Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Markus 13:1–37

13  Da han gikk ut av templet, sa en av hans disipler til ham: «Lærer, se, for noen steiner og for noen bygninger!»+  Men Jesus sa til ham: «Ser du disse store* bygningene?+ Her skal slett ikke stein bli tilbake på stein+ som ikke skal bli revet ned.»+  Og mens han satt på Oljeberget rett overfor templet, begynte Peter+ og Jakob og Johannes og Andreas å spørre ham da de var for seg selv:+  «Si oss: Når skal disse ting skje, og hva skal være tegnet når alt dette skal komme til en avslutning?»*+  Da begynte Jesus å si til dem: «Pass på at ingen villeder dere.+  Mange skal komme på grunnlag av mitt navn og si: ’Jeg er han’,* og de skal villede mange.+  Og når dere hører om kriger* og rykter* om kriger, bli da ikke skremt; disse ting må finne sted, men enden* er ikke ennå.+  For nasjon skal reise seg* mot nasjon og rike mot rike,+ det skal bli jordskjelv*+ på det ene stedet etter det andre, det skal bli matmangel.+ Dette er en begynnelse til veer.+  Men dere, gi akt på dere selv; de skal overgi dere til lokale domstoler,*+ og dere skal bli slått i synagoger+ og bli stilt for stattholdere og konger for min skyld, til et vitnesbyrd* for dem.+ 10  Og det gode budskap+ må først bli forkynt* blant alle nasjonene.+ 11  Men når de fører dere av sted for å overgi dere, vær da ikke på forhånd bekymret for hva dere skal si;+ men hva som enn blir gitt dere i samme stund, det skal dere si, for det er ikke dere som taler, men den hellige ånd.+ 12  Videre skal bror overgi bror til døden, og en far sitt barn,+ og barn skal reise seg mot foreldre og volde deres død;+ 13  og dere skal bli gjenstand for alles hat for mitt navns skyld.+ Men den som har holdt ut til enden,*+ han skal bli frelst.+ 14  Men når dere får se den avskyelighet+ som forårsaker ødeleggelse,+ stå der den ikke burde (la leseren bruke skjelneevne),+ da må de som er i Judẹa, begynne å flykte til fjellene.+ 15  Den som er på taket, må ikke gå ned eller gå inn for å ta noe ut av sitt hus;+ 16  og den som er på åkeren, må ikke vende tilbake til de ting som er bak, for å hente sin ytterkledning.+ 17  Ve de gravide kvinner og dem som gir et barn die, i de dager!+ 18  Fortsett å be om at det ikke må skje om vinteren;+ 19  for de dager skal bli dager med en slik trengsel+ som det ikke har vært fra begynnelsen til den skapning som Gud skapte, og inntil den tid,* og som det ikke mer skal bli.+ 20  Ja, hvis ikke Jehova*+ forkortet dagene, ville ikke noe kjød bli frelst. Men på grunn av de utvalgte+ som han har utvalgt,+ har han forkortet dagene.+ 21  Og hvis noen da* sier til dere: ’Se, her er KRISTUS’, ’Se, der er han’,+ så tro det ikke.+ 22  For falske Kristuser og falske profeter skal stå fram+ og gjøre tegn og undere+ for om mulig å føre de utvalgte vill.+ 23  Men dere, vær på vakt;+ jeg har sagt dere alt på forhånd.+ 24  Men i de dager, etter den trengselen, skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys, 25  og stjernene skal falle ned fra himmelen, og de krefter som er i himlene, skal bli rokket.+ 26  Og da* skal de se Menneskesønnen+ komme* i skyer med stor makt og herlighet.+ 27  Og da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte+ fra de fire vinder,* fra jordens ytterste ende til himmelens ytterste ende.+ 28  Lær nå denne illustrasjonen av fikentreet: Så snart dets unge gren blir myk og skyter blad, vet dere at sommeren er nær.+ 29  Likeså skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at han er nær, ved dørene.+ 30  Jeg sier dere i sannhet at denne generasjon* slett ikke skal forsvinne før alt dette skjer.+ 31  Himmel+ og jord skal forsvinne, men mine ord+ skal ikke forsvinne.+ 32  Om den dagen eller timen vet ingen, verken englene i himmelen eller Sønnen, men bare Faderen.+ 33  Vær aktpågivende, våk,+ for dere vet ikke når den fastsatte tid er.+ 34  Det er som med en mann som reiste utenlands,+ som forlot sitt hus og gav myndigheten til sine slaver, gav enhver hans arbeid og befalte dørvokteren å holde seg våken. 35  Hold dere derfor våkne,+ for dere vet ikke når husets herre kommer, om det blir sent på dagen* eller ved midnatt* eller ved hanegal* eller tidlig om morgenen;*+ 36  for at han, når han plutselig kommer, ikke skal finne dere sovende.+ 37  Men det jeg sier til dere, sier jeg til alle: Hold dere våkne.»+

Fotnoter

El.: «storslagne».
El.: «en felles ende». Se fotn. til Mt 13:39, «en avslutning».
El.: «Det er meg».
El.: «hører krigslarm».
El.: «meldinger».
El.: «den absolutte (definitive) ende; slutten». Gr.: τὸ τέλος (to tẹlos).
El.: «skal bli oppegget».
«jordskjelv». Gr.: seismoi.
El.: «til lavere sanhedriner».
«et vitnesbyrd». Gr.: martỵrion; lat.: testimọnium.
El.: «bli kunngjort (utropt) som av en herold». Gr.: kerykhthẹnai; lat.: praedicạri. Jf. fotn. til Da 5:29, «og de utropte».
Se fotn. til v. 7, «enden».
Bokst.: «inntil nå; inntil den nåværende tid».
Se tillegget, 1D.
El.: «så».
El.: «så».
Bokst.: «kommende». Gr.: erkhọmenon.
El.: «vindretninger».
«generasjon». Gr.: geneạ; forskjellig fra gẹnos, «slekt», som er brukt i 1Pe 2:9.
«sent på dagen». Den første nattevakten etter den greske og romerske inndelingen av natten, fra solnedgang til ca. kl. 21.
«midnatt». Den andre nattevakten etter den greske og romerske inndelingen av natten, fra ca. kl. 21 til midnatt.
«hanegal». Den tredje nattevakten etter den greske og romerske inndelingen av natten, fra midnatt til ca. kl. 3.
«tidlig om morgenen». Den fjerde nattevakten etter den greske og romerske inndelingen av natten, fra ca. kl. 3 til soloppgang.