Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Nehemja 10:1–39

10  De som nå bevitnet med segl,*+ var: Nehẹmja,+ tirsjạtaen,+ Hakạljas sønn,+ og Sidkịa,  Serạja,+ Asạrja, Jeremia,  Pạsjhur, Amạrja, Malkịja,  Hạttusj, Sjebạnja, Mạlluk,  Hạrim,+ Mẹremot, Obạdja,  Daniel,+ Gịnneton, Bạruk,  Mesjụllam, Ạbija, Mịjamin,  Ma’ạsja, Bịlgai og Sjemạja; dette var prestene.  Dessuten levittene: Jesjụa,+ Asạnjas sønn, Bịnnui, av Hẹnadads+ sønner, Kạdmiel 10  og deres brødre Sjebạnja,+ Hodịa, Kelịta, Pelạja, Hạnan, 11  Mịka, Rẹhob, Hasjạbja, 12  Sạkkur, Sjerẹbja,+ Sjebạnja, 13  Hodịa, Bạni og Benịnu. 14  Folkets overhoder: Pạrosj, Pạhat-Mọab,+ Ẹlam, Sạttu, Bạni, 15  Bụnni, Ạsgad, Bẹbai,  16  Adọnja,* Bịgvai, Ạdin, 17  Ạter, Hiskịa, Ạssur, 18  Hodịa, Hạsjum, Bẹsai, 19  Hạrif,* Ạnatot, Nẹbai, 20  Mạgpiasj, Mesjụllam, Hẹsir, 21  Mesjẹsabel, Sạdok, Jaddụa, 22  Pelạtja, Hạnan, Anạja, 23  Hosjẹa, Hanạnja, Hạssjub, 24  Hạllohesj, Pịlha, Sjọbek, 25  Rẹhum, Hasjạbna, Ma’asẹja, 26  og Akịja, Hạnan, Ạnan, 27  Mạlluk, Hạrim, Ba’ạnah. 28  Når det gjelder resten av folket, prestene,+ levittene,+ portvaktene,+ sangerne,+ nẹtinim-tjenerne*+ og enhver som skilte seg ut fra landenes folkeslag+ for å følge den sanne Guds lov,+ deres hustruer, deres sønner og deres døtre, enhver som hadde kunnskap og forstand,+ 29  så sluttet de seg til sine brødre,+ sine stormenn,+ og kom under forpliktelse av en forbannelse+ og under en ed+ om å vandre etter den sanne Guds lov, som var blitt gitt ved den sanne Guds tjener Moses’ hånd,+ og om å holde+ og handle etter alle Jehovas, vår Herres, bud+ og hans rettslige avgjørelser og hans forordninger;+ 30  og om at vi ikke skulle gi våre døtre til folkene i landet og ikke ta deres døtre til våre sønner.+ 31  Med hensyn til folkene i landet,+ de som brakte inn varer og all slags korn på sabbatsdagen for å selge det, skulle vi ikke ta imot noe fra dem på sabbaten+ eller på noen annen helligdag,+ og vi skulle gi avkall på det sjuende årets avling+ og på enhver hånds gjeldskrav.+ 32  Dessuten påla vi oss selv noen bud: Hver av oss skulle hvert år gi en tredjedels sekel* til tjenesten ved vår Guds hus,+ 33  til det stablede brødet+ og det stadige kornofferet+ og det stadige brennofferet på sabbatene,+ ved nymånene,+ til de fastsatte festene+ og til de hellige+ tingene og til syndofrene,+ som skulle gjøre soning for Israel, og til alt arbeidet ved vår Guds hus.+ 34  Og vi kastet lodd+ om leveransen* av den veden+ som prestene, levittene og folket skulle bringe til vår Guds hus, i henhold til våre forfedres hus, til de fastsatte tider, år etter år, for å brenne den på Jehova vår Guds alter,+ slik det står skrevet i loven;+ 35  og vi skulle bringe den første modne grøden av vår jord+ og de første modne fruktene av all frukten på alle slags trær,+ år etter år, til Jehovas hus; 36  og den førstefødte+ av våre sønner og av våre husdyr,+ i samsvar med det som står skrevet i loven,+ og det førstefødte av vårt storfe og vårt småfe,+ skulle bringes til vår Guds hus, til prestene som gjorde tjeneste i vår Guds hus.+ 37  Også førstegrøden av vårt grovmalte mel+ og våre bidrag+ og frukten av alle slags trær,+ ny vin+ og olje+ skulle vi bringe til prestene, til spisesalene+ i vår Guds hus, og tienden* av vår jord til levittene,+ ettersom det er de, levittene, som mottar tiende i alle våre jordbruksbyer. 38  Og presten, Arons sønn, skulle være sammen med levittene når levittene tok imot tiende; og levittene selv skulle komme med en tiendedel av tienden til vår Guds hus,+ til spisesalene+ i forrådshuset. 39  For det var til spisesalene Israels sønner og levittenes sønner skulle bringe bidraget+ av kornet, den nye vinen+ og oljen; der er nemlig helligdommens redskaper og de prestene som gjør tjeneste,+ og portvaktene+ og sangerne;+ og vi skulle ikke forsømme vår Guds hus.+

Fotnoter

Bokst.: «Og på dem som var forsynt med segl».
«Adonikam» i Esr 2:13.
«Jora» i Esr 2:18.
El.: «tempelslavene». Bokst.: «de som er gitt». Jf. fotn. til 4Mo 3:9.
En sekel veide 11,4 g. Se tillegget, 8A.
El.: «offergaven». Hebr.: qurbạn. Se «korban» i Mr 7:11.
El.: «tiendedelen».