Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Kolosserne 2:1–23

2  For jeg vil at dere skal være klar over hvor stor kamp+ jeg har for dere og for dem i Laodikẹa+ og for alle dem som ikke har sett mitt ansikt i kjødet,*  for at deres hjerter kan bli trøstet,+ for at de kan bli harmonisk sammenføyd i kjærlighet+ og med henblikk på hele den rikdom som består i den fulle visshet i deres forståelse,+ med henblikk på en nøyaktig kunnskap om Guds hellige hemmelighet, nemlig Kristus.*+  I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter omhyggelig skjult.+  Dette sier jeg for at ingen skal villede* dere med overtalende argumenter.+  For selv om jeg er fraværende i kjødet, er jeg likevel sammen med dere i ånden,+ idet jeg gleder meg og ser DERES gode orden+ og fastheten i DERES tro+ på Kristus.  Derfor, som dere har tatt imot Kristus Jesus, Herren, skal dere fortsette å vandre i forening+ med ham,  idet dere er rotfestet+ og blir oppbygd+ i ham og blir befestet i troen,+ slik som dere er blitt opplært, idet dere strømmer over av tro* i takksigelse.+  Pass på: Det vil kanskje være noen som vil føre+ dere bort som sitt bytte ved den filosofi+ og det tomme bedrag*+ som er i samsvar med menneskers tradisjon, i samsvar med verdens elementære+ ting og ikke i samsvar med Kristus;  for det er i ham at hele fylden+ av den guddommelige+ natur*+ bor legemlig. 10  Og så er dere i besittelse av en fylde ved ham, som er hodet for all regjering og myndighet.+ 11  Ved forholdet+ til ham ble dere også omskåret+ med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved avleggelsen av kjødets legeme,+ ved den omskjærelse som hører KRISTUS til, 12  for dere ble begravet med ham i hans dåp,*+ og ved forholdet til ham ble dere også oppreist+ sammen med ham ved DERES tro+ på Guds virksomhet,+ han som oppreiste ham fra de døde.+ 13  Og selv om dere var døde i DERES overtredelser og i DERES kjøds uomskårne tilstand, gjorde Gud* dere levende sammen med ham.+ Han tilgav oss i sin godhet alle våre overtredelser+ 14  og strøk ut*+ det håndskrevne dokument*+ mot oss, det som bestod av forordninger,+ og som gikk imot oss;+ og Han har tatt det bort ved å nagle+ det til torturpælen.*+ 15  Han avkledde regjeringene og myndighetene+ og stilte dem offentlig til skue som beseirede,*+ idet han førte dem i et triumftog+ ved hjelp av den.* 16  La derfor ingen dømme+ dere angående spising og drikking+ eller med hensyn til en høytid+ eller en nymånefest+ eller en sabbat;*+ 17  for disse ting er en skygge+ av de ting som skulle komme, men virkeligheten*+ hører KRISTUS til.+ 18  La ikke seiersprisen+ bli røvet+ fra dere av noen som har behag i en falsk ydmykhet og en form for engletilbedelse,* som «tar sitt standpunkt på grunnlag av»* de ting han har sett, oppblåst uten grunn av sin kjødelige sinnstilstand, 19  mens han ikke holder fast ved hodet,+ ved ham hvorfra hele legemet, som forsynes og blir harmonisk sammenføyd+ ved hjelp av sine ledd og bånd, fortsetter å vokse med den vekst som Gud gir.+ 20  Når dere har dødd+ sammen med Kristus med hensyn til verdens elementære+ ting,+ hvorfor vil dere da fortsatt, som om dere levde i verden, underordne dere under forordningene:+ 21  «Ikke ta i, ikke smak på,+ ikke rør ved»+ 22  med hensyn til ting som alle er bestemt til å gå til grunne ved å bli brukt opp — i samsvar med menneskers bud og lærdommer?+ 23  Nettopp disse ting har riktignok et skinn av visdom i en selvpålagt form for tilbedelse* og falsk ydmykhet, en hard behandling av kroppen;+ men de er uten verdi når det gjelder å bekjempe tilfredsstillelsen av kjødet.+

Fotnoter

El.: «som ikke har møtt meg personlig».
«om Kristi Guds hellige hemmelighet», P46B; א*AVg: «om Guds, Kristi (Jesu) Fars, hellige hemmelighet».
El.: «bedra; narre».
Bokst.: «strømmer over i den», BSyh,pArm; א*AVg: «strømmer over».
Bokst.: «den tomme forførelse».
«den guddommelige natur». Bokst.: «guddommeligheten». Gr.: tes theọtetos; lat.: divinitạtis.
Bokst.: «i dåpen».
Bokst.: «han».
Bokst.: «etter å ha visket ut (strøket ut)».
El.: «den håndskrevne pakt».
Se tillegget, 5C.
«stilte dem offentlig til skue som beseirede». Bokst.: «viste (stilte) dem fram offentlig».
El.: «ham». Gr.: autoi, dativ ent.
El.: «eller sabbater».
El.: «det egentlige». Bokst.: «legemet». Gr.: to . . . sọma; lat.: cọrpus.
«form for . . . -tilbedelse». Gr.: threskeiai; lat.: religiọne, «-religion».
Sitert fra hedenske mysteriereligioners innvielsesritualer.
«en selvpålagt (selvvalgt) form for tilbedelse». Gr.: ethelothreskịai; lat.: superstitiọne, «overtro».