Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Lukas 12:1–59

12  Imens, da en folkemengde på så mange tusen* hadde samlet seg at de tråkket på hverandre, begynte han ved først å si til sine disipler: «Vokt dere for fariseernes surdeig,+ som er hykleri.+  Men det er ikke noe som er omhyggelig skjult, som ikke skal bli åpenbart, og ikke noe hemmelig som ikke skal bli kjent.+  Derfor skal de ting dere sier i mørket, bli hørt i lyset,* og det dere hvisker* i private rom, skal bli forkynt fra takene.+  Videre sier jeg dere, mine venner:+ Frykt ikke dem som dreper legemet og deretter ikke er i stand til å gjøre noe mer.+  Men jeg vil vise dere hvem dere skal frykte: Frykt ham+ som etter å ha drept har myndighet til å kaste i Gehẹnna.*+ Ja, jeg sier dere: Frykt+ ham.  Selges ikke fem spurver for to mynter av liten verdi?* Likevel blir ikke én av dem glemt innfor Gud.+  Men selv hårene+DERES hode er telt alle sammen. Frykt ikke; dere er mer verd enn mange spurver.+  Og jeg sier dere: Enhver som bekjenner+ at han er forent med meg, overfor menneskene, ham skal også Menneskesønnen bekjenne at han er forent med, overfor Guds engler.+  Men den som fornekter+ meg overfor menneskene, han skal bli fornektet overfor Guds engler.+ 10  Og enhver som sier et ord mot Menneskesønnen, ham skal det bli tilgitt, men den som taler bespottelig mot den hellige ånd, skal det ikke bli tilgitt.+ 11  Men når de fører dere fram for offentlige forsamlinger* og regjeringsembetsmenn og myndigheter, bli da ikke bekymret for hvordan eller hva* dere skal tale til DERES forsvar, eller hva dere skal si;+ 12  for den hellige ånd+ skal i samme stund lære dere de ting dere bør si.»+ 13  Da sa en i folkemengden til ham: «Lærer, si til min bror at han skal dele arven med meg.» 14  Han sa til ham: «Menneske, hvem har satt meg til å dømme+ eller skifte* mellom dere?» 15  Så sa han til dem: «Hold øynene åpne og vokt dere for all slags begjærlighet,+ for selv om noen har overflod, kommer ikke hans liv av de ting han eier.»+ 16  Da holdt han fram en illustrasjon for dem, idet han sa: «En rik manns jord bar godt. 17  Han begynte derfor å resonnere med seg selv og sa: ’Hva skal jeg gjøre, nå som jeg ikke har noe sted å samle avlingene mine?’ 18  Så sa han: ’Dette vil jeg gjøre:+ Jeg vil rive mine forrådshus og bygge større, og der vil jeg samle alt kornet mitt og alle mine gode ting;+ 19  og jeg vil si+ til min sjel: «Sjel, du har mange gode ting liggende for mange år; ta det med ro, spis, drikk, vær glad!»’+ 20  Men Gud sa til ham: ’Du ufornuftige, i denne natt kreves din sjel* av deg.+ Hvem skal så ha de ting du har samlet?’+ 21  Slik går det med den som samler skatter til seg selv, men ikke er rik overfor Gud.»+ 22  Så sa han til sine disipler: «Av denne grunn sier jeg dere: Hold opp med å være bekymret for DERES sjel, med hensyn til hva dere skal spise, eller for kroppen, med hensyn til hva dere skal ha på dere.+ 23  For sjelen er mer verd enn maten og kroppen mer enn klærne. 24  Legg nøye merke til at ravnene+ verken sår eller høster, og de har verken låve eller forrådshus, og Gud før dem likevel. Hvor mye mer verd er ikke dere enn fuglene?+ 25  Hvem av dere kan ved å være bekymret legge en alen til sin livslengde?+ 26  Derfor, hvis dere ikke kan gjøre den minste ting, hvorfor da være bekymret+ for de øvrige ting? 27  Legg nøye merke til hvordan liljene vokser;+ de verken sliter eller spinner; men jeg sier dere: Ikke engang Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem.+ 28  Når nå Gud på denne måten kler plantene på marken, som er her i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere med lite tro!+ 29  Hold derfor opp med å søke etter hva dere skal spise, og hva dere skal drikke, og hold opp med å gå i bekymret spenning;+ 30  for det er alt dette nasjonene i verden ivrig jager etter, men DERES Far vet at dere trenger disse ting.+ 31  Men søk hele tiden hans rike, så skal disse ting bli gitt dere i tillegg.+ 32  Frykt ikke,+ du lille hjord,+ for det har behaget DERES Far å gi dere riket.*+ 33  Selg+ de ting dere eier, og gi barmhjertighetsgaver.+ Lag dere punger som ikke slites ut, en uuttømmelig skatt i himlene,+ hvor en tyv ikke kommer til og møll ikke fortærer. 34  For hvor DERES skatt er, der vil også DERES hjerte være.+ 35  La DERES hofter+ være ombundet og DERES lamper+ brennende, 36  og vær selv lik mennesker som venter på sin herre+ når han vender tilbake* fra bryllupet,+ så de straks kan lukke opp for ham når han kommer og banker på.+ 37  Lykkelige er de slavene som herren finner våkende når han kommer!+ Jeg sier dere i sannhet: Han skal binde opp om seg+ og få dem til å legge seg til bords og skal komme bort og varte dem opp.+ 38  Og hvis han kommer i den andre vakten,* ja i den tredje,* og finner dem slik — lykkelige er de!+ 39  Men dette skal dere vite, at hvis husbonden hadde visst i hvilken time tyven ville komme, ville han ha holdt seg våken og ikke latt det skje innbrudd i huset sitt.+ 40  Hold dere rede, dere også, for Menneskesønnen kommer i en time da dere ikke holder det for sannsynlig.»+ 41  Da sa Peter: «Herre, sier du denne illustrasjonen til oss, eller også til alle?» 42  Og Herren sa: «Hvem er egentlig den trofaste forvalter,*+ den kloke,+ som hans herre skal sette over sin tjenerstab for stadig å gi dem deres tilmålte mat i rette tid?+ 43  Lykkelig er den slaven hvis hans herre, når han kommer, finner ham i ferd med å gjøre dette!+ 44  Jeg sier dere i sannhet: Han skal sette ham over alt det han eier.+ 45  Men hvis den slaven noen gang skulle si i sitt hjerte: ’Min herre drøyer med å komme’,+ og skulle begynne å slå tjenerne og tjenestekvinnene og spise og drikke og bli drukken,+ 46  da skal den slavens herre komme på en dag han ikke venter ham, og i en time han ikke kjenner,+ og han skal straffe ham med den største strenghet* og gi ham del blant de utro.+ 47  Da skal den slaven som forstod sin herres vilje, men ikke gjorde seg rede og ikke handlet i samsvar med hans vilje, bli slått med mange slag.+ 48  Men den som ikke forstod+ og derfor gjorde ting som fortjener slag, skal bli slått med få slag.+ Ja, enhver som mye er blitt gitt, av ham skal mye bli krevd;+ og den som folk betror mye, av ham skal de kreve mer enn vanlig.+ 49  Jeg er kommet for å tenne en ild+ på jorden, og hva mer kan jeg ønske dersom den allerede er tent? 50  Ja, jeg har en dåp å bli døpt med, og hvor jeg plages inntil den er fullført!+ 51  Tror dere at jeg er kommet for å bringe fred på jorden? Nei! sier jeg dere, men tvert imot splittelse.+ 52  For fra nå av skal fem i ett hus være splittet — tre mot to og to mot tre.+ 53  De skal være splittet — far mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.»+ 54  Da fortsatte han ved å si, også til folkeskarene: «Når dere ser en sky stige opp i vestlige områder, sier dere straks: ’Det blir uvær’, og slik går det.+ 55  Og når dere ser at det blåser sønnavind, sier dere: ’Det kommer en hetebølge’, og det skjer. 56  Hyklere! Dere vet å granske jordens og himmelens utseende, men hvordan har det seg at dere ikke vet å granske denne spesielle tiden?+ 57  Hvorfor dømmer dere ikke også av dere selv om hva som er rettferdig?+ 58  Når du for eksempel er på vei til en styresmann sammen med din motpart i en rettssak, så bestreb deg på å komme deg ut av striden med ham mens du er på veien, for at han ikke skal slepe deg fram for dommeren og dommeren overgi deg til rettsbetjenten og rettsbetjenten kaste deg i fengsel.+ 59  Jeg sier deg: Du skal slett ikke komme ut derfra før du har betalt den siste lille mynt av svært liten verdi.»*+

Fotnoter

El.: «på myriader».
El.: «offentlig».
Bokst.: «talte til øret».
Se tillegget, 4C.
Bokst.: «for to assarier». En assarion (as) var 1/16 denar. Se tillegget, 8A.
Bokst.: «for synagoger».
«hvordan eller hva», אABVg; DItSyc,p: «hvordan»; Sys: «hva».
El.: «hvem har satt meg til dommer eller fordeler [over dere]?»
El.: «ditt liv». Gr.: ten psykhẹn sou; J17,18,22(hebr.): nafsjekhạ (av nẹfesj).
El.: «kongeriket; kongedømmet».
El.: «bryter opp». Se tillegget, 5D.
Fra ca. kl. 21 til midnatt. Se fotnoter til Mr 13:35.
Fra midnatt til ca. kl. 3.
El.: «husholder», dvs. en som forestår en husholdning. Gr.: oikonọmos; lat.: dispensạtor; J17(hebr.): hassokhẹn, «forvalteren». Se fotnoter til 1Mo 24:2 og Ef 1:10, «administrasjon».
El.: «skal hogge ham i to».
Bokst.: «den siste lepton». Se tillegget, 8A.