Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Matteus 1:1–25

1  Boken med den historiske beretning*+ om Jesus Kristus, Davids sønn,+ Abrahams sønn:+   Abraham ble far til* Isak;+Isak ble far til Jakob;+Jakob ble far til Juda+ og hans brødre;   Juda ble far til Pẹres+ og til Sẹrah ved Tạmar;Pẹres ble far til Hẹsron;+Hẹsron ble far til Ram;+   Ram ble far til Amminạdab;Amminạdab ble far til Nạhsjon;+Nạhsjon ble far til Sạlmon;+   Sạlmon ble far til Bọas ved Rạhab;+Bọas ble far til Ọbed ved Rut;+Ọbed ble far til Ịsai;+   Ịsai ble far til David,+ kongen.+ David ble far til Salomo+ ved Ụrias hustru;*   Salomo ble far til Rehạbeam;+Rehạbeam ble far til Ạbija;Ạbija+ ble far til Ạsa;+   Ạsa ble far til Jehọsjafat;+Jehọsjafat ble far til Jehọram;+Jehọram ble far til* Ussịa;   Ussịa ble far til Jọtam;Jọtam+ ble far til Ạkas;+Ạkas ble far til Hiskịa;+ 10  Hiskịa ble far til Manạsse;+Manạsse+ ble far til Ạmon;+Ạmon+ ble far til Josjịa; 11  Josjịa+ ble far til Jekọnja+ og til hans brødre på den tiden da bortførelsen til Babylon* fant sted.+ 12  Etter bortførelsen til Babylon ble Jekọnja far til Sjeạltiel;+Sjeạltiel ble far til Serubạbel;+ 13  Serubạbel ble far til Ạbiud;Ạbiud ble far til Ẹljakim;Ẹljakim ble far til Ạsor; 14  Ạsor ble far til Sạdok;Sạdok ble far til Ạkim;Ạkim ble far til Ẹliud; 15  Ẹliud ble far til Eleạsar;Eleạsar ble far til Mạttan;Mạttan ble far til Jakob; 16  Jakob ble far til Josef, Marias mann; av henne ble Jesus født,+ han som kalles Kristus.+ 17  Alle generasjonene fra Abraham til David var altså fjorten generasjoner, og fra David til bortførelsen til Babylon fjorten generasjoner, og fra bortførelsen til Babylon og til KRISTUS* fjorten generasjoner. 18  Men med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: På den tid da hans mor, Maria, var lovt bort til ekteskap+ med Josef, viste det seg, før de var blitt forent, at hun var gravid ved hellig ånd.+ 19  Men fordi Josef, hennes mann, var rettferdig og ikke ville stille henne offentlig til skue,+ hadde han i sinne å skille seg+ fra henne* i hemmelighet. 20  Men etter at han hadde tenkt over disse ting, se, da viste Jehovas* engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria, din hustru, hjem til deg, for det som er blitt avlet i henne, er ved hellig ånd.+ 21  Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus,*+ for han skal frelse+ sitt folk+ fra deres synder.»+ 22  Men alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt, det som ble talt av Jehova*+ gjennom hans profet,+ som sa: 23  «Se, jomfruen*+ skal bli gravid og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immạnuel»,*+ som oversatt betyr: «Med oss er Gud.»+ 24  Josef våknet så opp av søvnen og gjorde som Jehovas* engel hadde pålagt ham, og han tok sin hustru hjem til seg. 25  Men han hadde ikke omgang+ med henne* før hun hadde født en sønn;+ og han gav ham navnet Jesus.+

Fotnoter

El.: «Boken om [Jesu Kristi . . .] slektslinje (avstamning; opprinnelse)». Uttrykket «den historiske beretning» er oversatt fra gr.: genẹseos, «opprinnelse; tilblivelse». Lat.: generatiọnis, «tilblivelse; herkomst»; J17,18(hebr.): toledhọth, «opprinnelseshistorie; slektshistorie». Se fotnoter til 1Mo 2:4, «en historisk beretning», og 1Mo 5:1.
«ble far til». Bokst.: «avlet». Gr.: egẹnnesen; lat.: gẹnuit.
El.: «ved henne som hadde tilhørt Uria».
I WH, UBS og Nestle-Aland mangler Akasja, Jehoasj og Amasja, som er nevnt i 1Kr 3:11, 12.
Gr.: Babylọnos; J17,22(hebr.): Bavẹl. Se fotn. til 2Kg 17:24.
Se fotn. til 2:4.
El.: «å gi henne fri». Bokst.: «å løse henne».
«Jehovas». J3,4,7⁠–14,16⁠–18,22⁠–24,28(hebr.): יהוה (Jehowạh); gr.: Κυρίου (Kyrịou), uten den bestemte artikkel, «Herre[n]s». I The Holy Scriptures av J.N. Darby, 1920, sies det i en fotn. til Mt 1:20: « ’Herre’ uten artikkel; betegner her, som svært ofte ellers, ’Jehova’.» (En lignende fotn. finnes i den tyske Elberfelder Bibel, 1891.) Dette er det første av de 237 stedene i De kristne greske skrifter hvor Guds navn, «Jehova», forekommer i hovedteksten i NV. Dessuten forekommer det 72 ganger i fotnotene. Se tillegget, 1D.
«Jesus». Gr.: Ἰησοῦν (Iesoun); J1⁠–14,16⁠–18,22(hebr.): ישוע (Jesjụa‛, «Jesjua», som betyr «Jehova er frelse»).
Se tillegget, 1D.
«jomfruen». Gr.: he parthẹnos; J22(hebr.): ha‛almạh.
Gr.: Emmanouẹl; J17,18,22(hebr.): ‛Immanu’ẹl.
Se tillegget, 1D.
Bokst.: «han kjente henne ikke».