Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Malaki 2:1–17

2  «Og nå, dette påbud er til dere, prester.+  Hvis dere ikke lytter,+ og hvis dere ikke legger dere på hjertet+ å gi mitt navn ære,»+ har hærstyrkenes Jehova sagt, «da skal jeg visselig sende forbannelsen over dere,+ og jeg vil forbanne DERES velsignelser.+ Ja, jeg har til og med forbannet velsignelsen,* fordi dere ikke legger dere det på hjertet.»  «Se, på grunn av dere refser jeg den sæden som er sådd,+ og jeg vil spre møkk*DERES ansikter, møkk fra DERES høytider; og noen skal likefram bære dere bort til den.  Og dere skal sannelig erkjenne at jeg har sendt dere dette påbud,+ for at min pakt+ med Levi* kan bestå,»+ har hærstyrkenes Jehova sagt.  «Min pakt viste seg å være med ham, en pakt om liv og om fred,+ og hele tiden gav jeg ham dette, sammen med frykt. Og han fortsatte å frykte meg;+ ja, på grunn av mitt navn var han slått med skrekk.+  Sannhets* lov viste seg å være i hans munn,+ og urettferdighet ble ikke funnet på hans lepper. I fred og i rettskaffenhet vandret han med meg,+ og mange var de som han omvendte fra misgjerning.+  For en prests lepper bør bevare kunnskap, og loven bør folk søke fra hans munn;+ for han er hærstyrkenes Jehovas sendebud.*+  Men dere — dere har veket av fra veien.+ Dere har fått mange til å snuble i loven.+ Dere har ødelagt Levi-pakten,»+ har hærstyrkenes Jehova sagt.  «Og jeg — jeg skal visselig gjøre dere til noe foraktet og fornedret for hele folket,+ fordi dere ikke holdt dere til mine veier, men viste partiskhet i forbindelse med loven.»+ 10  «Er det ikke én far vi alle har?+ Er det ikke én Gud* som har skapt oss?+ Hvorfor handler vi da forrædersk mot hverandre,+ ved å vanhellige våre forfedres pakt?+ 11  Juda har handlet forrædersk, og noe vederstyggelig er blitt begått i Israel og i Jerusalem;+ for Juda har vanhelliget Jehovas hellighet,+ som Han har elsket, og han har tatt en fremmed guds* datter i eie som sin brud.+ 12  Jehova skal avskjære* enhver som gjør det,+ den som våker, og den som svarer, fra Jakobs telt, og den som frambærer en offergave+ til hærstyrkenes Jehova.» 13  «Og dette er det andre dere gjør, og som fører til at Jehovas alter dekkes med tårer, med gråt og sukk, så han ikke lenger vender seg mot offergaven eller finner behag i noe fra DERES hånd.+ 14  Og dere har sagt: ’Av hvilken grunn?’+ Av den grunn at Jehova selv har vitnet mellom deg og din ungdoms hustru,+ som du selv har handlet forrædersk imot, enda hun er din partner og din pakts hustru.+ 15  Og det var én som ikke gjorde det, for han hadde det som var igjen* av ånden. Og hva søkte denne ene? Guds* ætt.+ Og dere må vokte dere når det gjelder DERES ånd,+ og mot sin ungdoms hustru får ingen handle forrædersk.+ 16  For han har hatet* skilsmisse,»*+ har Jehova, Israels Gud, sagt, «likeså den som har tildekket sin kledning med vold,»+ har hærstyrkenes Jehova sagt. «Og dere må vokte dere når det gjelder DERES ånd, og dere må ikke handle forrædersk.+ 17  Dere har trettet Jehova med DERES ord,+ og dere har sagt: ’På hvilken måte har vi trettet ham?’ Ved å si: ’Enhver som handler ondt, er god i Jehovas øyne, og i slike har han funnet behag’,+ eller: ’Hvor er rettens Gud?’»*+

Fotnoter

Bokst.: «den», hunkj. på hebr.; viser til velsignelsen, som er hunkj. på hebr.
El.: «ekskrementer». Muligens: «mageinnhold».
«Levi», MTSyVg; LXX: «levittene».
El.: «Sannferdighets; Trofasthets». Hebr.: ’emẹth; lat.: veritạtis.
«sendebud». Hebr.: mal’ạkh; gr.: ạggelos; lat.: ạngelus.
«Gud». Hebr.: ’El; gr.: theọs; lat.: Dẹus.
«en . . . guds». Hebr.: ’el; gr.: theous, «[fremmede] guders»; lat.: dẹi.
El.: «utslette».
Bokst.: «for [han hadde] en rest». Hebr.: usje’ạr.
«Guds». Hebr.: ’Elohịm; gr.: ho theọs; lat.: Dẹi.
El.: «For jeg hater».
Bokst.: «en bortsendelse». Se fotn. til Mt 1:19.
«Gud». Hebr.: ’Elohẹ; lat.: Dẹus.