Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Johannes 7:1–53

7  Etter dette fortsatte nå Jesus å gå omkring i Galilẹa, for han ville ikke gå omkring i Judẹa, ettersom jødene søkte å drepe ham.+  Men jødenes høytid, løvhyttehøytiden,+ var nær.  Brødrene+ hans sa derfor til ham: «Dra videre herfra og gå til Judẹa, for at også dine disipler kan se de gjerninger du gjør.  For ingen gjør noe i det skjulte når han selv søker å bli offentlig kjent. Når du gjør disse ting, så gi deg til kjenne for verden.»  Brødrene+ hans viste i virkeligheten ikke tro på ham.+  Jesus sa derfor til dem: «Min rette tid er ennå ikke inne,+ men DERES rette tid er alltid for hånden.  Verden har ingen grunn til å hate dere, men den hater meg, fordi jeg vitner om den at dens gjerninger er onde.+  Gå dere opp til høytiden; jeg drar ennå ikke opp til denne høytiden, for min rette tid+ er ennå ikke fullt ut kommet.»+  Og etter at han hadde sagt disse ting til dem, ble han i Galilẹa. 10  Men da brødrene hans var dratt opp til høytiden, da drog han også selv opp, ikke åpenlyst, men som i det skjulte.+ 11  Jødene begynte derfor å lete+ etter ham under høytiden og si: «Hvor er denne mannen?» 12  Og det var mye lavmælt snakk om ham blant folkeskarene.+ Noen sa: «Han er en god mann.» Andre sa: «Det er han ikke, tvert imot, han villeder folkemengden.» 13  Naturligvis talte ingen offentlig om ham, på grunn av frykten for jødene.+ 14  Da halve høytiden allerede var over, gikk Jesus opp i templet og begynte å undervise.+ 15  Jødene begynte derfor å undre seg og sa: «Hvordan har det seg at denne mannen er skriftkyndig,+ når han ikke har studert ved skolene?»*+ 16  Da svarte Jesus dem og sa: «Det jeg lærer, er ikke mitt, men hører ham til som har sendt meg.+ 17  Hvis noen ønsker å gjøre hans vilje, skal han vite angående læren om den er fra Gud,+ eller om jeg taler av meg selv. 18  Den som taler av seg selv, søker sin egen ære; men den som søker hans ære+ som har sendt ham, han er sannferdig, og det er ingen urettferdighet i ham. 19  Har ikke Moses gitt dere Loven?+ Men ikke én av dere adlyder Loven. Hvorfor søker dere å drepe meg?»+ 20  Folkemengden svarte: «Du har en demon.*+ Hvem søker å drepe deg?» 21  Som svar sa Jesus til dem: «Én gjerning har jeg gjort,+ og dere undrer dere alle. 22  Derfor har Moses gitt dere omskjærelsen+ — ikke så at den er fra Moses, men fra forfedrene+ — og dere omskjærer et menneske på en sabbat. 23  Når et menneske mottar omskjærelse på en sabbat for at ikke Moseloven skal bli brutt, hvorfor er dere da voldsomt vrede på meg fordi jeg har gjort et menneske fullstendig friskt på en sabbat?+ 24  Slutt med å dømme etter det ytre, men døm med rettferdig dom.»+ 25  Derfor begynte noen av Jerusalems innbyggere å si: «Er ikke dette den mannen de søker å drepe?+ 26  Og likevel, se, han taler offentlig,+ og de sier ingenting til ham. Styresmennene har vel ikke virkelig erkjent at dette er KRISTUS?+ 27  På den annen side vet vi hvor denne mannen er fra;+ men når KRISTUS kommer, skal ingen vite hvor han er fra.»+ 28  Mens Jesus underviste i templet, ropte han derfor og sa: «Dere kjenner meg og vet også hvor jeg er fra.+ Og jeg er ikke kommet på eget initiativ,+ men han som har sendt meg, er virkelig,+ og dere kjenner ham ikke.+ 29  Jeg kjenner ham,+ for jeg er en representant for ham, og han har utsendt meg.»+ 30  De begynte da å søke å gripe ham,+ men ingen la hånd på ham, for hans time+ var ennå ikke kommet. 31  Men mange i folkemengden trodde på ham;+ og de begynte å si: «Når KRISTUS kommer, skal han vel ikke gjøre flere tegn+ enn denne mannen har gjort?» 32  Fariseerne hørte folkemengden mumle disse ting om ham, og overprestene og fariseerne sendte noen betjenter for å gripe ham.+ 33  Jesus sa derfor: «Jeg blir ennå en liten stund hos dere, før jeg går til ham som har sendt meg.+ 34  Dere skal lete etter meg,+ men dere skal ikke finne meg, og der hvor jeg er, dit kan dere ikke komme.»+ 35  Jødene sa derfor til hverandre: «Hvor har denne mannen i sinne å gå, så vi ikke skal finne ham? Han har vel ikke i sinne å gå til de jødene som er spredt*+ blant grekerne, og undervise grekerne? 36  Hva betyr denne uttalelsen, som han kom med: ’Dere skal lete etter meg, men dere skal ikke finne meg, og der hvor jeg er, dit kan dere ikke komme’?» 37  På den siste dagen, den store dagen i høytiden,+ stod Jesus så fram, og han ropte og sa: «Hvis noen er tørst,+ så la ham komme til meg og drikke. 38  Den som tror på meg,+ ’fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann,’+ slik som Skriften har sagt.» 39  Men han sa dette om den ånd som de som trodde på ham, skulle få; for ennå var det ingen ånd,+ fordi Jesus ennå ikke var blitt herliggjort.+ 40  Noen i folkemengden som hørte disse ordene, begynte derfor å si: «Dette er i sannhet Profeten.»+ 41  Andre sa: «Dette er KRISTUS+ Men noen sa: «KRISTUS+ kommer da vel ikke fra Galilẹa?+ 42  Har ikke Skriften sagt at KRISTUS kommer fra Davids avkom+ og fra Bẹtlehem,+ den landsbyen hvor David var?»+ 43  Det oppstod derfor splittelse i folkemengden på grunn av ham.+ 44  Og noen av dem ville gripe ham, men ingen la hånd på ham. 45  Betjentene gikk derfor tilbake til overprestene og fariseerne, og disse sa til dem: «Hvorfor har dere ikke ført ham hit?» 46  Betjentene svarte: «Aldri har noe annet menneske talt på denne måten.»+ 47  Da svarte fariseerne: «Dere er vel ikke blitt villedet, dere også? 48  Har vel en eneste av styresmennene eller av fariseerne trodd på ham?+ 49  Men denne folkemengden som ikke kjenner Loven, de er forbannet.»+ 50  Nikodẹmus, som tidligere var kommet til ham, og som var en av dem, sa til dem: 51  «Vår lov dømmer vel ikke et menneske uten at den først har hørt+ ham og fått vite hva han gjør?» 52  Som svar sa de til ham: «Du er vel ikke fra Galilẹa, du også? Undersøk og se at det ikke skal bli oppreist noen profet+ fra Galilẹa.» Håndskriftene אBSys utelater stykket fra vers 53 til kapittel 8, vers 11, som (med noen varianter i de forskjellige greske tekster og gamle oversettelser) lyder slik: 53  Så gikk de hver til sitt hjem.

Fotnoter

El.: «når han ikke er blitt opplært».
El.: «Du er demonbesatt.»
«de jødene som er spredt». Bokst.: «atspredelsen (diasporaen)». Gr.: ten diasporạn.