Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Josva 21:1–45

21  Overhodene for levittenes fedre* trådte nå fram for presten Eleạsar+ og Josva,+ Nuns sønn, og overhodene for fedrene* i Israels sønners stammer,  og de begynte å tale til dem i Sjịlo+ i Kạnaans land, idet de sa: «Jehova befalte ved Moses at det skulle bli gitt oss byer å bo i, med tilhørende beitemarker for husdyrene våre.»+  Da gav Israels sønner levittene,+ på Jehovas befaling, disse byene og deres beitemarker av sin arv.+  Så kom loddet ut for kehatittenes slekter,+ og tretten byer fra Juda stamme+ og fra simeonittenes stamme+ og fra Bẹnjamins stamme+ kom ved loddkasting til å tilhøre presten Arons sønner, av levittene.  Og de øvrige av Kẹhats sønner+ fikk ved loddkasting ti byer av Ẹfraims stammes+ slekter* og av Dans stamme+ og av halve Manạsse stamme.+  Og Gẹrsjons sønner+ fikk ved loddkasting tretten byer av Jịssakars stammes slekter+ og av Ạsjers stamme+ og av Nạftali stamme+ og av halve Manạsse stamme i Bạsjan.+  Merạris sønner+ etter deres slekter fikk tolv byer av Rubens stamme+ og av Gads stamme+ og av Sẹbulons stamme.+  Israels sønner gav altså levittene disse byene og deres beitemarker+ ved loddkasting,+ slik som Jehova hadde befalt ved Moses.+  Fra Judas sønners stamme og fra Sịmeons sønners stamme avgav de så disse byene, som ble nevnt ved navn,+ 10  og de kom til å tilhøre Arons sønner av kehatittenes slekter, av Levis sønner, for det første loddet ble deres.+ 11  Og de gav dem Kịrjat-Ạrba+ (denne Ạrba var far til Ạnak),+ det vil si Hẹbron,+ i Judas fjellområde,+ og byens beitemark rundt omkring den; 12  og byens mark og dens omkringliggende bosetninger gav de til Kạleb, Jefụnnes sønn, som hans eiendom.+ 13  Og til presten Arons sønner gav de tilfluktsbyen+ for drapsmannen,+ nemlig Hẹbron,+ med tilhørende beitemark, og Lịbna+ med beitemark, 14  og Jạttir+ med beitemark og Esjtemọa+ med beitemark, 15  og Họlon*+ med beitemark og Dẹbir+ med beitemark, 16  og Ạjin*+ med beitemark og Jụtta+ med beitemark, Bet-Sjẹmesj+ med beitemark; ni byer av disse to stammene. 17  Og av Bẹnjamins stamme: Gịbeon+ med beitemark, Gẹba+ med beitemark, 18  Ạnatot+ med beitemark og Ạlmon*+ med beitemark; fire byer. 19  De byene Arons sønner,+ prestene, fikk, var i alt tretten byer og deres beitemarker.+ 20  Og Kẹhats sønners slekter, de øvrige levittene av Kẹhats sønner, fikk ved sitt lodd byer av Ẹfraims stamme.+ 21  Og de gav dem tilfluktsbyen+ for drapsmannen,+ nemlig Sịkem,+ med tilhørende beitemark+ i Ẹfraims fjellområde, og Gẹser+ med beitemark, 22  og Kịbsajim*+ med beitemark og Bet-Họron+ med beitemark; fire byer. 23  Og av Dans stamme: Ẹlteke med beitemark, Gịbbeton+ med beitemark, 24  Ạjalon+ med beitemark, Gat-Rịmmon+ med beitemark; fire byer. 25  Og av halve Manạsse stamme: Ta’ạnak+ med beitemark og Gat-Rịmmon med beitemark; to byer. 26  De øvrige av Kẹhats sønners slekter hadde i alt ti byer med deres beitemarker. 27  Og Gẹrsjons sønner,+ av levittenes slekter, fikk av halve Manạsse stamme+ tilfluktsbyen for drapsmannen, nemlig Golạn+ i Bạsjan, med beitemark, og Be’esjtẹra*+ med beitemark; to byer. 28  Og av Jịssakars stamme:+ Kịsjion+ med beitemark, Dạberat+ med beitemark, 29  Jạrmut*+ med beitemark, En-Gạnnim+ med beitemark; fire byer. 30  Og av Ạsjers stamme:+ Mịsjal+ med beitemark, Ạbdon+ med beitemark, 31  Hẹlkat+ med beitemark og Rẹhob+ med beitemark; fire byer. 32  Og av Nạftali stamme:+ tilfluktsbyen+ for drapsmannen,+ nemlig Kẹdesj+ i Galilẹa,* med beitemark, og Hạmmot-Dor+ med beitemark og Kạrtan* med beitemark; tre byer. 33  Gersjonittenes byer etter deres slekter var i alt tretten byer og deres beitemarker. 34  Og Merạris sønners slekter,+ de øvrige av levittene, fikk av Sẹbulons stamme+ Jọkneam+ med beitemark, Kạrta med beitemark, 35  Dịmna*+ med beitemark, Nạhalal+ med beitemark; fire byer. 36  Og av Rubens stamme:+ Bẹser+ med beitemark og Jạhas+ med beitemark, 37  Kẹdemot+ med beitemark og Mẹfa’at+ med beitemark; fire byer.* 38  Og av Gads stamme:+ tilfluktsbyen for drapsmannen, nemlig Rạmot i Gịlead,+ med beitemark, og Mahanạjim+ med beitemark, 39  Hẹsjbon+ med beitemark, Jạser+ med beitemark; i alt fire byer. 40  De byene som kom til å tilhøre Merạris sønner+ som deres lodd etter deres slekter, de øvrige av levittenes slekter, var i alt tolv byer. 41  Levittenes byer midt i Israels sønners eiendom var i alt førtiåtte byer+ med deres beitemarker.+ 42  Disse byene kom hver til å bestå av en by med dens beitemark rundt omkring den — slik var det med alle disse byene.+ 43  Slik gav Jehova Israel hele det landet som han hadde sverget at han skulle gi deres forfedre,+ og de begynte å ta det i eie+ og bo i det. 44  Og Jehova gav dem ro+ rundt omkring, i samsvar med alt det han hadde sverget+ overfor deres forfedre, og ikke én av alle deres fiender holdt stand mot dem.+ Alle deres fiender gav Jehova i deres hånd.+ 45  Ikke ett løfte slo feil av hele det gode løfte Jehova hadde gitt Israels hus; alt gikk i oppfyllelse.+

Fotnoter

El.: «fedrehus».
El.: «fedrehusene».
Ifølge M; LXXSyVg: «av Efraims stamme».
«Hilen» i 1Kr 6:58.
«Alemet» i 1Kr 6:60.
«Jokmeam» i 1Kr 6:68.
«Asjtarot» i 1Kr 6:71.
«Remet» i 19:21; i 1Kr 6:73: «Ramot».
Se fotn. til 20:7, «Galilea».
«Kirjatajim» i 1Kr 6:76.
«Rimmono» i 1Kr 6:77.
V. 36, 37 er i samsvar med noen hebr. hss., LXXSyVgc og 1Kr 6:63, 78, 79 (Sy nevner disse fire byene fra v. 34); v. 36, 37 mangler i Al, Ca og L, sannsynligvis på grunn av en avskrivningsfeil som har oppstått fordi både v. 35 og v. 37 slutter med ordene «fire byer».