Nehemja 11:1–36

11  Nå bodde folkets fyrster+ i Jerusalem;+ men hva resten av folket angår, kastet de lodd+ for å bringe én av ti til å bo i Jerusalem, den hellige by,+ og de ni andre tiendedeler i de andre byene.  Dessuten velsignet+ folket alle de menn som meldte seg frivillig+ til å bo i Jerusalem.  Og dette er de av provinsens overhoder+ som bodde i Jerusalem;+ men i Judas byer, hver på sin eiendom, i sine byer,+ bodde Israel,+ prestene+ og levittene+ og nẹtinim-tjenerne*+ og sønnene av Salomos tjenere.+  Og i Jerusalem bodde noen av Judas sønner og noen av Bẹnjamins sønner.+ Av Judas sønner var det Atạja, sønn av Ussịa, sønn av Sakạrja, sønn av Amạrja, sønn av Sjefạtja, sønn av Mahạlalel, en av Pẹres’+ sønner;  og Ma’asẹja, sønn av Bạruk, sønn av Kol-Họse, sønn av Hasạja, sønn av Adạja, sønn av Jọjarib, sønn av Sakạrja, sønn av sjelanitten.*  Pẹres’ sønner som bodde i Jerusalem, var i alt fire hundre og sekstiåtte, dyktige menn.  Og dette var Bẹnjamins+ sønner: Sạllu, sønn av Mesjụllam,+ sønn av Jọed, sønn av Pedạja, sønn av Kolạja, sønn av Ma’asẹja, sønn av Ịtiel, sønn av Jesjạja;  og etter ham* Gạbbai og Sạllai,* ni hundre og tjueåtte;  og Jọel, Sịkris sønn, en tilsynsmann* over dem, og Juda, Hassenụas sønn, som var den nest øverste over byen. 10  Av prestene: Jedạja, Jọjaribs+ sønn, Jạkin,+ 11  Serạja, sønn av Hilkịa, sønn av Mesjụllam,+ sønn av Sạdok,+ sønn av Mẹrajot, sønn av Ạkitub,+ en leder i den sanne Guds hus; 12  og deres brødre, de som utførte arbeidet ved huset,+ åtte hundre og tjueto; og Adạja, sønn av Jẹroham,+ sønn av Pelạlja, sønn av Ạmsi, sønn av Sakạrja, sønn av Pạsjhur,+ sønn av Malkịja,+ 13  og hans brødre, overhodene for fedrehusene,+ to hundre og førtito, og Amạsjsai, sønn av Ạzarel, sønn av Ạhsai, sønn av Mesjịllemot, sønn av Ịmmer, 14  og deres brødre, djerve veldige menn,+ hundre og tjueåtte, og det var en tilsynsmann+ over dem, Sạbdiel, sønn av de store. 15  Og av levittene:+ Sjemạja, sønn av Hạssjub, sønn av Ạsrikam, sønn av Hasjạbja,+ sønn av Bụnni, 16  og Sjạbbetai+ og Jọsabad,+ noen av levittenes overhoder, som var satt over det ytre arbeidet ved den sanne Guds hus; 17  og Mattạnja,+ sønn av Mịka, sønn av Sạbdi, sønn av Ạsaf,+ lederen* av lovsangen,+ han som framførte lovprisningen ved bønnen,+ og Bakbụkja, som var nest øverst blant sine brødre, og Ạbda, sønn av Sjammụa, sønn av Gạlal,+ sønn av Jẹdutun.+ 18  Levittene i den hellige by+ var i alt to hundre og åttifire. 19  Og portvaktene+ var Ạkkub, Tạlmon+ og deres brødre, som holdt vakt i portene,+ hundre og syttito. 20  Og resten av Israel, av prestene og av levittene, var i alle de andre byene i Juda, hver på sin egen arvelodd.+ 21  Og nẹtinim-tjenerne+ bodde i Ọfel;+ og Sịha og Gịsjpa var satt over nẹtinim-tjenerne. 22  Og levittenes tilsynsmann+ i Jerusalem for arbeidet ved den sanne Guds hus var Ụssi, sønn av Bạni, sønn av Hasjạbja, sønn av Mattạnja,+ sønn av Mịka,+ av Ạsafs+ sønner, sangerne.+ 23  For det var et bud fra kongen om dem,+ og det var en fast foranstaltning for sangerne etter hva som trengtes hver dag.+ 24  Og Petạhja, sønn av Mesjẹsabel, av sønnene til Sẹrah, sønn av Juda, var ved kongens side i enhver sak som gjaldt folket. 25  Og når det gjelder bosetningene+ på deres marker, var det noen av Judas sønner som bodde i Kịrjat-Ạrba+ med tilhørende småbyer* og i Dịbon* med tilhørende småbyer og i Jekạbse’el+ med omkringliggende bosetninger 26  og i Jesjụa* og i Molạda+ og i Bet-Pẹlet+ 27  og i Hạsar-Sjụal+ og i Bẹ’er-Sjẹba+ med tilhørende småbyer 28  og i Sịklag+ og i Mekọna med tilhørende småbyer 29  og i En-Rịmmon+ og i Sọra+ og i Jạrmut,+ 30  Sanọah+ og Adụllam+ med omkringliggende bosetninger, Lạkisj+ med tilhørende marker og Asẹka+ med tilhørende småbyer. Og de slo leir* fra Bẹ’er-Sjẹba helt til Hịnnoms dal.*+ 31  Og Bẹnjamins sønner var fra Gẹba,+ Mịkmasj+ og Aija+ og Betel+ med tilhørende småbyer, 32  Ạnatot,+ Nob,+ Anạnja, 33  Hạsor, Rạma,+ Gịttajim,+ 34  Hạdid, Sẹbo’im, Nebạllat, 35  Lod+ og Ọno,+ håndverkernes dal. 36  Og av levittene var det avdelinger fra Juda for Bẹnjamin.*

Fotnoter

Se fotn. til 10:28.
«sjelanitten», ved en rettelse av vokalpunktene; M: «sjilonitten». Jf. 4Mo 26:20.
«og hans brødre», LXXLagarde.
Muligens: «og hans brødre, djerve veldige menn», ved en rettelse av M. Jf. v. 14a.
«en tilsynsmann». Hebr.: paqịdh; gr.: epịskopos. Se fotnoter til 2Kg 11:18 og Apg 20:28, «tilsynsmenn».
Bokst.: «hodet [for]». Hebr.: ro’sj.
Bokst.: «og dens (hennes) døtre».
Trolig identisk med «Dimona» i Jos 15:22.
«Jesus», LXX.
El.: «slo seg ned».
«Hinnoms dal». Hebr.: ge’-Hinnọm; lat.: vạllem Ẹnnom. Se tillegget, 4C.
El.: «fra Juda som kom til Benjamin». LXXLagarde: «for Juda og for Benjamin».