Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Matteus 20:1–34

20  For himlenes rike er lik en mann, en husbond, som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården+ sin.  Da han var blitt enig med arbeiderne om en denạr* om dagen,+ sendte han dem bort i vingården sin.  Da han også gikk ut omkring den tredje time,*+ så han andre stå arbeidsledige på torget;+  og til dem sa han: ’Gå også dere bort i vingården, og det som er rett, vil jeg gi dere.’  De gikk så av sted. Omkring den sjette+ og den niende time*+ gikk han igjen ut og gjorde det samme.  Til slutt, omkring den ellevte time,* gikk han ut og fant andre stående der, og han sa til dem: ’Hvorfor har dere stått her arbeidsledige hele dagen?’  De sa til ham: ’Fordi ingen har leid oss.’ Han sa til dem: ’Gå også dere bort i vingården.’+  Da det ble kveld,+ sa vingårdens herre til sin betrodde mann: ’Kall på arbeiderne og betal dem deres lønn,+ idet du begynner med de siste og går videre til de første.’  Da de fra den ellevte time kom, fikk de en denạr hver. 10  Da så de første kom, trakk de den slutning at de ville få mer; men de fikk også lønn etter satsen — én denạr. 11  Da de fikk den, begynte de å murre mot husbonden+ 12  og sa: ’Disse siste har utført én times arbeid; likevel har du stilt dem likt med oss som har båret dagens byrde og den brennende hete!’ 13  Men han svarte en av dem ved å si: ’Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denạr?+ 14  Ta det som er ditt, og gå. Jeg vil gi denne siste det samme som deg.+ 15  Har jeg ikke lov til å gjøre hva jeg vil, med mine egne ting? Eller er ditt øye ondt*+ fordi jeg er god?’+ 16  Slik skal de siste bli de første og de første de siste.»+ 17  Da Jesus nå skulle til å dra opp til Jerusalem, tok han de tolv disiplene+ til side, så de var for seg selv, og sa til dem på veien: 18  «Se, vi drar opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal bli overgitt til overprestene og de skriftlærde, og de skal dømme ham til døden+ 19  og overgi ham til mennesker av nasjonene til å bli gjort narr av og bli pisket og pælfestet,*+ og den tredje dagen skal han bli oppreist.»+ 20  Da kom mor til Sebedẹus-sønnene+ til ham sammen med sønnene sine, bøyde seg ærbødig og bad ham om noe.+ 21  Han sa til henne: «Hva ønsker du?» Hun sa til ham: «Si at disse mine to sønner skal få sette seg, én ved din høyre hånd og én ved din venstre, i ditt rike.»+ 22  Jesus sa som svar: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger+ som jeg skal til å drikke?» De sa til ham: «Det kan vi.» 23  Han sa til dem: «Dere skal ganske visst drikke mitt beger,+ men det å sette seg ved min høyre hånd og ved min venstre står det ikke til meg å gi, men det hører dem til som det er beredt for av min Far.»+ 24  Da de ti andre hørte om dette, ble de harme på de to brødrene.+ 25  Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at nasjonenes herskere rår som herrer over dem, og stormennene utøver myndighet over dem.+ 26  Slik er det ikke blant dere;+ men enhver som vil bli stor blant dere, skal være DERES tjener,*+ 27  og enhver som vil være først blant dere, skal være DERES slave;+ 28  liksom Menneskesønnen ikke er kommet for å bli tjent, men for å tjene*+ og gi sin sjel* som en løsepenge* i bytte for mange.»+ 29  Da de nå drog ut av Jẹriko,+ fulgte en stor folkemengde ham. 30  Og se, to blinde menn satt ved siden av veien, og da de hørte at Jesus kom forbi, ropte de og sa: «Herre,* ha barmhjertighet med oss, Davids Sønn!»+ 31  Men folkemengden sa strengt til dem at de skulle tie stille; likevel ropte de bare enda høyere og sa: «Herre, ha barmhjertighet med oss, Davids Sønn!»+ 32  Da stanset Jesus, kalte på dem og sa: «Hva vil dere at jeg skal gjøre for dere?» 33  De sa til ham: «Herre, la våre øyne bli åpnet.»+ 34  Grepet av medlidenhet rørte Jesus ved øynene deres,+ og straks fikk de synet, og de fulgte ham.+

Fotnoter

En romersk sølvmynt som veide 3,85 g.
Regnet fra soloppgang; altså ca. kl. 9.
Dvs. ca. kl. 12 og ca. kl. 15.
Dvs. ca. kl. 17.
El.: «misunnelig».
Se tillegget, 5C.
«tjener». Gr.: diạkonos; lat.: minịster (av mịnus, «mindre»); J22(hebr.): mesjarẹth.
«for å tjene». Gr.: diakonẹsai; lat.: ministrạre; J17,18,22(hebr.): lesjarẹth.
El.: «sitt liv». Gr.: ten psykhẹn autou; lat.: ạnimam sụam; J17,18,22(hebr.): nafsjọ.
«løsepenge». Gr.: lỵtron; lat.: redemptiọnem; J17,18,22(hebr.): kọfer. Jf. fotn. til 1Ti 2:6, «tilsvarende løsepenge».
«Herre», P45BCWVg; א: «Jesus»; mangler i DSyc.