Obadja 1:1–21

 Obạdjas syn: Dette er hva Den Suverene Herre Jehova har sagt om Ẹdom:+ «En meddelelse har vi hørt fra Jehova, og en utsending er blitt sendt ut blant nasjonene: ’Reis dere, og la oss reise oss mot henne* til strid.’»+  «Se, liten har jeg gjort deg blant nasjonene.+ Du er dypt foraktet.+  Det er ditt hjertes formastelighet som har bedratt deg,+ du som har din bolig på den steile klippens tilfluktssteder,+ i høydene hvor han bor,* mens han sier i sitt hjerte: ’Hvem styrter meg ned til jorden?’  Om du gjorde din stilling høy liksom ørnen, eller om ditt rede ble anbrakt blant stjernene, ville jeg styrte deg ned derfra,»+ lyder Jehovas utsagn.  «Hvis det var tyver som kom til deg, hvis herjere kom om natten, hvor grundig* ville du da ha blitt brakt til taushet?+ Ville de ikke stjele bare så mye som de ønsket? Eller hvis det var drueplukkere som kom til deg, ville de ikke da la en etterhøst bli tilbake?+  Å, hvor grundig* er ikke Esau blitt gjennomsøkt!+ Hvordan er ikke hans skjulte skatter blitt oppsporet!  Helt til grensen har de sendt deg. Nettopp de menn* du hadde en pakt med, har alle bedratt+ deg. De menn du hadde fred med, har fått overtaket på deg.+ De som spiser mat sammen med deg,* kommer til å legge et nett under deg; du vil være som en som ikke har skjelneevne.+  Vil det ikke skje på den dagen?» lyder Jehovas utsagn. «Og jeg skal visselig utrydde de vise av Ẹdom+ og skjelneevnen av Esaus fjellområde.  Og dine veldige menn skal bli skrekkslagne,+ Tẹman,+ fordi hver og én* vil bli avskåret+ fra Esaus fjellområde ved å bli drept.+ 10  På grunn av volden mot din bror Jakob+ skal skam dekke deg,+ og du skal bli avskåret til uavgrenset tid.+ 11  På den dagen da du stod avsides, på den dagen da fremmede førte hans militære styrke i fangenskap+ og utlendinger drog inn gjennom hans port+ og kastet lodd om Jerusalem,+ da var også du som en av dem. 12  Og du burde ikke betrakte det som er å se på din brors dag,+ på hans vanskjebnes dag; og du burde ikke fryde deg over Judas sønner på den dag da de går til grunne;+ og du burde ikke fortsette å være stor i munnen på deres trengsels dag. 13  Du burde ikke komme inn i mitt folks port på deres ulykkes dag.+ Du, ja du, burde ikke betrakte hans katastrofe på hans ulykkes dag; og du burde ikke rekke ut hånden mot hans velstand* på hans ulykkes dag.+ 14  Og du burde ikke stå ved veiskillet for å avskjære* hans unnslupne;+ og du burde ikke overgi hans overlevende på trengselens dag.+ 15  For Jehovas dag mot alle nasjonene er nær.*+ Slik du har gjort, vil det bli gjort mot deg.+ Din handlemåte vil vende tilbake over ditt eget hode.+ 16  For slik dere har drukket på mitt hellige fjell, slik skal alle nasjonene stadig drikke.+ Og de skal visselig drikke og helle i seg og bli som om de aldri hadde vært til. 17  Og på Sion-fjellet, der skal de som slipper unna, vise seg å være,+ og det skal bli noe som er hellig;+ og Jakobs hus skal ta i eie de ting de skal eie.*+ 18  Og Jakobs hus skal bli til en ild+ og Josefs hus til en flamme, og Esaus hus skal bli som halmstrå;+ og de skal sette dem i brann og fortære dem. Og det kommer ikke til å være noen overlevende av Esaus hus;+ for Jehova selv har talt. 19  Og de skal ta Nẹgev* i eie, ja Esaus fjellområde,+ og Sjefẹla,* ja filisterne.+ Og de skal ta Ẹfraims område+ og Samạrias område+ i eie, og Bẹnjamin skal ta Gịlead+ i eie. 20  Og hva denne festningsvolls*+ landflyktige angår, kommer det som kanaaneerne+ eide, helt til Sạrefat,+ til å tilhøre Israels sønner. Og Jerusalems landflyktige, som var i Sẹfarad, skal ta byene i Nẹgev i eie.+ 21  Og frelsere*+ skal i sannhet dra opp på* Sion-fjellet+ for å dømme Esaus fjellområde;+ og kongedømmet skal bli Jehovas.»+

Fotnoter

El.: «det», dvs. Edom. Hunkj. på hebr.
«i høydene hvor han bor». Den hebr. teksten omtaler Edom vekselvis i 2. person og 3. person. Her blir Edom omtalt i 3. person hankj. Ved en liten tekstrettelse: «han som gjør sin bolig høy».
«hvor grundig». El.: «hvordan . . . ?» Hebr.: ’ekh.
Se fotn. til v. 5.
«menn». Hebr.: ’ansjẹ, flt. av ’isj.
Bokst.: «[De av] ditt brød».
«hver og én». Hebr.: ’isj.
«du burde ikke rekke ut hånden mot hans velstand», ved en tekstrettelse; M: «dere [hunkj. flt. på hebr.] burde ikke rekke ut mot hans velstand».
El.: «utslette».
El.: «Jehovas dag er nær over alle nasjonene».
«ta i eie dem som har tatt dem i eie», ved en liten tekstrettelse i overensstemmelse med LXXSyVg.
El.: «sør; sydlandet», dvs. den sørlige delen av det lovte land.
El.: «lavlandet».
«denne festningsvolls». Hebr.: hachel-hazzẹh.
«frelsere», MTVg; LXX: «frelste (reddede) menn»; Sy: «de løskjøpte (befridde)».
«på», MTSyVg; LXX: «fra».