Johannes 3:1–36

3  Nå var det blant fariseerne en mann ved navn Nikodẹmus,+ en av jødenes styresmenn.  Han kom til ham om natten+ og sa til ham: «Rabbi,+ vi vet at du som lærer+ er kommet fra Gud;+ for ingen kan gjøre disse tegn+ som du gjør, hvis ikke Gud er med ham.»+  Som svar sa Jesus til ham:+ «I sannhet, ja i sannhet, sier jeg deg: Uten at noen blir født på ny,*+ kan han ikke se Guds rike.»+  Nikodẹmus sa til ham: «Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Han kan vel ikke for annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?»  Jesus svarte: «I sannhet, ja i sannhet, sier jeg deg: Uten at noen blir født av vann+ og ånd,*+ kan han ikke komme inn i Guds rike.  Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av ånden, er ånd.+  Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny.+  Vinden*+ blåser dit den vil, og du hører lyden av den, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er enhver som er født av ånden.»+  Som svar sa Nikodẹmus til ham: «Hvordan kan dette skje?» 10  Som svar sa Jesus til ham: «Er du en lærer for Israel og vet likevel ikke disse ting?+ 11  I sannhet, ja i sannhet, sier jeg deg: Vi taler om det vi vet, og vi vitner+ om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd.+ 12  Når jeg har fortalt dere om jordiske ting og dere likevel ikke tror, hvordan skal dere da kunne tro hvis jeg forteller dere om himmelske ting?*+ 13  For øvrig er ingen steget opp til himmelen,+ uten han som steg ned fra himmelen,+ Menneskesønnen.+ 14  Og liksom Moses løftet opp slangen+ i ødemarken, slik må Menneskesønnen bli løftet opp,+ 15  for at enhver som tror på ham, skal ha evig liv.+ 16  For Gud elsket+ verden* så høyt at han gav sin enbårne Sønn,+ for at enhver som viser tro+ på ham, ikke skal bli tilintetgjort,+ men ha evig liv.+ 17  For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for at han skulle dømme+ verden, men for at verden skulle bli frelst+ ved ham. 18  Den som viser tro på ham, skal ikke bli dømt.+ Den som ikke viser tro, er allerede blitt dømt, fordi han ikke har vist tro på Guds enbårne Sønns navn.+ 19  Og dette er grunnlaget for dommen: at lyset+ er kommet til verden,+ men menneskene har elsket mørket framfor lyset,+ for deres gjerninger var onde. 20  For den som praktiserer onde ting,+ hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli irettesatt.*+ 21  Men den som gjør det som er sant, kommer til lyset,+ for at det skal bli gjort kjent at hans gjerninger er blitt gjort i harmoni med Gud.» 22  Etter dette gikk Jesus og hans disipler til Judẹa-landet, og der tilbrakte han en tid sammen med dem og døpte.+ 23  Men også Johannes+ døpte, i Ainon, i nærheten av Sạlim, fordi det var rikelig med vann+ der, og det var stadig folk som kom og ble døpt;+ 24  for Johannes var ennå ikke blitt kastet i fengsel.+ 25  Det oppstod da en diskusjon mellom Johannes’ disipler og en jøde om renselse.+ 26  Og de kom til Johannes og sa til ham: «Rabbi, den mannen som var sammen med deg på den andre siden av Jordan, han som du har vitnet om,+ se, han døper, og alle går til ham.»+ 27  Som svar sa Johannes: «Et menneske kan ikke få noe som helst uten at det er gitt ham fra himmelen.+ 28  Dere vitner selv om meg, at jeg sa: Jeg er ikke KRISTUS,+ men jeg er blitt utsendt i forveien for ham.+ 29  Den som har bruden, er brudgommen.+ Men når brudgommens venn står og hører ham, føler han stor glede på grunn av brudgommens røst. Derfor er denne min glede blitt gjort fullstendig.+ 30  Han må fortsette å vokse, men jeg må fortsette å avta.» 31  Han som kommer ovenfra, er over alle andre.*+ Han som er fra jorden, er fra jorden og taler om ting som hører jorden til.+ Han som kommer fra himmelen, er over alle andre.+ 32  Det han har sett og hørt, det vitner han om,+ men ingen tar imot hans vitnesbyrd.+ 33  Den som har tatt imot hans vitnesbyrd, har satt sitt segl på at Gud er sannferdig.+ 34  For den som Gud har utsendt, taler Guds ord,+ for han gir ikke ånden etter mål.*+ 35  Faderen elsker+ Sønnen og har gitt alt i hans hånd.+ 36  Den som viser tro+ på Sønnen, har evig liv;+ den som ikke adlyder Sønnen, skal ikke se livet,+ men Guds vrede blir over ham.+

Fotnoter

«født på ny». El.: «avlet ovenfra». Gr.: gennethei ạnothen.
El.: «virksom kraft». Gr.: pneumatos; lat.: Spịritu; J17,22(hebr.): weharụach, «og den virksomme kraften». Se fotn. til 1Mo 1:2, «virksomme kraft».
«Vinden». Gr.: to pneuma.
«himmelske ting». Gr.: epourạnia; lat.: caelẹstia.
«verden». Gr.: ton kọsmon; lat.: mụndum; J17,18,22(hebr.): ha‛olạm.
El.: «avslørt».
El.: «over alle ting».
«etter mål». El.: «sparsomt».