Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Romerne 13:1–14

13  Hver sjel* skal underordne seg+ under de høyere myndigheter,+ for det er ingen myndighet+ uten av Gud;+ de bestående myndigheter er satt i sine relative+ stillinger* av Gud.+  Derfor, den som står myndigheten imot,* har tatt standpunkt mot Guds ordning; de som har tatt standpunkt mot den, skal få dom over seg.+  For de som hersker, er gjenstand for frykt, ikke når det gjelder den gode gjerning, men når det gjelder den onde.+ Ønsker du så å være uten frykt for myndigheten? Fortsett da å gjøre det gode,+ og du vil få ros av den;  for den er Guds tjener* til gagn for deg.+ Men hvis du gjør det som er ondt,+ da frykt: for det er ikke uten hensikt at den bærer sverdet; den er nemlig Guds tjener, en hevner+ som lar vrede ramme den som praktiserer det som er ondt.  Dere har derfor tvingende grunn til å underordne dere,* ikke bare på grunn av denne vreden, men også på grunn av DERES samvittighet.+  Det er jo også derfor dere betaler skatter; for de er Guds offentlige tjenere*+ som stadig tjener nettopp denne hensikt.*  Gi* alle det som tilkommer dem — skatt til den som gjør krav på skatt,+ avgift til den som gjør krav på avgift, frykt til den som gjør krav på frykt,+ ære til den som gjør krav på ære.+  Dere skal ikke skylde noen noe som helst,+ bortsett fra det å elske hverandre;+ for den som elsker sin neste,* har oppfylt loven.+  For den skrevne lov: «Du skal ikke begå ekteskapsbrudd,*+ du skal ikke myrde,+ du skal ikke stjele,+ du skal ikke begjære»,+ og hvilket annet bud det enn er, sammenfattes i dette ord, nemlig: «Du skal elske din neste som deg selv.»+ 10  Kjærligheten+ gjør ikke noe ondt mot nesten;+ derfor er kjærligheten lovens+ oppfyllelse. 11  Gjør dette, også fordi dere kjenner tiden,* at det allerede er den time da dere må våkne+ opp av søvne, for vår frelse er nærmere nå enn da vi ble troende.+ 12  Natten er langt fremskreden; dagen+ er kommet nær. La oss derfor legge av de gjerninger som hører mørket til,+ og la oss ikle oss lysets våpen.+ 13  La oss vandre sømmelig,+ som om dagen, ikke i vill festing og fyllelag,+ ikke i ulovlig omgang* og løsaktig oppførsel,*+ ikke i strid+ og skinnsyke. 14  Men ikle dere Herren Jesus Kristus,*+ og legg ikke på forhånd planer med tanke på kjødets begjær.+

Fotnoter

El.: «Hver levende person». Se tillegget, 4A.
«er satt i sine relative stillinger». Bokst.: «er oppstilt i orden».
Bokst.: «den som stiller seg opp mot myndigheten».
«tjener». Gr.: diạkonọs.
El.: «Derfor er det nødvendig å underordne seg».
«offentlige tjenere». Gr.: leitourgoi.
El.: «som vier seg til nettopp dette».
Bokst.: «Gi tilbake til».
«sin neste». Bokst.: «den andre».
El.: «Du skal ikke ha seksuell omgang med noen annen enn din ektefelle». Gr.: Ou moikheuseis; lat.: non adulterạbis; J22(hebr.): lo’ tin’ạf. Se fotn. til Ese 16:32.
Bokst.: «den fastsatte tid». Gr.: ton kairọn.
«ulovlig omgang». El.: «seksuell umoral».
«løsaktig oppførsel». Gr.: aselgeiais; lat.: inpudicịtiis; J17,22(hebr.): zimmạh. Se fotn. til Ga 5:19, «løsaktig oppførsel». Jf. fotn. til 3Mo 18:17.
El.: «Men etterlign Herren Jesu Kristi væremåte».