Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Josva 12:1–24

12  Og dette er kongene i landet som Israels sønner beseiret, og hvis land de så tok i eie på den siden av Jordan som vender mot soloppgangen,+ fra Ạrnon-elvedalen+ opp til Hẹrmon-fjellet+ og hele Ạraba+ mot soloppgangen:*  Sịhon,+ amorittenes konge, som bodde i Hẹsjbon+ og hersket fra Ạroer,+ som lå ved kanten av Ạrnon-elvedalen,+ og over midten av elvedalen og over halve Gịlead like til elvedalen Jạbbok,+ grensen mot Ạmmons sønner,  og over Ạraba+ like til østsiden av Kịnneret-sjøen+ og like til østsiden av Ạraba-havet, Salthavet,+ i retning av Bet-Jẹsjimot,+ og mot sør, nedenfor Pịsga-skråningene.+  Og de tok det området som tilhørte Og,+ kongen i Bạsjan, av refaittenes rest,+ han som bodde i Ạsjtarot+ og Ẹdre’i,+  og som hersket over Hẹrmon-fjellet+ og Sạlka og hele Bạsjan,+ like til grensen mot gesjurittene+ og ma’akatittene,+ og halve Gịlead, til Sịhons,+ Hẹsjbons konges, område.+  Det var Jehovas tjener Moses og Israels sønner som beseiret dem,+ og deretter gav Jehovas tjener Moses det som eiendom til rubenittene+ og gadittene+ og halve Manạsse stamme.+  Og dette er de kongene i landet som Josva og Israels sønner beseiret på vestsiden av Jordan, fra Bạ’al-Gad+ på Libanon-dalsletten+ og like til Hạlak-fjellet,+ som går opp mot Sẹ’ir,+ hvoretter Josva gav det som eiendom til Israels stammer, etter deres andeler,+  i fjellområdet og i Sjefẹla og i Ạraba og i skråningene og i ødemarken og i Nẹgev+ — hetittene, amorittene+ og kanaaneerne, perisittene, hevittene og jebusittene:+   Kongen i Jẹriko,+ én; kongen i Ai,+ som lå ved siden av Betel, én; 10  kongen i Jerusalem,+ én; kongen i Hẹbron,+ én; 11  kongen i Jạrmut,+ én; kongen i Lạkisj,+ én; 12  kongen i Ẹglon,+ én; kongen i Gẹser,+ én; 13  kongen i Dẹbir,+ én; kongen i Gẹder, én; 14  kongen i Họrmah, én; kongen i Ạrad, én; 15  kongen i Lịbna,+ én; kongen i Adụllam, én; 16  kongen i Makkẹda,+ én; kongen i Betel,+ én; 17  kongen i Tappụah, én; kongen i Hẹfer,+ én; 18  kongen i Ạfek, én; kongen i Lạssjaron, én; 19  kongen i Mạdon,+ én; kongen i Hạsor,+ én; 20  kongen i Sjịmron-Mẹron,* én; kongen i Ạksjaf,+ én; 21  kongen i Ta’ạnak, én; kongen i Megịddo,+ én; 22  kongen i Kẹdesj, én; kongen i Jọkneam+ ved Kạrmel, én; 23  kongen i Dor på Dors fjellrygg,+ én; kongen i Gọjim i Gịlgal,* én; 24  kongen i Tịrsa, én;i alt trettien konger.+

Fotnoter

El.: «mot øst».
«Sjimron-Meron», M; Sy: «Sjimron og Meron»; LXXLagardeVg: «Sjimron».
«Galilea», LXX.