Matteus 16:1–28

16  Her kom fariseerne+ og saddukeerne til ham, og for å sette ham på prøve bad de ham om å vise dem et tegn fra himmelen.+  Han svarte ved å si til dem: «[[Når kvelden faller på, pleier dere å si: ’Det blir pent vær, for himmelen er ildrød’;  og om morgenen: ’Det blir vinterlig og regnfullt i dag, for himmelen er ildrød, men ser dyster ut.’ Dere vet å tyde himmelens utseende, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.]]*+  En ond og utro* generasjon fortsetter å søke etter et tegn, men det skal ikke bli gitt den noe tegn,+ bortsett fra Jonas tegn.»+ Dermed forlot han dem og gikk bort.+  Disiplene drog nå over til den andre siden og glemte å ta med seg brød.+  Jesus sa til dem: «Hold øynene åpne og vokt dere for fariseernes og saddukeernes surdeig.»+  Da begynte de å diskutere seg imellom og sa: «Vi tok ikke noen brød med oss.»  Ettersom Jesus visste dette, sa han: «Hvorfor diskuterer dere slik dere imellom fordi dere ikke har noen brød, dere med lite tro?+  Forstår dere ennå ikke poenget, eller husker dere ikke de fem brødene i tilfellet med de fem tusen og hvor mange kurver dere samlet opp?+ 10  Eller de sju brødene i tilfellet med de fire tusen og hvor mange proviantkurver dere samlet opp?+ 11  Hvordan har det seg at dere ikke forstår at jeg ikke talte til dere om brød? Men vokt dere for fariseernes og saddukeernes surdeig.»+ 12  Da fattet de at han ikke hadde sagt at de skulle vokte seg for surdeigen i brødene, men for fariseernes og saddukeernes lære.+ 13  Da Jesus nå var kommet til områdene ved Cæsarẹa Filịppi, begynte han å spørre sine disipler: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?»+ 14  De sa: «Noen sier døperen Johannes,+ andre Elịa,+ andre igjen Jeremia eller en av profetene.» 15  Han sa til dem: «Men dere, hvem sier dere at jeg er?»+ 16  Som svar sa Simon Peter: «Du er KRISTUS,+ den levende Guds Sønn.»+ 17  Jesus sa som svar til ham: «Lykkelig er du, Simon, Jonas sønn,* for kjøtt og blod har ikke åpenbart det for deg, men min Far, som er i himlene.+ 18  Og jeg sier deg: Du er Peter,+ og på denne klippe*+ vil jeg bygge min menighet,* og Hạdes’*+ porter skal ikke få makt over den.+ 19  Jeg vil gi deg himlenes rikes nøkler, og hva du enn måtte binde på jorden, vil være det som er blitt bundet* i himlene, og hva du enn måtte løse på jorden, vil være det som er blitt løst* i himlene.»+ 20  Så påla han disiplene strengt at de ikke skulle si til noen at han var KRISTUS.+ 21  Fra da av begynte Jesus Kristus å vise sine disipler at han måtte dra til Jerusalem og bli utsatt for mange lidelser av de eldste og overprestene og de skriftlærde og bli drept og bli oppreist på den tredje dag.+ 22  Da tok Peter ham til side og begynte å refse ham og sa: «Vær god mot deg selv, Herre; det skal slett ikke gå deg slik.»+ 23  Men han vendte ryggen til* og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan!+ Du er en snublestein for meg, for du tenker ikke Guds tanker,+ men menneskers.»* 24  Så sa Jesus til sine disipler: «Hvis noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv* og ta opp sin torturpæl* og stadig+ følge meg. 25  For enhver som vil redde sin sjel,* skal miste den; men enhver som mister sin sjel for min skyld, skal finne den.+ 26  For hva vil det gagne et menneske om han vinner hele verden, men forspiller sin sjel?+ Eller hva skal et menneske gi i bytte+ for sin sjel? 27  For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han gjengjelde enhver etter hans handlemåte.+ 28  Jeg sier dere i sannhet at det er noen av dem som står her, som slett ikke skal smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike.»+

Fotnoter

Ifølge CDWItVg; ordene mellom doble klammer mangler i אBSyc,sArm.
El.: «ekteskapsbrytersk». Gr.: moikhalịs; lat.: adụltera.
Bokst.: «Bar-Jona», som betyr «Jonas sønn». Gr.: Barionạ; J17,18,22(hebr.): Bar-Jonạh. Bar er et aram. ord som betyr «sønn». Jf. fotn. til Esr 5:2.
«Du er Peter, og på denne klippe». De ordene på gresk, latin og syrisk som svarer til «Peter», betyr «klippestykke; stein» og er hankj. (gr.: Pẹtros, hankj.; lat.: Pẹtrus, hankj.; syr.: Ki’fa’, med det personlige pronomen i hankj., hu, foran). Ordene for «klippe» er derimot hunkj. (gr.: pẹtrai, dativ hunkj. ent.; lat.: pẹtram, hunkj.; syr.: ki’fa’, med det demonstrative pronomen i hunkj., hade’, foran).
El.: «min forsamling». Gr.: mou ten ekklesịan; J17,18,22(hebr.): qehillathị.
«Hades’». Gr.: haidou; J7,8,10⁠–14,16⁠–18,22(hebr.): sje’ọl. Se tillegget, 4B.
El.: «det som allerede er blitt bundet», perfektum partisipp i passiv.
El.: «det som allerede er blitt løst», perfektum partisipp i passiv.
El.: «han snudde seg».
El.: «du har ikke Guds sinn, men menneskers».
El.: «må han si nei til seg selv»; el.: «må han gi avkall på eiendomsretten til seg selv».
Se tillegget, 5C.
El.: «sitt liv». Se tillegget, 4A.