Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Matteus 11:1–30

11  Da nå Jesus var ferdig med å gi påbud til sine tolv disipler, drog han derfra for å undervise og forkynne i byene deres.+  Men Johannes, som i fengselet+ hadde hørt om KRISTI gjerninger,+ sendte bud med sine egne disipler  og sa til ham: «Er du Den som skal komme, eller skal vi vente en annen?»+  Jesus svarte ved å si til dem: «Gå av sted og fortell Johannes hva dere hører og ser:  Blinde ser igjen,+ og uføre+ går omkring, spedalske+ blir renset, og døve+ hører, og døde+ blir oppreist, og for fattige blir det gode budskap+ forkynt;  og lykkelig er den som ikke finner noen årsak til snubling hos meg.»+  Mens disse drog av sted, begynte Jesus å si til folkeskarene om Johannes: «Hva drog dere ut i ødemarken for å se?+ Et siv som beveges hit og dit av vinden?+  Hva drog dere så ut for å se? En mann kledd i myke klær? De som bærer myke klær, er jo i kongers hus.+  Hvorfor drog dere da egentlig ut? For å se en profet? Ja, jeg sier dere: og langt mer enn en profet.+ 10  Det er om ham det står skrevet: ’Se, jeg — jeg sender ut mitt sendebud* foran ditt ansikt, han som skal berede din vei foran deg!’+ 11  Jeg sier dere i sannhet: Blant dem som er født av kvinner,+ er det ikke blitt oppreist noen større enn døperen* Johannes; men en som er en av de mindre i himlenes rike,+ er større enn han. 12  Men fra døperen Johannes’ dager inntil nå er himlenes rike det mål som menneskene trenger seg fram mot, og de som trenger seg fram, griper det.+ 13  For alle, Profetene og Loven, profeterte inntil Johannes;+ 14  og hvis dere vil ta imot det: Han er ’Elịa* som skal komme’.+ 15  La den som har ører, høre.+ 16  Hvem skal jeg sammenligne denne generasjon med?+ Den er lik små barn som sitter på torgene og roper til sine lekekamerater+ 17  og sier: ’Vi spilte på fløyte for dere, men dere danset ikke; vi holdt klage, men dere slo ikke dere selv av sorg.’+ 18  Likeså: Johannes kom, og han verken spiser eller drikker,+ men folk sier: ’Han har en demon’; 19  Menneskesønnen kom, og han spiser og drikker,+ men folk sier: ’Se, en mann som fråtser og er henfallen til vindrikking, skatteoppkreveres og synderes venn.’+ Men visdommen blir rettferdiggjort ved sine gjerninger.»+ 20  Så begynte han å bebreide de byene hvor de fleste av hans kraftige gjerninger hadde funnet sted, fordi de ikke angret:+ 21  «Ve deg, Kọrasin! Ve deg, Betsaida!+ For hvis de kraftige gjerninger som har funnet sted i dere, hadde funnet sted i Tỵrus og Sịdon, ville de for lenge siden ha angret i sekk* og aske.+ 22  Derfor sier jeg dere: Det skal bli mer utholdelig for Tỵrus og Sịdon på Dommens dag+ enn for dere.+ 23  Og du, Kapẹrnaum,+ skal du kanskje bli opphøyd til himmelen?* Ned til Hạdes*+ skal du komme;+ for hvis de kraftige gjerninger som har funnet sted i deg, hadde funnet sted i Sodọma, ville det ha bestått helt til denne dag. 24  Derfor sier jeg dere: Det skal bli mer utholdelig for Sodọmas land på Dommens dag enn for deg.»*+ 25  På den tiden sa Jesus i et svar: «Jeg lovpriser deg offentlig, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult disse ting for de vise og intellektuelle og åpenbart dem for spedbarn.+ 26  Ja, Far, for slik har det behaget deg å handle. 27  Alt er blitt overgitt til meg av min Far,+ og ingen kjenner Sønnen fullt ut, uten Faderen;+ heller ikke kjenner noen Faderen fullt ut, uten Sønnen og enhver som Sønnen er villig til å åpenbare ham for.+ 28  Kom til meg, alle dere som sliter og er tynget av byrder,+ så vil jeg gi dere ny styrke. 29  Ta mitt åk+ på dere* og lær av meg,*+ for jeg er mild av sinn+ og ydmyk av hjerte, og dere skal finne ny styrke+ for DERES sjeler.* 30  For mitt åk er skånsomt, og min byrde er lett.»+

Fotnoter

El.: «min engel».
El.: «neddukkeren». Gr.: tou baptistou.
Betyr «min Gud er Jehova». J18,22(hebr.): ’Elijjạhu. Jf. fotnoter til 1Kg 17:1 og 2Kg 1:3, «Elia».
El.: «sekkelerret».
El.: «skal du ikke bli opphøyd til himmelen?»
«Hades». Gr.: ᾅδου (haidou); J7⁠–14,16⁠–18,22(hebr.): שאול (sje’ọl). Se tillegget, 4B.
«for deg»; viser tilbake til byen.
El.: «Kom inn under mitt åk med meg».
El.: «bli mine disipler». Jf. Dom 7:17.
El.: «liv». Se tillegget, 4A.