Romerne 14:1–23

14  Ta imot den som har svakheter+ i sin tro, men ikke for å treffe avgjørelser angående indre tvilsspørsmål.+  Én har tro til å spise alt,+ men den som er svak, spiser grønnsaker.  Den som spiser, skal ikke se ned på den som ikke spiser,+ og den som ikke spiser, skal ikke dømme den som spiser, for Gud har tatt imot ham.  Hvem er du som dømmer en annens hustjener?+ For sin egen herre står eller faller han.+ Ja, han skal bli holdt stående, for Jehova* kan holde ham stående.+  Én bedømmer én dag som hevet over en annen;+ en annen bedømmer én dag som alle andre dager;+ la hver enkelt være fullstendig overbevist i sitt eget sinn.  Den som gir akt på dagen, gir akt på den for Jehova.* Og den som spiser, spiser for Jehova,*+ for han takker Gud;+ og den som ikke spiser, spiser ikke for Jehova,*+ og likevel takker han Gud.+  Ingen av oss lever jo bare for seg selv,+ og ingen dør bare for seg selv;  for om vi lever, lever vi for Jehova,*+ og også om vi dør, dør vi for Jehova.*+ Derfor, om vi lever, og også om vi dør, hører vi Jehova* til.+  For i denne hensikt døde Kristus og ble levende igjen,+ for at han skulle bli Herre over både de døde+ og de levende.+ 10  Men hvorfor dømmer du din bror?+ Eller hvorfor ser du også ned på din bror? Vi skal jo alle stå for Guds dommersete;+ 11  for det står skrevet: «’Så sant jeg lever,’ sier Jehova,*+ ’for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal åpent anerkjenne Gud.’»+ 12  Så skal altså hver enkelt av oss avlegge regnskap for seg selv overfor Gud.*+ 13  La oss derfor ikke lenger dømme+ hverandre, men la heller dette være DERES beslutning:+ at dere ikke skal legge en snublestein+ foran en bror,+ eller noe som kan få ham til å falle. 14  Jeg vet og er i Herren Jesus overbevist om at ikke noe er besmittet i seg selv;+ bare når noen regner noe for å være besmittet, er det besmittet for ham.+ 15  For hvis din bror blir bedrøvet på grunn av din mat, vandrer du ikke lenger i samsvar med kjærlighet.+ Bring ikke med din mat ødeleggelse over den som Kristus døde for.+ 16  La derfor ikke det gode dere gjør, bli omtalt på en måte som er til skade for dere.* 17  For Guds rike+ betyr* ikke spising og drikking,+ men rettferdighet+ og fred+ og glede+ med hellig ånd. 18  For den som hva dette angår, tjener som en slave for Kristus, er antagelig* for Gud og blir godkjent av mennesker.+ 19  Så la oss da jage etter de ting som tjener til fred,+ og de ting som er til innbyrdes oppbyggelse.+ 20  Slutt med å rive ned Guds verk bare på grunn av mat.+ Alt er riktignok rent, men det er skadelig for den som spiser når det gir anledning til snubling.+ 21  Det er godt ikke å spise kjøtt eller drikke vin eller gjøre noe som får din bror til å snuble.+ 22  Den tro du har, ha den for deg selv for Guds øyne.+ Lykkelig er den som ikke dømmer seg selv ved det han godkjenner. 23  Men hvis han tviler, er han allerede dømt hvis han spiser,+ ettersom han ikke spiser av tro. Ja, alt som ikke er av tro, er synd.+

Fotnoter

«Jehova», J18,23; P46 א ABC(gr.): ho kỵrios; DVgSyh: «Gud». Se tillegget, 1D.
Se tillegget, 1D.
Se tillegget, 1D.
Se tillegget, 1D.
Se tillegget, 1D.
Se tillegget, 1D.
Se tillegget, 1D.
Se tillegget, 1D.
«overfor Gud», אADVgSyh,p; mangler i B.
El.: «bli spottet».
El.: «er».
El.: «er til behag».