Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Nehemja 8:1–18

8  Og hele folket begynte å samle seg som én mann+ på torget+ foran Vannporten.+ Så sa de til Ẹsra,+ avskriveren, at han skulle hente boken+ med Mose lov,+ som Jehova hadde gitt Israel befaling om.+  Da hentet presten+ Ẹsra loven fram for menigheten,*+ for både menn og kvinner og alle som kunne forstå det de hørte,+ på den første dagen i den sjuende måneden.+  Og han fortsatte å lese+ opp av den foran det torget som er foran Vannporten, fra daggry+ til midt på dagen, for mennene og kvinnene og de andre som kunne forstå; og alt folkets ører+ var lydhøre+ overfor lovboken.  Og Ẹsra, avskriveren, ble stående på et podium+ av tre,* som de hadde laget for anledningen;* og ved siden av ham stod Mattịtja og Sjẹma og Anạja og Ụria og Hilkịa og Ma’asẹja ved hans høyre side, og ved hans venstre Pedạja og Mịsjael og Malkịja+ og Hạsjum+ og Hasjbaddạna, Sakạrja og Mesjụllam.  Og Ẹsra åpnet+ så boken for øynene på hele folket, for han stod høyere enn hele folket; og da han åpnet den, reiste hele folket seg opp.+  Så velsignet Ẹsra Jehova,+ den sanne Gud, den store, og til dette svarte hele folket: «Amen! Amen!»,+ idet de løftet sine hender.+ Deretter bøyde de seg+ og kastet seg ned for Jehova med ansiktet mot jorden.+  Og Jesjụa og Bạni og Sjerẹbja,+ Jạmin, Ạkkub, Sjạbbetai, Hodịa, Ma’asẹja, Kelịta, Asạrja, Jọsabad,+ Hạnan, Pelạja,+ ja levittene, forklarte folket loven,*+ mens folket stod der.+  Og de fortsatte å lese+ opp av boken, av den sanne Guds lov, samtidig med at den ble utlagt* og betydningen angitt;* og de fortsatte å gjøre det som ble opplest, forståelig.+  Og Nehẹmja,+ det vil si tirsjạtaen,+ og presten Ẹsra,+ avskriveren, og levittene, som underviste folket, sa nå til hele folket: «Nettopp denne dagen er hellig for Jehova DERES Gud.+ Sørg ikke og gråt ikke!»+ Hele folket gråt nemlig da de hørte lovens ord.+ 10  Og han sa videre til dem: «Gå og spis de fete rettene og drikk de søte drikkene, og send porsjoner+ til den som ingenting er blitt gjort i stand til; for denne dagen er hellig for vår Herre,* og vær ikke bedrøvet, for Jehovas glede* er DERES borg.» 11  Og levittene befalte hele folket å være stille, idet de sa: «Vær stille, for denne dagen er hellig; og vær ikke bedrøvet.» 12  Da gikk hele folket bort for å spise og drikke og for å sende ut porsjoner+ og for å hengi seg til stor glede,+ for de hadde forstått de ord som var blitt gjort kjent for dem.+ 13  Og på den andre dagen samlet de seg, overhodene for hele folkets fedre,* prestene og levittene, hos Ẹsra, avskriveren, for å få innsikt i lovens ord.+ 14  Da fant de skrevet i loven at Jehova hadde befalt gjennom Moses+ at Israels sønner skulle bo i løvhytter+ under høytiden i den sjuende måneden,+ 15  og at de skulle la en kunngjøring lyde+ og la et opprop gå gjennom alle sine byer og gjennom Jerusalem+ og si: «Gå ut i fjellområdet+ og hent inn olivenblad+ og blad av oljetrær og myrteblad og palmeblad og blad av trær med tette grener til å lage løvhytter av, slik det står skrevet.» 16  Og folket begynte å gå ut og hente dem inn og lage seg løvhytter, hver på sitt eget tak+ og i sine forgårder* og i forgårdene+ til den sanne Guds hus og på torget+ ved Vannporten+ og på torget ved Ẹfraim-porten.+ 17  Hele menigheten av dem som var kommet tilbake fra fangenskapet, laget således løvhytter og begynte å bo i løvhyttene; Israels sønner hadde nemlig ikke gjort dette fra Josvas,* Nuns sønns,+ dager like til den dagen, så det ble meget stor glede.+ 18  Og det ble lest opp av den sanne Guds lovbok dag etter dag,+ fra den første dagen til den siste dagen; og de holdt høytid i sju dager, og på den åttende dagen var det en høytidssamling, som foreskrevet.+

Fotnoter

«menigheten». Hebr.: haqqahạl; gr.: tes ekklesịas.
«på et podium av tre». Hebr.: ‛al-mighdal-‛ẹts; gr.: epị bẹmatos ksylịnou.
Bokst.: «for ordet (uttalelsen; saken)».
El.: «underviste folket i loven».
El.: «samtidig med at den ble tydet (forklart)». Hebr.: meforạsj; Vg: «[og de leste] tydelig [opp av boken . . . ]».
«angitt». Den hebr. verbformen er infinitiv absolutus, som ofte tilsvarer et verbalsubstantiv (som er tidsnøytralt og ikke angir person).
«for vår Herre». Hebr.: la’Adhonẹnu.
«Jehovas glede». El.: «gleden i Jehova; den glede Jehova gir».
El.: «for alle folkets fedrehus».
El.: «på sine gårdsplasser».
«Josvas». Hebr.: Jesjụa‛; LXX: «Jesu». Jf. fotn. til Jos 1:1, «Josva».