Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Matteus 5:1–48

5  Da han så folkeskarene, gikk han opp i fjellet; og etter at han hadde satt seg ned, kom hans disipler til ham;  og han åpnet sin munn og begynte å undervise dem, idet han sa:  «Lykkelige* er de som er klar over sitt åndelige behov,*+ for himlenes rike hører dem til.+  Lykkelige er de som sørger, for de skal bli trøstet.+  Lykkelige er de som har et mildt sinn,+ for de skal arve jorden.+  Lykkelige er de som hungrer og tørster+ etter rettferdighet, for de skal bli mettet.+  Lykkelige er de barmhjertige,+ for de skal bli vist barmhjertighet.  Lykkelige er de rene av hjertet,+ for de skal se Gud.+  Lykkelige er de fredsommelige,*+ for de skal bli kalt ’Guds sønner’.+ 10  Lykkelige er de som er blitt forfulgt+ for rettferdighets skyld, for himlenes rike hører dem til. 11  Lykkelige er dere når folk håner+ dere og forfølger+ dere og løgnaktig sier all slags ondt om dere for min skyld. 12  Fryd dere og hopp av glede,+ for DERES lønn+ er stor i himlene; slik forfulgte de jo profetene+ før dere. 13  Dere er jordens salt;+ men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal da dets salthet bli brakt tilbake? Det duger ikke lenger til annet enn å bli kastet ut+ for å bli tråkket på av menneskene. 14  Dere er verdens lys.+ En by kan ikke skjules når den ligger på et fjell. 15  En tenner ikke en lampe og setter den under målekurven,+ men på lampestaken, og den skinner på alle i huset. 16  På samme måte skal dere la DERES lys+ skinne for menneskene, så de kan se DERES gode gjerninger+ og gi ære+ til DERES Far, som er i himlene. 17  Tenk ikke at jeg er kommet for å tilintetgjøre Loven+ eller Profetene. Jeg er ikke kommet for å tilintetgjøre, men for å oppfylle;+ 18  for jeg sier dere i sannhet at snarere skal himmel og jord forsvinne+ enn at den minste bokstav eller en liten del av en bokstav på noen måte skal forsvinne fra Loven og ikke alt finne sted.+ 19  Derfor, enhver som bryter+ et av disse minste budene og lærer menneskene noe slikt, han skal kalles ’minst’ hva himlenes rike angår.+ Men hver den som gjør etter dem og lærer+ andre dem, han skal kalles ’stor’+ hva himlenes rike angår. 20  For jeg sier dere at hvis DERES rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes,+ skal dere slett ikke komme inn+ i himlenes rike. 21  Dere har hørt at det ble sagt til dem i gammel tid: ’Du skal ikke myrde;+ og enhver som begår et mord,+ skal stå til regnskap overfor domstolen.’+ 22  Men jeg sier dere at enhver som fortsetter å være vred+ på sin bror, skal stå til regnskap+ overfor domstolen; og enhver som tiltaler sin bror med et ringeaktende skjellsord,* skal stå til regnskap overfor Den høyeste domstol;* mens enhver som sier: ’Din foraktelige dåre!’, skal være skyldig til* det brennende Gehẹnna.*+ 23  Hvis du da bringer din gave til alteret+ og du der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg,+ 24  så la din gave ligge der foran alteret og gå bort; slutt først fred med din bror,+ og så, når du har kommet tilbake, kan du frambære din gave.+ 25  Vær rede til hurtig å forlike deg med den som stevner deg for retten, mens du er på vei dit sammen med ham, for da vil saksøkeren+ kanskje ikke overgi deg til dommeren og dommeren til rettsbetjenten og du bli kastet i fengsel. 26  Jeg sier deg det som det er: Du skal slett ikke komme ut derfra før du har betalt den siste mynt av svært liten verdi.*+ 27  Dere har hørt at det er blitt sagt: ’Du skal ikke begå ekteskapsbrudd.’*+ 28  Men jeg sier dere at enhver som fortsetter å se på en kvinne+ for å nære lidenskap for henne,* har allerede begått ekteskapsbrudd+ med henne i sitt hjerte.+ 29  Hvis nå ditt høyre øye får deg til å snuble,* så riv det ut og kast det fra deg.+ For det er bedre for deg at du mister en av dine legemsdeler, enn at hele ditt legeme blir kastet+ i Gehẹnna. 30  Og hvis din høyre hånd får deg til å snuble, så hogg den av og kast den fra deg.+ For det er bedre for deg å miste en av dine legemsdeler enn at hele ditt legeme havner i Gehẹnna. 31  Det er dessuten blitt sagt: ’Enhver som skiller seg+ fra sin hustru, skal gi henne en skilsmisseattest.’+ 32  Men jeg sier dere at enhver som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn utukt,*+ utsetter henne for å begå ekteskapsbrudd,+ og enhver som gifter seg med en fraskilt* kvinne, begår ekteskapsbrudd.*+ 33  Dere har også hørt at det ble sagt til dem i gammel tid: ’Du skal ikke sverge+ uten å holde din ed, men du skal innfri dine løfter til Jehova.’*+ 34  Men jeg sier dere: Dere skal ikke sverge+ i det hele tatt, verken ved himmelen, for den er Guds trone,+ 35  eller ved jorden, for den er hans føtters skammel,+ eller ved Jerusalem, for det er den store Konges by.+ 36  Du skal heller ikke sverge ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller svart. 37  La rett og slett DERES ord ja bety ja og DERES nei nei;+ for det som er ut over dette, er fra den onde.*+ 38  Dere har hørt at det er blitt sagt: ’Øye for øye og tann for tann.’+ 39  Men jeg sier dere: Sett dere ikke imot den som er ond,* men enhver som slår deg med åpen hånd på ditt høyre kinn,+ ham skal du også vende det andre til. 40  Og hvis noen vil gå til rettssak mot deg og ta underkledningen din i besittelse, så la ham også få ytterkledningen;+ 41  og hvis en myndighetsperson pålegger deg å gjøre tjeneste en mil,* så gå to mil med ham.+ 42  Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra en som vil låne rentefritt av deg.+ 43  Dere har hørt at det er blitt sagt: ’Du skal elske din neste+ og hate din fiende.’+ 44  Men jeg sier dere: Fortsett å elske DERES fiender+ og å be for dem som forfølger dere;+ 45  så dere kan vise at dere er sønner av DERES Far, som er i himlene,+ for han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige.+ 46  For hvis dere elsker dem som elsker dere, hvilken lønn har dere da?+ Gjør ikke også skatteoppkreverne det samme? 47  Og hvis dere bare hilser på DERES brødre, gjør dere vel da noe usedvanlig? Gjør ikke også folk av nasjonene det samme? 48  Dere skal derfor være fullkomne, slik som DERES himmelske Far er fullkommen.*+

Fotnoter

«Lykkelige». Gr.: Makạrioi; lat.: beạti; Luther, 1522: «Selig» (Salige); dansk og norsk bibeltradisjon: «Salige»; derav uttrykket «saligprisninger».
El.: «de som er tiggere med hensyn til ånden».
«de fredsommelige». Bokst.: «fredsstifterne». Gr.: eirenopoioi.
«et ringeaktende skjellsord». El.: «en grov fornærmelse». Gr.: Rhakạ; J17: Reqạ’, et aram. ord som uttrykker forakt.
«Den høyeste domstol». El.: «Sanhedrinet».
«skal være skyldig til». El.: «risikerer å bli dømt til».
«Gehenna». Gr.: γέενναν (gẹennan); J1⁠–14,16⁠–18(hebr.): גיהנם (gehinnọm, «Hinnoms dal»). Det stedet utenfor Jerusalem hvor man brente avfall. Se tillegget, 4C.
Bokst.: «den siste kvadrans»; 1/64 denar. Se tillegget, 8A.
El.: «Du skal ikke ha seksuell omgang med en annen enn din ektefelle.» Se fotn. til Mt v. 32, «begår ekteskapsbrudd».
El.: «på en slik måte at han blir grepet av begjær etter henne».
El.: «snuble og falle».
«utukt». Gr.: porneias; lat.: fornicatiọnis; J17,18,22(hebr.): zenụth. Se tillegget, 5A.
El.: «løst; bortsendt».
«begår ekteskapsbrudd». El.: «gjør seg skyldig i seksuell utroskap (i relasjon til ekteskapet)». Gr.: moikhạtai; lat.: adụlterat; J22(hebr.): no’ẹf. Se fotn. til Ese 16:32.
Se tillegget, 1D.
El.: «av det onde».
El.: «det som er ondt».
«mil». Gr.: mịlion; lat.: mịlle pạssus. En romersk mil, som tilsvarer 1479,5 m. Jf. fotn. til Lu 24:13; se tillegget, 8A.
«fullkomne . . . fullkommen». El.: «fullstendige . . . fullstendig».