Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Nehemja 3:1–32

3  Og øverstepresten Ẹljasjib+ og hans brødre, prestene, stod nå opp og bygde Saueporten.+ Det var de som helliget den+ og gikk i gang med å sette inn dens dører; og helt til Mẹa-tårnet*+ helliget de den, helt til Hạnanel-tårnet.+  Og ved siden av dem bygde Jẹrikos menn.+ Og ved siden av dem bygde Sạkkur, Ịmris sønn.  Og Fiskeporten+ bygde Hassenạ’as sønner; de tømret den+ selv opp og satte deretter inn dens dører,+ dens bolter og dens bommer.+  Og ved siden av dem utførte Mẹremot,+ sønn av Ụrija,+ sønn av Hạkkos, utbedringsarbeid, og ved siden av dem utførte Mesjụllam,+ sønn av Berẹkja, sønn av Mesjẹsabel, utbedringsarbeid; og ved siden av dem utførte Sạdok, Ba’ạnas sønn, utbedringsarbeid.  Og ved siden av dem utførte tekoittene+ utbedringsarbeid; men deres stormenn+ bøyde ikke sin nakke under tjenesten for sine herrer.*  Og Gamlebyporten+ utbedret Jojạda, Pasẹahs sønn, og Mesjụllam, Besọdjas sønn; de tømret den selv opp og satte deretter inn dens dører og dens bolter og dens bommer.+  Og ved siden av dem utførte gibeonitten+ Melạtja og meronotitten+ Jạdon utbedringsarbeid, menn fra Gịbeon+ og Mịspa,+ som hørte under tronen til stattholderen+ på den andre siden av Elven.+  Ved siden av ham utførte Ụssiel, Harhạjas sønn, en av gullsmedene,+ utbedringsarbeid; og ved siden av ham utførte Hanạnja, en av salveblanderne,+ utbedringsarbeid; og de gikk i gang med å hellelegge Jerusalem helt til Den brede mur.+  Og ved siden av dem utførte Refạja, Hurs sønn, fyrste over halvdelen av Jerusalem-distriktet, utbedringsarbeid. 10  Og ved siden av dem utførte Jedạja, Hạrumafs sønn, utbedringsarbeid foran sitt eget hus;+ og ved siden av ham utførte Hạttusj, Hasjabnẹjas sønn, utbedringsarbeid. 11  Et annet oppmålt stykke, foruten Bakerovnstårnet,+ utbedret Malkịja, Hạrims+ sønn, og Hạssjub, Pạhat-Mọabs*+ sønn. 12  Og ved siden av ham utførte Sjạllum, Hạllohesjs sønn, fyrste+ over halvdelen av Jerusalem-distriktet, utbedringsarbeid, han og hans døtre. 13  Dalporten+ utbedret Hạnun sammen med Sanọahs+ innbyggere; de bygde den selv og satte deretter inn dens dører,+ dens bolter+ og dens bommer,+ foruten tusen alen* av muren helt til Askehaugporten.*+ 14  Og Askehaugporten utbedret Malkịja, Rẹkabs sønn, fyrste over Bet-Hạkkerem-distriktet;+ han gikk selv i gang med å bygge den og å sette inn dens dører, dens bolter og dens bommer. 15  Og Kildeporten+ utbedret Sjạllun,* Kol-Họses sønn, fyrste over Mịspa-distriktet;+ han gikk selv i gang med å bygge den og å legge tak på den og å sette inn dens dører,+ dens bolter og dens bommer, foruten muren ved Kanaldammen*+ ved Kongens hage+ og helt til Trappen+ som går ned fra Davidsbyen.+ 16  Etter ham utførte Nehẹmja, Ạsbuks sønn, fyrste over halvdelen av Bet-Sur-distriktet,+ utbedringsarbeid helt til stedet foran Davidsgravstedene+ og helt til den dammen+ som var blitt laget, og helt til De veldiges*+ hus. 17  Etter ham utførte levittene+ utbedringsarbeid: Rẹhum, Bạnis+ sønn; ved siden av ham utførte Hasjạbja, fyrste over halvdelen av Ke’ịla-distriktet,+ utbedringsarbeid for sitt distrikt. 18  Etter ham utførte deres brødre utbedringsarbeid: Bạvvai, Hẹnadads sønn, fyrste over halvdelen av Ke’ịla-distriktet. 19  Og ved siden av ham begynte Ẹser, Jesjụas*+ sønn, fyrste over Mịspa,+ å utbedre et annet oppmålt stykke, foran oppgangen til Våpenarsenalet ved Støttepilaren.+ 20  Etter ham arbeidet Bạruk, Sạbbais+ sønn, med iver+ og utbedret et annet oppmålt stykke, fra Støttepilaren helt til inngangen til øverstepresten Ẹljasjibs+ hus. 21  Etter ham utbedret Mẹremot, sønn av Ụrija,+ sønn av Hạkkos, et annet oppmålt stykke, fra inngangen til Ẹljasjibs hus helt til enden av Ẹljasjibs hus. 22  Og etter ham utførte prestene, menn fra Jordan-distriktet,+ utbedringsarbeid. 23  Etter dem* utførte Bẹnjamin og Hạssjub utbedringsarbeid foran sitt eget hus. Etter dem utførte Asạrja, sønn av Ma’asẹja, sønn av Anạnja, utbedringsarbeid i nærheten av sitt eget hus. 24  Etter ham utbedret Bịnnui, Hẹnadads sønn, et annet oppmålt stykke, fra Asạrjas hus helt til Støttepilaren+ og helt til hjørnet. 25  Etter ham utførte Pạlal, Ụsais sønn, utbedringsarbeid foran Støttepilaren og det tårnet som springer fram fra Kongens hus,+ Vaktgårdens+ øvre tårn. Etter ham var det Pedạja, Pạrosjs+ sønn. 26  Og nẹtinim-tjenerne*+ var bosatt på Ọfel;+ de utførte utbedringsarbeid helt til stedet foran Vannporten+ mot øst og det framspringende tårnet. 27  Etter dem utbedret tekoittene+ et annet oppmålt stykke, fra stedet foran det store framspringende tårnet helt til Ọfel-muren. 28  Ovenfor Hesteporten+ utførte prestene utbedringsarbeid, hver av dem foran sitt eget hus. 29  Etter dem utførte Sạdok,+ Ịmmers sønn, utbedringsarbeid foran sitt eget hus. Og etter ham utførte Sjemạja, Sjekạnjas sønn, vakten ved Østporten,*+ utbedringsarbeid. 30  Etter ham utbedret Hanạnja, Sjelẹmjas sønn, og Hạnun, Sạlafs sjette sønn, et annet oppmålt stykke. Etter ham utførte Mesjụllam,+ Berẹkjas sønn, utbedringsarbeid foran sin egen sal.+ 31  Etter ham utførte Malkịja, et medlem* av gullsmedlauget,+ utbedringsarbeid helt til nẹtinim-tjenernes+ og handelsmennenes+ hus, foran Inspeksjonsporten* og helt til takkammeret på hjørnet. 32 * Og mellom takkammeret på hjørnet og Saueporten+ utførte gullsmedene og handelsmennene utbedringsarbeid.

Fotnoter

Bokst.: «De hundres tårn».
«sine herrer». El.: «sin herre». Hebr.: ’adhonehẹm, flt. av ’adhọn, muligens majestetsflt.
Pahat-Moab betyr «Moabs stattholder».
Ca. 445 m.
«Møkkporten», LXXVg.
«Sjallum», Sy og noen hebr. hss.
El.: «Sjelah-dammen».
«De veldiges». El.: «Gibborims». Hebr.: hagGibborịm.
«Jesu», LXX.
«ham», M.
«Og netinim-tjenerne (tempelslavene)». Bokst.: «Og de som er gitt». Hebr.: wehannethinịm; gr.: kai hoi nathinịm; Vgc(lat.): Nathinaei autem. Jf. fotn. til 4Mo 3:9.
Bokst.: «[Sol]oppgangens port».
Bokst.: «en sønn».
El.: «Hammifkad-porten».
I margen i M står det ved dette verset et hebr. uttrykk som betyr «halvdelen av boken ifølge vers», noe som viser at dette er det midterste av 685 hebr. vers som Esras og Nehemjas bøker til sammen består av, og at disse i M utgjorde én bok.