Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Josva 15:1–63

15  Og den lodd+ som tilfalt Judas sønners stamme etter deres slekter, kom til å strekke seg til Ẹdoms+ grense, Zin-ødemarken,+ til Nẹgevs+ sørlige ende.  Og deres sørgrense kom til å strekke seg fra Salthavets ytterste ende,+ fra den bukten som vender mot sør.  Og den gikk ut mot sør til Akrạbbim-stigningen*+ og fortsatte over til Zin+ og gikk opp fra sør til Kạdesj-Barnẹa+ og fortsatte over til Hẹsron og gikk opp til Ạddar og gikk rundt til Kạrka.  Og den strakte seg videre til Ạsmon+ og gikk ut til Egypt-elvedalen;+ og grensens endepunkt var ved havet. Dette ble deres* sørgrense.  Og østgrensen var Salthavet opp til Jordans ende,* og grensen i det nordlige hjørnet var ved havbukten, ved Jordans ende.+  Og grensen gikk opp til Bet-Họgla+ og fortsatte nord for Bet-Ạraba,+ og grensen gikk opp til Bọhans, Rubens sønns, stein.+  Og grensen gikk opp til Dẹbir ved Ạkor-lavsletten+ og svingte mot nord til Gịlgal,+ som ligger foran Adụmmim-stigningen, som ligger sør for elvedalen; og grensen fortsatte over til En-Sjẹmesjs+ vann, og dens endepunkt var En-Rọgel.+  Og grensen gikk opp til Hịnnoms sønns dal,+ til jebusittenes*+ skråning mot sør, det vil si Jerusalem;+ og grensen gikk opp til toppen av det fjellet som vender mot Hịnnoms dal* i vest, ved Rẹfa’im-lavslettens+ ytterste ende mot nord.  Og grensen ble trukket opp fra toppen av fjellet til Neftọah-vannkilden+ og gikk ut til byene på Ẹfron-fjellet; og grensen ble trukket opp til Ba’ạla,+ det vil si Kịrjat-Jẹarim.+ 10  Og grensen gikk rundt fra Ba’ạla mot vest til Sẹ’ir-fjellet og fortsatte over til Jẹarim-fjellets skråning mot nord, det vil si Kẹsalon; og den gikk ned til Bet-Sjẹmesj+ og fortsatte over til Tịmnah.+ 11  Og grensen gikk ut til Ẹkron-skråningen+ mot nord, og grensen ble trukket opp til Sjịkkeron og fortsatte over til Ba’ạla-fjellet og gikk ut til Jạbne’el; og grensens endepunkt var ved havet. 12  Og vestgrensen var ved Storhavet+ og dets kystland. Dette var grensen hele veien rundt for Judas sønner etter deres slekter. 13  Og til Kạleb,+ Jefụnnes sønn, gav han en andel midt iblant Judas sønner etter Jehovas befaling til Josva, nemlig Kịrjat-Ạrba (denne Ạrba var far* til Ạnak), det vil si Hẹbron.+ 14  Og Kạleb drev Ạnaks+ tre sønner bort derfra, nemlig Sjẹsjai+ og Ạkiman og Tạlmai,+ Ạnaks etterkommere.*+ 15  Så drog han opp derfra mot Dẹbirs+ innbyggere. (Nå var Dẹbirs navn før dette Kịrjat-Sẹfer.)+ 16  Og Kạleb sa så: «Den som slår Kịrjat-Sẹfer og virkelig inntar byen, ham skal jeg sannelig gi min datter Ạksa+ til hustru.» 17  Da inntok Ọtniel+ den; han var sønn av Kẹnas,+ Kạlebs bror. Og han gav ham så sin datter Ạksa+ til hustru. 18  Og det skjedde da hun var på vei hjem, at hun flere ganger egget ham til å be hennes far om et jordstykke. Så klappet hun i hendene mens hun satt på eselet.* Da sa Kạleb til henne: «Hva er det du vil?»+ 19  Og hun sa: «Gi meg en velsignelse, for det er et stykke land i sør du har gitt meg, og du må gi meg Gụllot-Mạjim.»* Da gav han henne Øvre Gụllot og Nedre Gụllot.*+ 20  Dette var den arv+ Judas+ sønners stamme fikk etter sine slekter. 21  Og byene i utkanten av Judas sønners stamme mot grensen til Ẹdom+ i sør ble Kạbse’el+ og Ẹder og Jạgur, 22  og Kịna og Dimọna og Adạda, 23  og Kẹdesj og Hạsor og Jịtnan, 24  Sif og Tẹlem+ og Bẹalot, 25  og Hạsor-Hadạtta og Kẹrijot-Hẹsron, det vil si Hạsor, 26  Ạmam og Sjẹma og Molạda,+ 27  og Hạsar-Gạdda og Hẹsjmon og Bet-Pẹlet,+ 28  og Hạsar-Sjụal+ og Bẹ’er-Sjẹba+ og Bisjọtja, 29  Ba’ạla+ og Ịjim og Ẹsem,+ 30  og Ẹltolad og Kẹsil og Họrmah,+ 31  og Sịklag+ og Madmạnna og Sansạnna, 32  og Lẹbaot og Sjịlhim og Ạjin+ og Rịmmon;+ i alt tjueni byer med omkringliggende bosetninger. 33  I Sjefẹla+ var det Ẹsjtaol+ og Sọra+ og Ạsjna, 34  og Sanọah+ og En-Gạnnim, Tappụah og Ẹnam, 35  Jạrmut+ og Adụllam,+ Sọkoh+ og Asẹka,+ 36  og Sja’arạjim+ og Aditạjim og Gedẹra og Gederotạjim; fjorten byer med omkringliggende bosetninger. 37  Sẹnan og Hadạsja og Mịgdal-Gad, 38  og Dịlan og Mịspe og Jọkte’el, 39  Lạkisj+ og Bọskat+ og Ẹglon,+ 40  og Kạbbon og Lạhmam og Kịtlisj, 41  og Gẹderot, Bet-Dạgon og Na’ạma og Makkẹda;+ seksten byer med omkringliggende bosetninger. 42  Lịbna+ og Ẹter+ og Ạsjan, 43  og Jịftah og Ạsjna og Nẹsib, 44  og Ke’ịla+ og Ạksib+ og Marẹsja;+ ni byer med omkringliggende bosetninger. 45  Ẹkron+ med tilhørende småbyer* og omkringliggende bosetninger. 46  Fra Ẹkron og vestover alt som ligger ved siden av Ạsjdod, med omkringliggende bosetninger. 47  Ạsjdod+ med tilhørende småbyer og omkringliggende bosetninger; Gạza+ med tilhørende småbyer og omkringliggende bosetninger, ned til Egypt-elvedalen, og Storhavet* og det tilgrensende området.+ 48  Og i fjellområdet Sjạmir og Jạttir+ og Sọkoh, 49  og Dạnna og Kịrjat-Sạnna, det vil si Dẹbir, 50  og Ạnab og Ẹsjtemo+ og Ạnim, 51  og Gọsen+ og Họlon og Gịlo;+ elleve byer med omkringliggende bosetninger. 52  Ạrab og Dụma og Ẹsjan, 53  og Jạnim og Bet-Tappụah og Afẹka, 54  og Hụmta og Kịrjat-Ạrba, det vil si Hẹbron,+ og Sịor; ni byer med omkringliggende bosetninger. 55  Mạon,+ Kạrmel og Sif+ og Jụtta, 56  og Jịsre’el og Jọkdeam og Sanọah, 57  Kạjin, Gịbea og Tịmnah;+ ti byer med omkringliggende bosetninger. 58  Hạlhul, Bet-Sur og Gẹdor, 59  og Ma’ạrat og Bet-Ạnot og Ẹltekon; seks byer med omkringliggende bosetninger. 60  Kịrjat-Bạ’al,+ det vil si Kịrjat-Jẹarim,+ og Rạbba; to byer med omkringliggende bosetninger. 61  I ødemarken Bet-Ạraba,+ Mịddin og Sekạka, 62  og Nịbsjan og Saltbyen og En-Gẹdi;+ seks byer med omkringliggende bosetninger. 63  Men jebusittene,+ som bodde i Jerusalem,+ dem kunne Judas sønner ikke drive bort;+ og jebusittene bor fortsatt i Jerusalem sammen med Judas sønner den dag i dag.

Fotnoter

El.: «Akrabbim-passet».
«deres [3. person]», LXX; MSy: «DERES [2. person]»; mangler i Vg.
El.: «utløp».
Bokst.: «jebusittens».
«Hinnoms dal». Hebr.: ghe-Hinnọm; LXXA(gr.): fạraggos Ennọm; lat.: Gehẹnnom. Se tillegget, 4C.
El.: «stamfar».
Se fotn. til 4Mo 13:22.
El.: «Så lot hun seg gli ned fra (steg hun av) eselet.»
Betyr «vannbassenger; vannskåler».
El.: «det øvre bassenget og det nedre bassenget».
Bokst.: «og dens (hennes) døtre».
«Storhavet», MmargenLXXSyVg; M: «grensens hav; det tilgrensende havet».