Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Nahum 1:1–15

1  Utsagnet mot Nịnive:+ Boken med elkosjitten Nạhums syn:*  Jehova er en Gud* som krever udelt hengivenhet+ og tar hevn; Jehova tar hevn+ og er tilbøyelig til voldsom harme.*+ Jehova tar hevn over sine motstandere,+ og han er harmfull overfor sine fiender.+  Jehova er sen til vrede+ og stor i kraft,+ og Jehova kommer slett ikke til å unnlate å straffe.+ I ødeleggende vind og i storm går hans vei, og skymassen er hans føtters støv.+  Han refser havet,+ og han tørker det ut; og alle elvene legger han tørre.+ Bạsjan og Kạrmel har visnet,+ og selv Libanons blomst har visnet.  Fjell har ristet på grunn av ham, og høydene har smeltet.+ Og jorden vil bli løftet opp på grunn av hans ansikt, likeså det fruktbare land* og alle som bor i det.+  Hvem kan bli stående overfor hans fordømmelse?+ Og hvem kan reise seg mot hans brennende vrede?+ Hans egen voldsomme harme vil med sikkerhet bli utøst lik ild,+ og klippene* vil i sannhet bli brutt ned på grunn av ham.  Jehova er god,+ en borg+ på trengselens dag.+ Og han kjenner dem som søker tilflukt hos ham.+  Og ved den oversvømmelse som skyller fram, kommer han til å sørge for en utryddelse av hennes* sted,+ og mørke vil forfølge hans fiender.*+  Hva kommer dere til å tenke ut mot Jehova?+ En utryddelse volder han. Trengselen vil ikke oppstå en gang til.+ 10  Selv om de sammenflettes som torner+ og er drukne som av sitt hveteøl,*+ skal de med sikkerhet bli fortært som helt tørre halmstrå.+ 11  Av deg* vil det i sannhet utgå en som tenker ut ondt mot Jehova,+ og som råder til det som er verdiløst.*+ 12  Dette er hva Jehova har sagt: «Om de så er fullstendig skikket* og det er mange i den tilstanden, skal de til og med i den tilstanden bli hogd ned;+ og en skal dra bort.* Og jeg skal visselig hjemsøke deg, slik at jeg ikke skal hjemsøke deg mer.+ 13  Og nå skal jeg bryte hans bærestang, som er på deg;+ og de bånd som er på deg, skal jeg rive over.+ 14  Og om deg* har Jehova befalt: ’Ikke noe av ditt navn skal bli sådd mer.+ Fra dine guders* hus skal jeg utrydde hvert utskåret bilde og hver støpt billedstøtte.+ Jeg skal lage et gravsted til deg,+ for du har vært uten betydning.’* 15  Se — på fjellene føttene til en som bringer godt budskap,* en som forkynner fred.+ Juda, hold dine høytider.+ Innfri dine løfter;+ for aldri mer skal noe udugelig menneske* dra gjennom deg igjen.+ Han skal bli fullstendig avskåret.»*+

Fotnoter

El.: «med det syn som Nahum fra Elkosj hadde».
«en Gud». Hebr.: ’El; gr.: Theọs; lat.: Dẹus.
El.: «og er rede til å gi uttrykk for voldsom harme». Bokst.: «og [er] eier av voldsom harme». Hebr.: uvạ‛al chemạh.
«likeså det fruktbare land». Hebr.: wethevẹl; LXX: «hele [jorden]»; lat.: et ọrbis, «og kretsen (sirkelen)», dvs. hele jordens krets. Se fotn. til Mt 24:14, «på hele den bebodde jord».
«og klippene». Hebr.: wehatstsurịm; gr.: kai hai pẹtrai; syr.: weture’; lat.: et pẹtrae.
«hennes», hunkj. på hebr.; viser til Ninive.
Første del av kap. 1 i Nahums profetiske bok er på hebr. tydeligvis et ufullstendig alfabetisk, el. akrostisk, oppbygd dikt. Den alfabetiske oppbygningen strekker seg bare til og med v. 8 og omfatter bokstavene fra ’ạlef til kaf.
El.: «sin berusende drikk».
«deg», hunkj. ent. på hebr.
«det som er verdiløst». Bokst.: «belial». Hebr.: belijjạ‛al.
El.: «fulle av styrke».
El.: «dra igjennom».
«deg», hankj. ent. på hebr.
El.: «din guds». Hebr.: ’elohẹjkha; gr.: theou sou; lat.: Dẹi tụi.
I MLXXSy slutter kap. 1 her.
«en som bringer godt budskap». Hebr.: mevassẹr; gr.: euaggelizomẹnou og lat.: evangelizạntis, «en som forkynner et evangelium (et godt budskap)».
Se fotn. til v. 11, «det som er verdiløst».
El.: «utslettet». I TLXXBagsterVg slutter kap. 1 her.