Johannes 9:1–41

9  Som han nå gikk bortover, så han en mann som hadde vært blind fra fødselen av.  Og hans disipler spurte ham: «Rabbi,+ hvem har syndet,+ denne mannen eller hans foreldre,+ slik at han ble født blind?»  Jesus svarte: «Verken denne mannen eller hans foreldre har syndet, men det var for at Guds gjerninger skulle bli gjort kjent i hans tilfelle.+  Vi må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, mens det er dag;+ natten+ kommer da ingen kan arbeide.  Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.»+  Etter at han hadde sagt disse ting, spyttet han på jorden og laget en deig av leire med spyttet, og han la leiren på mannens øyne+  og sa til ham: «Gå og vask+ deg i dammen Sịloam»*+ (som blir oversatt ’Utsendt’). Og han gikk da bort og vasket+ seg og kom seende tilbake.+  Naboene og de som før hadde sett ham som tigger, begynte derfor å si: «Er ikke dette den mannen som pleide å sitte og tigge?»+  Noen sa: «Det er ham.» Andre sa: «Slett ikke, men han ligner ham.» Mannen sa: «Det er meg.» 10  De begynte derfor å si til ham: «Hvordan ble da dine øyne åpnet?»+ 11  Han svarte: «Den mannen som blir kalt Jesus, laget en deig av leire og smurte den på øynene mine og sa til meg: ’Gå til Sịloam+ og vask deg.’ Jeg gikk derfor og vasket meg og fikk synet.» 12  Da sa de til ham: «Hvor er den mannen?» Han sa: «Jeg vet ikke.» 13  De førte mannen, han som før var blind, til fariseerne. 14  Nå var det sabbat+ den dagen da Jesus laget leiren og åpnet hans øyne.+ 15  Denne gangen gav derfor også fariseerne seg til å spørre ham om hvordan han hadde fått synet.+ Han sa til dem: «Han la en deig av leire på øynene mine, og jeg vasket meg og kan nå se.» 16  Noen av fariseerne begynte derfor å si: «Dette er ikke et menneske fra Gud, for han holder ikke sabbaten.»+ Andre begynte å si: «Hvordan kan et menneske som er en synder, gjøre den slags tegn?»+ Og det var splittelse+ blant dem. 17  De sa derfor igjen til den blinde: «Hva sier du om ham, siden han åpnet dine øyne?» Mannen sa: «Han er en profet.»+ 18  Men jødene trodde ikke om ham at han hadde vært blind og hadde fått synet, før de tilkalte foreldrene til ham som hadde fått synet. 19  Og de spurte dem: «Er dette DERES sønn, som dere sier ble født blind? Hvordan har det seg da at han nå ser?» 20  Hans foreldre sa da som svar: «Vi vet at dette er vår sønn, og at han ble født blind. 21  Men hvordan det har seg at han nå ser, vet vi ikke, og hvem som har åpnet hans øyne, vet vi heller ikke. SPØR ham. Han er myndig. Han får tale for seg selv.» 22  Hans foreldre sa disse ting fordi de fryktet+ for jødene, for jødene var allerede blitt enige om at hvis noen bekjente ham som Kristus, skulle han bli utstøtt av synagogen.*+ 23  Derfor sa hans foreldre: «Han er myndig. SPØR ham.» 24  De tilkalte derfor for annen gang den mannen som hadde vært blind, og sa til ham: «Gi Gud ære;+ vi vet at dette mennesket er en synder.» 25  Han svarte da: «Om han er en synder, vet jeg ikke. Én ting vet jeg, at jeg var blind, men nå ser.» 26  De sa derfor til ham: «Hva gjorde han med deg? Hvordan åpnet han dine øyne?» 27  Han svarte dem: «Jeg har allerede fortalt dere det, men dere hørte ikke etter. Hvorfor vil dere høre det igjen? Dere vil vel ikke bli hans disipler, dere også?» 28  Da skjelte de ham ut og sa: «Du er en disippel av denne mannen, men vi er disipler av Moses. 29  Vi vet at Gud har talt til Moses;+ men når det gjelder denne mannen, vet vi ikke hvor han er fra.»+ 30  Som svar sa mannen til dem: «Dette er virkelig underlig,+ at dere ikke vet hvor han er fra, og enda har han åpnet mine øyne. 31  Vi vet at Gud ikke hører på syndere,+ men hvis noen er gudfryktig og gjør hans vilje, hører han på ham.+ 32  Fra gammel tid har en aldri hørt at noen har åpnet øynene på en som ble født blind. 33  Hvis denne mannen ikke var fra Gud,+ kunne han ikke gjøre noe som helst.» 34  Som svar sa de til ham: «Du er helt og holdent født i synder,+ og likevel underviser du oss?» Og de kastet ham ut!+ 35  Jesus hørte at de hadde kastet ham ut, og da han fant ham, sa han: «Tror du på Menneskesønnen?»+ 36  Mannen svarte: «Og hvem er han, herre, så jeg kan tro på ham?» 37  Jesus sa til ham: «Du har sett ham, og for øvrig — han som taler med deg, han er det.»+ 38  Da sa han: «Jeg tror på ham, Herre.» Og han bøyde seg ærbødig+ for ham. 39  Og Jesus sa: «Til denne dom+ er jeg kommet til denne verden: for at de som ikke ser, skal se,+ og de som ser, skal bli blinde.»+ 40  De av fariseerne som var sammen med ham, hørte disse ting, og de sa til ham: «Vi er vel ikke blinde, vi også?»+ 41  Jesus sa til dem: «Hvis dere var blinde, ville dere ikke ha noen synd. Men nå sier dere: ’Vi ser.’+ DERES synd+ forblir.»

Fotnoter

«Siloam», אAB; J7⁠–14,16⁠–19,22: «Siloa». Se Jes 8:6 i LXX.
«utstøtt av synagogen». El.: «ekskommunisert; utelukket fra fellesskapet».