Malaki 3:1–18

3  «Se, jeg sender mitt sendebud,*+ og han skal rydde vei foran meg.+ Og brått skal den sanne Herre,* som dere søker, komme til sitt tempel,*+ og paktens+ sendebud,*+ som dere har DERES lyst i.+ Se, han skal visselig komme,» har hærstyrkenes Jehova sagt.+  «Men hvem vil utholde den dagen han kommer,+ og hvem vil være den som står når han viser seg?+ For han kommer til å være som en lutrers ild+ og som tøyvaskeres lut.+  Og han skal sitte som en som lutrer og renser sølv,+ og skal rense Levis* sønner;+ og han skal lutre dem som gull+ og som sølv, og for Jehova vil de i sannhet bli slike som frambærer en offergave+ i rettferdighet.  Og Judas og Jerusalems offergave vil virkelig være til behag for Jehova,+ som i fordums dager og som i fortidens år.+  Og jeg vil nærme meg dere til dommen,+ og jeg vil bli et hastig vitne+ mot trollmennene+ og mot ekteskapsbryterne*+ og mot dem som sverger falskt,+ og mot dem som handler bedragersk når det gjelder en lønnsarbeiders lønn,+ enken+ og den farløse gutten,+ og mot dem som avviser den fastboende utlendingen,+ og som ikke har fryktet meg,»+ har hærstyrkenes Jehova sagt.  «For jeg er Jehova; jeg har ikke forandret meg.+ Og dere er Jakobs sønner; dere har ikke gått til grunne.+  Fra DERES forfedres dager har dere veket av fra mine forordninger og har ikke overholdt dem.+ Vend tilbake til meg, så vil jeg vende tilbake til dere,»+ har hærstyrkenes Jehova sagt. Og dere har sagt: «På hvilken måte skal vi vende tilbake?»  «Skal et menneske av jord* røve fra Gud?* Men dere røver fra meg.» Og dere har sagt: «På hvilken måte har vi røvet fra deg?» «Ved tiendedelene* og ved bidragene.  Med forbannelsen forbanner+ dere meg,* og fra meg røver dere — hele nasjonen. 10  Bring alle tiendedelene+ inn i forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus;+ og jeg ber dere, prøv meg i denne henseende,»+ har hærstyrkenes Jehova sagt, «om jeg ikke skal åpne himlenes sluser for dere+ og tømme ut velsignelse over dere til det ikke lenger er noe behov.»*+ 11  «Og for DERES skyld vil jeg refse den som fortærer,*+ og den skal ikke ødelegge jordens frukt for dere, og markens vinranke skal ikke være uten frukt for dere,»+ har hærstyrkenes Jehova sagt. 12  «Og alle nasjonene skal sannelig prise dere lykkelige,+ for dere skal bli et land en har behag i,»+ har hærstyrkenes Jehova sagt. 13  «Sterke har DERES ord vært mot meg,»+ har Jehova sagt. Og dere har sagt: «Hva har vi talt med hverandre om mot deg?»+ 14  «Dere har sagt: ’Det har ingen verdi å tjene Gud.+ Og hvilken vinning har vi av å ha oppfylt forpliktelsen overfor ham og av å ha gått nedslått omkring for hærstyrkenes Jehovas skyld?+ 15  Og nå priser vi de formastelige lykkelige.+ Ja, de som gjør det onde, er blitt bygd opp.+ Dessuten har de satt Gud* på prøve og slipper unna gang på gang.’»+ 16  På den tid talte de som frykter Jehova,+ med hverandre, enhver med sin neste, og hele tiden gav Jehova akt og lyttet.+ Og det begynte å bli skrevet en minnebok* framfor ham+ for* dem som frykter Jehova, og for dem som tenker på hans navn.+ 17  «Og de skal visselig bli mine,»+ har hærstyrkenes Jehova sagt, «på den dag da jeg frambringer en spesiell eiendom.+ Og jeg vil vise medynk med dem, liksom en mann* viser medynk med sin sønn som tjener ham.+ 18  Og dere skal igjen se* forskjell på en rettferdig og en ond,+ på en som tjener Gud, og en som ikke har tjent ham.»+

Fotnoter

«mitt sendebud». Hebr.: mal’akhị; lat.: ạngelum mẹum. Se fotn. til bokens navn.
«den sanne Herre». Hebr.: ha’Adhọn; gr.: kỵrios; lat.: dominạtor. Se tillegget, 1H.
«sitt tempel». Hebr.: hekhalọ; gr.: ton naọn heautou; lat.: tẹmplum sụum. Se fotn. til Mt 23:16, «templet».
«og . . . sendebud (engel)». Hebr.: umal’ạkh; gr.: kai ho ạggelos; lat.: et ạngelus.
«Levis». Hebr.: Lewị.
«ekteskapsbryterne». Se fotn. til Jer 9:2.
«et menneske av jord». Hebr.: ’adhạm; lat.: họmo.
«Gud». Hebr.: ’Elohịm; lat.: Dẹum.
El.: «tiendene».
«forbanner dere meg» var den opprinnelige lesemåten. Av ærbødighet for Gud endret soferim (jødiske avskrivere) teksten til «er dere forbannet». Se tillegget, 2B.
«til det ikke lenger er noe behov». El.: «i rikt mål».
El.: «eteren»; refererer til et insekt.
«Gud». Hebr.: ’Elohịm; lat.: Dẹum.
El.: «fortegnelse».
El.: «om».
«en mann». Hebr.: ’isj.
Bokst.: «Og dere skal vende tilbake og se».