Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Markus 2:1–28

2  Men etter noen dager gikk han igjen inn i Kapẹrnaum, og det ble fortalt at han var hjemme.+  Det samlet seg da mange, så mange at det ikke var mer plass, ikke engang ved døren, og han begynte å tale ordet+ til dem.  Og de kom til ham med en lam mann, som ble båret av fire menn.+  Men siden de ikke kunne komme helt bort til Jesus* med ham på grunn av folkemengden, fjernet de taket over det stedet hvor han var, og da de hadde gravd en åpning, firte de ned båren som den lamme lå på.+  Og da Jesus så deres tro,+ sa han til den lamme: «Barn, dine synder er tilgitt.»+  Nå var det noen av de skriftlærde der, og de satt og resonnerte i sine hjerter:+  «Hvorfor taler denne mannen slik? Han spotter Gud. Hvem kan tilgi synder uten én, Gud?»+  Men Jesus, som ved sin ånd straks hadde forstått at de resonnerte slik med seg selv, sa til dem: «Hvorfor resonnerer dere slik i DERES hjerter?+  Hva er lettest — å si til den lamme: ’Dine synder er tilgitt’, eller å si: ’Stå opp, ta båren din og gå’?+ 10  Men for at dere skal vite at Menneskesønnen+ har myndighet til å tilgi synder på jorden»+ — så sa han til den lamme: 11  «Jeg sier deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem.»+ 12  Da stod han opp og tok straks båren sin og gikk ut for øynene på dem alle,+ slik at de alle ble helt ute av seg av undring, og de æret Gud og sa: «Vi har aldri sett noe lignende.»+ 13  Igjen gikk han ut, langs sjøen; og hele folkemengden fortsatte å komme til ham, og han begynte å undervise dem. 14  Men mens han gikk videre, fikk han se Levi,+ Alfẹus’ sønn, som satt på skattekontoret, og han sa til ham: «Bli min etterfølger.» Og han reiste seg og fulgte ham.+ 15  Senere skjedde det at Jesus lå til bords i hans hus, og mange skatteoppkrevere+ og syndere lå til bords sammen med ham og hans disipler, for det var mange av dem, og de begynte å følge ham.+ 16  Men da de skriftlærde blant fariseerne så at han spiste sammen med synderne og skatteoppkreverne, begynte de å si til hans disipler: «Spiser han sammen med skatteoppkreverne og synderne?»+ 17  Da Jesus hørte dette, sa han til dem: «De som er sterke, trenger ikke lege, men det gjør de som er syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»+ 18  Nå pleide Johannes’ disipler og fariseerne å faste. De kom derfor og sa til ham: «Hvorfor pleier Johannes’ disipler og fariseernes disipler å faste, mens dine disipler ikke pleier å faste?»+ 19  Og Jesus sa til dem: «Brudgommens venner* kan vel ikke faste mens brudgommen er hos dem?+ Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste.+ 20  Men det skal komme dager da brudgommen skal bli tatt fra dem, og da, på den dagen, skal de faste.+ 21  Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på en gammel ytterkledning; hvis noen gjør det, vil dens fulle styrke rive den fra den, den nye fra den gamle, og riften vil bli verre.+ 22  Og ingen fyller ny vin i gamle vinsekker; hvis noen gjør det, sprenger vinen sekkene, og både vinen og sekkene går tapt.+ Men en fyller ny vin i nye vinsekker.»+ 23  Nå skjedde det at han gikk gjennom kornåkrene på sabbaten, og hans disipler begynte å gå og plukke+ aks.+ 24  Fariseerne begynte derfor å si til ham: «Se her! Hvorfor gjør de noe som ikke er tillatt på sabbaten?»+ 25  Men han sa til dem: «Har dere aldri lest hva David+ gjorde da han kom i nød og ble sulten, han og de mennene som var med ham+ 26  hvordan han, i beretningen om overpresten Abjạtar,*+ gikk inn i Guds hus og spiste framleggelsesbrødene,*+ som det ikke er tillatt for noen å spise bortsett fra prestene,+ og også gav noe til de mennene som var med ham?»+ 27  Og han fortsatte ved å si til dem: «Sabbaten ble til for menneskets skyld,+ og ikke mennesket for sabbatens skyld;+ 28  derfor er Menneskesønnen også sabbatens Herre.»+

Fotnoter

Bokst.: «ham».
Bokst.: «Brudekammerets sønner».
«i beretningen om overpresten Abjatar». Bokst.: «på (ved) Abjatar, overprest[en]». Mangler i DWIthssSys og i Mt 12:4 og Lu 6:4. Jf. en lignende konstruksjon i Mr 12:26; Lu 20:37.
El.: «skuebrødene».