Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Nehemja 7:1–73

7  Og det skjedde da muren var blitt gjenoppbygd,+ at jeg straks satte inn dørene.+ Deretter ble portvaktene+ og sangerne+ og levittene+ utnevnt.  Og befalingen over Jerusalem gav jeg så min bror Hanạni+ og Hanạnja, Borgens+ fyrste, for han var slik en pålitelig+ mann* og fryktet+ den sanne Gud mer enn mange andre.  Så sa jeg* til dem: «Jerusalems porter+ bør ikke åpnes før solen blir het; og mens de står vakt, skal de lukke dørene og stenge dem.+ Og still opp* vakter av Jerusalems innbyggere, hver på sin egen vaktpost og hver foran sitt eget hus.»+  Nå var byen vidstrakt* og stor, og det var få folk i den,+ og ingen hus var bygd.  Men min Gud inngav meg i hjertet+ å samle de fornemme og styresmennene og folket for at de skulle la seg innføre i slektsregistret.+ Så fant jeg boken med slektsregistret+ over dem som drog opp først, og i den fant jeg skrevet:  Dette er de av provinsens*+ sønner som drog opp fra det landflyktige folks fangenskap,+ det som Nebukadnẹsar,+ kongen i Babylon,* hadde ført i landflyktighet,+ og som senere vendte tilbake til Jerusalem og til Juda, hver til sin egen by,+  de som fulgte med Serubạbel,+ Jesjụa,*+ Nehẹmja, Asạrja,* Ra’ạmja,* Nahamạni, Mọrdekai,+ Bịlsjan, Mịsperet,* Bịgvai, Nẹhum,* Ba’ạnah. Tallet på mennene av Israels folk:  Pạrosjs sønner:+ to tusen ett hundre og syttito;  Sjefạtjas sønner:+ tre hundre og syttito; 10  Ạrahs sønner:+ seks hundre og femtito; 11  Pạhat-Mọabs sønner,+ av Jesjụas og Jọabs sønner:+ to tusen åtte hundre og atten; 12  Ẹlams sønner:+ ett tusen to hundre og femtifire; 13  Sạttus sønner:+ åtte hundre og førtifem; 14  Sạkkais sønner:+ sju hundre og seksti; 15  Bịnnuis sønner:+ seks hundre og førtiåtte; 16  Bẹbais sønner:+ seks hundre og tjueåtte; 17  Ạsgads sønner:+ to tusen tre hundre og tjueto; 18  Adonịkams sønner:+ seks hundre og sekstisju; 19  Bịgvais sønner:+ to tusen og sekstisju; 20  Ạdins sønner:+ seks hundre og femtifem; 21  Ạters sønner,+ Hiskịas sønner: nittiåtte; 22  Hạsjums sønner:+ tre hundre og tjueåtte; 23  Bẹsais sønner:+ tre hundre og tjuefire; 24  Hạrifs sønner:+ hundre og tolv; 25  Gịbeons sønner:+ nittifem; 26  mennene fra Bẹtlehem+ og Netọfa:+ hundre og åttiåtte; 27  mennene fra Ạnatot:+ hundre og tjueåtte; 28  mennene fra Bet-Ạsmavet:+ førtito; 29  mennene fra Kịrjat-Jẹarim,+ Kefịra+ og Be’ẹrot:+ sju hundre og førtitre; 30  mennene fra Rạma+ og Gẹba:+ seks hundre og tjueen; 31  mennene fra Mịkmas:+ hundre og tjueto; 32  mennene fra Betel+ og Ai:+ hundre og tjuetre; 33  mennene fra det andre Nẹbo:+ femtito; 34  den andre Ẹlams sønner:+ ett tusen to hundre og femtifire; 35  Hạrims sønner:+ tre hundre og tjue; 36  Jẹrikos sønner:+ tre hundre og førtifem; 37  Lods,+ Hạdids+ og Ọnos+ sønner: sju hundre og tjueen; 38  Senạ’as sønner:+ tre tusen ni hundre og tretti. 39  Prestene: Jedạjas sønner+ av Jesjụas hus: ni hundre og syttitre; 40  Ịmmers sønner:+ ett tusen og femtito; 41  Pạsjhurs sønner:+ ett tusen to hundre og førtisju; 42  Hạrims sønner:+ ett tusen og sytten. 43  Levittene: Jesjụas sønner, Kạdmiels sønner,+ av Hodẹvas sønner:+ syttifire. 44  Sangerne,+ Ạsafs sønner:+ hundre og førtiåtte. 45  Portvaktene,+ Sjạllums+ sønner, Ạters sønner, Tạlmons+ sønner, Ạkkubs+ sønner, Hatịtas sønner, Sjọbais sønner:+ hundre og trettiåtte. 46  Nẹtinim-tjenerne:*+ Sịhas sønner, Hasụfas sønner, Tạbbaots sønner,+ 47  Kẹros’ sønner, Sịas* sønner, Pạdons sønner,+ 48  Lebạnas sønner, Hagạbas sønner,+ Sạlmais sønner, 49  Hạnans sønner,+ Gịddels sønner, Gạhars sønner, 50  Reạjas sønner,+ Rẹsins sønner,+ Nekọdas sønner, 51  Gạssams sønner, Ụssas sønner, Pasẹahs sønner, 52  Bẹsajs sønner,+ Mẹ’unims sønner, Nefusjẹsims* sønner,+ 53  Bạkbuks sønner, Hakụfas sønner, Hạrhurs sønner,+ 54  Bạslits* sønner, Mehịdas sønner, Hạrsjas sønner,+ 55  Bạrkos’ sønner, Sisẹras sønner, Tẹmahs sønner,+ 56  Nesịahs sønner, Hatịfas sønner.+ 57  Sønnene av Salomos tjenere:+ Sọtais sønner, Sọferets sønner, Perịdas* sønner,+ 58  Ja’ạlas sønner, Dạrkons sønner, Gịddels sønner,+ 59  Sjefạtjas sønner, Hạttils sønner, Pọkeret-Hassebạjims sønner, Ạmons* sønner.+ 60  Nẹtinim-tjenerne+ og sønnene av Salomos tjenere var i alt tre hundre og nittito. 61  Og dette var de som drog opp fra Tel-Mẹlah, Tel-Hạrsja, Kẹrub, Ạddon og Ịmmer,+ og de kunne ikke gjøre rede for sitt fedrehus og sin herkomst,* hvorvidt de var av Israel: 62  Delạjas sønner, Tobịas sønner, Nekọdas sønner:+ seks hundre og førtito. 63  Og av prestene:+ Habạjas sønner, Hạkkos’+ sønner, sønnene til Barsịllai,+ han som tok en av gileaditten Barsịllais+ døtre til hustru og ble kalt ved deres navn. 64  Dette var de som lette etter sitt register for offentlig å fastslå sin avstamning, men det ble ikke funnet,+ så de ble utelukket fra prestedømmet som urene.+ 65  Derfor sa tirsjạtaen*+ til dem at de ikke skulle spise+ av de høyhellige ting før presten med Ụrim+ og Tụmmim+ stod fram. 66  Hele menigheten under ett utgjorde førtito tusen tre hundre og seksti,+ 67  foruten deres slaver+ og slavekvinner, som utgjorde sju tusen tre hundre og trettisju;+ og de hadde to hundre og førtifem* sangere+ og sangerinner.+ 68  Deres hester var sju hundre og trettiseks, deres muldyr to hundre og førtifem.*+ 69  Kamelene var fire hundre og trettifem. Eslene+ var seks tusen sju hundre og tjue.+ 70  Og en del av overhodene+ for fedrehusene+ gav noe til arbeidet.+ Tirsjạtaen+ selv gav ett tusen gulldrakmer,* femti skåler og fem hundre og tretti prestekjortler+ til skatten. 71  Og det var noen av overhodene for fedrehusene som gav tjue tusen gulldrakmer og to tusen to hundre sølvminer* til skatten som skulle brukes til arbeidet.+ 72  Og det som resten av folket gav, var tjue tusen gulldrakmer og to tusen sølvminer og sekstisju prestekjortler. 73  Og prestene+ og levittene og portvaktene og sangerne+ og noen av folket og nẹtinim-tjenerne+ og hele Israel bosatte seg i sine byer.+ Da den sjuende måneden kom,+ var Israels sønner i sine byer.+

Fotnoter

El.: «en sannhetens mann».
«jeg», MmargenLXXSyVg; M: «han». Jf. fotn. til 5:9.
«still opp», MLXX; Vg og ett hebr. hs.: «jeg stilte opp».
Bokst.: «vid (bred) til begge sider».
El.: «myndighetsdistriktets; domsrettsområdets». Hebr.: hammedhinạh; lat.: provịnciae. Se fotn. til Esr 2:1.
«Babylon», LXXVg; MSy: «Babel».
«Jesus», LXX.
«Seraja» i Esr 2:2.
«Re’elaja» i Esr 2:2.
«Mispar» i Esr 2:2.
«Rehum» i Esr 2:2.
El.: «Tempelslavene». Bokst.: «De som er gitt». Jf. fotn. til 4Mo 3:9.
«Siahas» i Esr 2:44.
«Nefusims» i Esr 2:50.
«Basluts» i Esr 2:52.
«Perudas» i Esr 2:55.
«Amis» i Esr 2:57.
El.: «ætt».
«tirsjataen». Hebr.: hattirsjạtha’, persisk tittel på stattholderen i en provins.
«to hundre» i Esr 2:65.
I overensstemmelse med Esr 2:66 legger LXXVgc og noen hebr. hss. til de ordene som her utgjør v. 68.
En drakme ble vanligvis regnet for å ha samme verdi som den persiske gulldareiken, som veide 8,4 g. Må ikke forveksles med den drakmen som er nevnt i De greske skrifter. Se tillegget, 8A.
En mine veide 570 g. Må ikke forveksles med den minen som er nevnt i De greske skrifter.