Matteus 15:1–39

15  Da kom det noen fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus+ og sa:  «Hvorfor overtrer dine disipler tradisjonen fra menn i tidligere tider? De vasker for eksempel ikke hendene når de skal spise et måltid.»+  Han svarte ved å si til dem: «Og hvorfor overtrer dere Guds bud på grunn av DERES tradisjon?+  Gud sa for eksempel: ’Ær din far og din mor’;+ og: ’Den som spotter far eller mor, skal ende i døden.’*+  Men dere sier: ’Enhver som sier til sin far eller mor: «Hva jeg enn har som du kunne få av meg til hjelp, er en gave viet til Gud»,  han behøver ikke å ære sin far i det hele tatt.’+ Dermed har dere gjort Guds ord ugyldig på grunn av DERES tradisjon.+  Dere hyklere,+ Jesaja+ profeterte treffende om dere da han sa:  ’Dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg.+  Forgjeves fortsetter de å tilbe meg, for de læresetninger de lærer, er menneskebud.’»+ 10  Så kalte han folkemengden til seg og sa til dem: «Hør og få tak i meningen:+ 11  Det er ikke det som kommer inn i munnen, som besmitter et menneske; men det er det som går ut av munnen, som besmitter et menneske.»+ 12  Da kom disiplene bort og sa til ham: «Vet du at fariseerne tok anstøt da de hørte hva du sa?»+ 13  Han svarte ved å si: «Enhver plante som min himmelske Far ikke har plantet, skal bli rykket opp med rot.+ 14  LA dem være. Blinde veiledere er hva de er. Og når en blind leder en blind, vil begge falle i en grop.»*+ 15  Dette fikk Peter til å si til ham: «Forklar illustrasjonen* for oss.»+ 16  Da sa han: «Er også dere ennå uten forstand?+ 17  Er dere ikke klar over at alt som kommer inn i munnen, går videre til innvollene og tømmes ut i kloakken?* 18  Men de ting som går ut av munnen, kommer fra hjertet, og de besmitter et menneske.+ 19  Fra hjertet kommer for eksempel onde resonnementer,+ mord, ekteskapsbrudd, utukt, tyverier, falske vitnesbyrd, bespottelser.+ 20  Dette er de ting som besmitter et menneske; men å spise med uvaskede hender besmitter ikke et menneske.»+ 21  Jesus forlot nå dette stedet og drog til områdene ved Tỵrus og Sịdon.+ 22  Og se, en fønikisk*+ kvinne fra disse traktene kom ut og ropte høyt og sa: «Ha barmhjertighet med meg,+ Herre, Davids Sønn. Min datter er sterkt demonbesatt.» 23  Men han svarte henne ikke et ord. Hans disipler kom da bort og begynte å anmode ham: «Send henne bort; for hun fortsetter å rope etter oss.» 24  Som svar sa han: «Jeg er ikke blitt utsendt til andre enn de bortkomne sauene av Israels hus.»+ 25  Da kvinnen kom, begynte hun å bøye seg ærbødig for ham og sa: «Herre, hjelp meg!»+ 26  Som svar sa han: «Det er ikke riktig å ta barnas brød og kaste det til små hunder.» 27  Hun sa: «Det er sant, Herre; men de små hundene spiser jo av smulene som faller fra deres herrers bord.»+ 28  Da svarte Jesus ved å si til henne: «Kvinne, stor er din tro; la det gå deg som du ønsker.» Og hennes datter ble helbredet fra samme stund.+ 29  Jesus gikk så derfra og gjennom landet og kom til Galilẹa-sjøen,+ og etter at han hadde gått opp i fjellet,+ ble han sittende der. 30  Da kom store folkeskarer til ham, og de hadde med seg uføre, lemlestede, blinde, stumme og mange andre, og de nærmest kastet dem for hans føtter, og han leget dem;+ 31  så folkemengden ble forbløffet da de så stumme tale, uføre gå og blinde se, og de æret Israels Gud.+ 32  Men Jesus kalte sine disipler til seg og sa:+ «Jeg føler medlidenhet+ med folkemengden, for de har allerede vært hos meg i tre dager, og de har ikke noe å spise; og jeg vil ikke sende dem fastende bort. De kunne jo bli helt utmattet på veien.» 33  Men disiplene sa til ham: «Hvor skal vi på dette øde stedet få tak i nok brød til å mette en så stor folkemengde?»+ 34  Da sa Jesus til dem: «Hvor mange brød har dere?» De sa: «Sju, og noen få små fisker.» 35  Etter at han så hadde gitt folkemengden beskjed om å legge seg ned på marken, 36  tok han de sju brødene og fiskene, og da han hadde takket, brøt han dem og begynte å dele ut til disiplene, og disiplene delte ut til folkeskarene.+ 37  Og alle spiste og ble mette, og av de stykkene som ble til overs, samlet de opp sju proviantkurver fulle.+ 38  Men de som spiste, var fire tusen menn, foruten kvinner og små barn. 39  Til slutt, da han hadde sendt folkeskarene bort, gikk han i båten og kom til Magadạn-traktene.+

Fotnoter

El.: «skal ubetinget dø».
El.: «en grøft».
El.: «lignelsen».
El.: «avtredet; latrinen».
El.: «kanaaneisk».