Romerne 16:1–27

16  Jeg anbefaler dere Fø̣be,* vår søster, som er en tjener*+ i den menigheten som er i Kẹnkreai,+  for at dere skal ta imot+ henne i Herren på en måte som er de hellige verdig, og for at dere skal hjelpe henne i enhver sak hvor hun måtte trenge dere,+ for hun har også selv vist seg å være en forsvarer for mange, ja for meg selv.  Overbring mine hilsener til Prịska og Akvịlas,+ mine medarbeidere+ i Kristus Jesus,  som har våget sin egen hals+ for min sjel,* og som ikke bare jeg, men også alle menighetene blant nasjonene takker;+  og hils menigheten i deres hus.+ Hils min kjære Epainetos, som er en førstegrøde+ for Kristus i Asia.  Hils Maria, som har utført mye arbeid for dere.  Hils Andrọnikus og Jụnias, mine slektninger+ og mine medfanger,+ som er ansette menn blant apostlene, og som har vært i forening+ med Kristus lenger enn jeg.  Overbring mine hilsener+ til Ampliạtus, min elskede i Herren.  Hils Urbạnus, vår medarbeider i Kristus, og min kjære Stạkys. 10  Hils+ Apẹlles, den godkjente i Kristus. Hils dem som er av Aristọbulus’ husstand. 11  Hils Herọdion, min slektning.+ Hils dem av Narkịssos’ husstand som er i Herren.+ 12  Hils Tryfẹna og Tryfọsa, kvinner som arbeider hardt i Herren. Hils Pẹrsis, vår elskede, for hun har utført mye arbeid i Herren. 13  Hils Rụfus, den utvalgte i Herren, og hans og min mor. 14  Hils Asỵnkritos, Flẹgon, Hẹrmes, Pạtrobas, Hẹrmas og brødrene hos dem. 15  Hils Filọlogus og Julia, Nẹrevs og hans søster og Olỵmpas og alle de hellige hos dem.+ 16  Hils hverandre med et hellig kyss.+ Alle KRISTI menigheter hilser dere. 17  Nå formaner jeg dere, brødre, til å holde øye med dem som volder splittelser+ og forårsaker snubling, i strid med den lære+ som dere har lært; unngå dem.+ 18  For den slags mennesker er slaver, ikke for vår Herre Kristus, men av sin egen buk,+ og ved glatt tale+ og smiger+ forleder de de uskyldiges hjerter. 19  For DERES lydighet er blitt kjent for alle.+ Jeg gleder meg derfor over dere. Jeg vil imidlertid at dere skal være vise+ med hensyn til det som er godt, men uskyldige+ med hensyn til det som er ondt.+ 20  Men den Gud som gir fred,+ skal snart knuse Satan+ under DERES føtter. Måtte vår Herre Jesu ufortjente godhet være med dere.+ 21  Timọteus, min medarbeider, hilser dere, og det gjør også Lụkius og Jạson og Sosịpater, mine slektninger.+ 22  Jeg, Tẹrtius, som har skrevet ned dette brevet, hilser dere i Herren. 23  Gaius,+ min og hele menighetens vert, hilser dere. Erạstus, byens+ forvalter, hilser dere, og det gjør også Kvạrtus, hans* bror. 24 * —— 25  Men ham+ som kan gjøre dere faste i samsvar med det gode budskap jeg forkynner, og* forkynnelsen om Jesus Kristus, ifølge åpenbaringen* av den hellige hemmelighet+ som det har vært tidd om i lange tider, 26  men som nå er blitt gjort kjent+ og er blitt kunngjort gjennom de profetiske skrifter blant alle nasjonene i samsvar med den evige Guds befaling, for å fremme lydighet ved tro+ 27  ham, Gud, som alene er vis,+ tilkommer herligheten+ ved Jesus Kristus+ for evig.* Amen.

Fotnoter

El.: «introduserer Føbe for dere».
«tjener». Gr.: diạkonon; lat.: in ministẹrio; J18(hebr.): mesjarạth, «tjenerinne».
El.: «mitt liv».
El.: «vår».
Mangler i P46אABC; DItVgc: «Måtte vår Herre Jesu Kristi ufortjente godhet være med dere alle. Amen», som svarer til slutten av v. 20.
El.: «ja».
Bokst.: «avdekkingen; avsløringen». Gr.: apokạlypsin; lat.: revelatiọnem.
«for evig», P46BC; אADItVgArm: «for evig og alltid».