Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Lukas 21:1–38

21  Da han nå så opp, så han de rike legge sine gaver i bidragsbøssene.*+  Han så da en fattig enke legge to småmynter av svært liten verdi* der,+  og han sa: «Jeg sier dere i sannhet: Selv om denne enken er fattig, har hun lagt i mer enn alle.+  For alle disse la i gaver* av sin overflod, men denne kvinnen la i av sin armod alle de midler hun hadde å leve av.»+  Senere, da noen snakket om templet, hvordan det var prydet med fine steiner og ting som var viet til det,+  sa han: «Med hensyn til de ting som dere nå ser på, så skal det komme dager da det ikke skal bli stein tilbake på stein her som ikke skal bli revet ned.»+  Da spurte de ham og sa: «Lærer, når skal da disse ting skje, og hva skal være tegnet når disse ting skal inntreffe?»+  Han sa: «Pass på at dere ikke blir villedet;+ for mange skal komme på grunnlag av mitt navn og si: ’Jeg er han’,* og: ’Den bestemte tid er kommet nær.’+ Gå ikke etter dem.  Og når dere hører om kriger og uroligheter, bli da ikke skremt.+ For disse ting må først skje, men enden* kommer ikke straks.» 10  Så fortsatte han ved å si til dem: «Nasjon skal reise seg* mot nasjon+ og rike mot rike;+ 11  og det skal bli store jordskjelv og på det ene stedet etter det andre pest* og matmangel;+ og det skal bli fryktelige ting å se og store tegn fra himmelen.+ 12  Men før alt dette skal folk legge hånd på dere og forfølge+ dere og overgi dere til synagogene og fengslene, og dere skal bli slept fram for konger og stattholdere for mitt navns skyld.+ 13  Det skal føre til et vitnesbyrd* for dere.+ 14  Bestem dere derfor i DERES hjerter for at dere ikke på forhånd skal øve inn hvordan dere skal forsvare dere,+ 15  for jeg vil gi dere en munn* og visdom som alle DERES motstandere til sammen ikke vil kunne stå imot eller motsi.+ 16  Videre skal dere til og med bli overgitt* av foreldre+ og brødre og slektninger og venner, og noen av dere skal de drepe;+ 17  og dere skal bli gjenstand for alles hat på grunn av mitt navn.+ 18  Og likevel skal slett ikke et hår+DERES hode forgå. 19  Ved DERES utholdenhet skal dere vinne DERES sjeler.*+ 20  Og når dere ser Jerusalem omringet+ av hærer som har leiret seg, da skal dere vite at dets ødeleggelse er kommet nær.+ 21  Da må de som er i Judẹa, begynne å flykte til fjellene, og de som er inne i byen, dra bort, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i den;+ 22  for dette er dager da rettferdighet skal utmåles,* da alt det som står skrevet, skal bli oppfylt.+ 23  Ve de gravide kvinner og dem som gir et barn die, i de dager!+ For det skal komme stor nød over landet* og vrede over dette folk; 24  og de skal falle for sverdets egg og bli ført som fanger til alle nasjonene;+ og Jerusalem skal tråkkes ned av nasjonene,* inntil nasjonenes fastsatte tider+ er utløpt.* 25  Og det skal komme tegn i sol+ og måne og stjerner, og på jorden angst blant nasjonene, som ikke ser noen utvei på grunn av havets+ brøling og uro,+ 26  mens mennesker blir avmektige på grunn av frykt+ og i påvente av de ting som skal komme over den bebodde jord;*+ for himlenes krefter* skal bli rokket.+ 27  Og da skal de se Menneskesønnen+ komme* i en sky med makt og stor herlighet.+ 28  Men når disse ting begynner å skje, da rett dere opp og løft DERES hoder, for DERES utfrielse nærmer seg.» 29  Så holdt han fram en illustrasjon for dem: «Legg merke til fikentreet og alle de andre trærne:+ 30  Allerede når de står i knopp, vet dere med dere selv, ut fra det dere ser, at nå er sommeren nær.+ 31  Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær.+ 32  Jeg sier dere i sannhet: Denne generasjon* skal slett ikke forsvinne før alle ting skjer.+ 33  Himmel og jord skal forsvinne,+ men mine ord skal slett ikke forsvinne.+ 34  Men gi akt på dere selv, så DERES hjerter aldri blir nedtynget av fråtsing og drukkenskap+ og livets bekymringer*+ og den dagen plutselig, på et øyeblikk, kommer over dere+ 35  som en snare.+ For den skal komme over alle som bor på hele jordens overflate.+ 36  Våk+ derfor og frambær hele tiden påkallelse,+ så det kan lykkes dere å unnslippe alt dette som skal skje, og å bli stående framfor Menneskesønnen.»+ 37  Om dagen underviste han så i templet,+ men om natten gikk han ut og overnattet på det fjellet som kalles Oljeberget.+ 38  Og alt folket+ pleide å komme tidlig på dagen til ham i templet for å høre ham.

Fotnoter

El.: «tempelkistene».
Bokst.: «to lepta». Se tillegget, 8A.
El.: «bidrog til gavene».
El.: «Det er meg».
El.: «den absolutte (definitive) ende». Gr.: to tẹlos.
El.: «skal bli oppegget».
El.: «alvorlige epidemier».
«et vitnesbyrd». Gr.: martỵrion; lat.: testimọnium.
El.: «kraftfull tale».
El.: «forrådt».
El.: «DERES [framtidige] liv». Gr.: psykhạs hymọn; J17(hebr.): nafsjothekhẹm. Se Mt 10:28.
«dager da rettferdighet skal utmåles». Bokst.: «hevnens dager».
El.: «jorden».
«nasjonene». Gr.: ethnọn; lat.: gẹntibus, «folkeslagene; hedningene», dvs. de ikke-jødiske folkene; J17(hebr.): ghojịm, «gojim».
«er utløpt». Bokst.: «er oppfylt (fullendt)»; B tilføyer: «og vil være».
Bokst.: «den bebodde». Gr.: tei oikoumẹnei, dativ hunkj. ent.; «jord» (hunkj. på gr.) er underforstått; lat.: univẹrso ọrbi, «hele kretsen (sirkelen)», dvs. jordens krets. Se fotnoter til Jes 13:11, «det fruktbare land», og Na 1:5.
El.: «makter; hærstyrker».
Bokst.: «kommende». Gr.: erkhọmenon.
«generasjon». Gr.: geneạ; forskjellig fra gẹnos, «slekt», som er brukt i 1Pe 2:9.
El.: «og bekymringer med hensyn til livsopphold».