Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Johannes 16:1–33

16  Jeg har sagt disse ting til dere for at dere ikke skal bli brakt til å snuble.+  De skal utstøte dere av synagogen.*+ Ja, den time kommer da enhver som dreper dere, skal tro at han har ytet Gud en hellig tjeneste.*+  Men disse ting skal de gjøre fordi de verken har lært Faderen eller meg å kjenne.+  Likevel, jeg har sagt disse ting til dere for at dere, når timen for dem kommer, skal huske at jeg har fortalt dere dem.+ Jeg fortalte dere imidlertid ikke disse ting i begynnelsen, fordi jeg var hos dere.  Men nå går jeg til ham som har sendt meg,+ og likevel er det ingen av dere som spør meg: ’Hvor går du?’  Men fordi jeg har sagt disse ting til dere, har sorg+ fylt DERES hjerter.  Likevel, jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, vil hjelperen*+ slett ikke komme til dere; men når jeg går bort, vil jeg sende ham til dere.  Og når denne kommer, skal han gi verden overbevisende vitnesbyrd* om synd og om rettferdighet og om dom:+  for det første om synd,+ fordi de ikke viser tro på meg;+ 10  så om rettferdighet,+ fordi jeg går til Faderen og dere ikke skal se meg lenger; 11  så om dom,+ fordi denne verdens hersker er blitt dømt.+ 12  Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.+ 13  Men når denne* kommer, sannhetens ånd,+ skal han lede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale av egen tilskyndelse, men de ting han hører, skal han tale, og han skal forkynne dere de kommende ting.+ 14  Denne skal herliggjøre meg,+ for han skal få av det som er mitt, og forkynne dere det.+ 15  Alt det Faderen har, er mitt.+ Det er derfor jeg sa at han får av det som er mitt, og forkynner dere det. 16  Om en liten stund skal dere ikke se meg lenger,+ og igjen om en liten stund skal dere se meg.» 17  Noen av hans disipler sa derfor til hverandre: «Hva betyr dette som han sier til oss: ’Om en liten stund skal dere ikke se meg, og igjen om en liten stund skal dere se meg’, og: ’fordi jeg går til Faderen’?» 18  De sa altså: «Hva betyr dette som han sier: ’en liten stund’? Vi vet ikke hva han taler om.»* 19  Jesus visste+ at de ville spørre ham, så han sa til dem: «Spør dere hverandre om dette fordi jeg sa: Om en liten stund skal dere ikke se meg, og igjen om en liten stund skal dere se meg? 20  I sannhet, ja i sannhet, sier jeg dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal fryde seg; dere skal bli sorgfulle,+ men DERES sorg skal bli vendt til glede.+ 21  Når en kvinne føder, har hun sorg, fordi hennes time er kommet;+ men når hun har født det lille barnet, husker hun ikke trengselen lenger, på grunn av gleden over at et menneske er blitt født til verden. 22  Derfor har også dere nå virkelig sorg; men jeg skal se dere igjen, og DERES hjerter skal fryde seg,+ og ingen skal ta DERES glede fra dere. 23  Og på den dag+ skal dere slett ikke spørre meg om noe. I sannhet, ja i sannhet, sier jeg dere: Hvis dere ber Faderen om noe,+ skal han gi dere det i mitt navn.+ 24  Inntil nå har dere ikke bedt om noe som helst i mitt navn. Be, og dere skal få, så DERES glede kan bli gjort fullstendig.+ 25  Jeg har sagt disse ting til dere ved hjelp av sammenligninger.+ Den time kommer da jeg ikke lenger vil tale til dere ved hjelp av sammenligninger, men jeg vil fortelle dere rett ut om Faderen. 26  På den dag skal dere be i mitt navn, og jeg sier dere ikke at jeg skal rette en anmodning til Faderen om dere. 27  For Faderen selv nærer hengivenhet for dere, fordi dere har nært hengivenhet for meg+ og har trodd at jeg er utgått som Faderens representant.+ 28  Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Og videre — jeg forlater verden og går til Faderen.»+ 29  Hans disipler sa: «Se, nå taler du rett ut og kommer ikke med noen sammenligning. 30  Nå vet vi at du vet alt,+ og du trenger ikke at noen spør deg.+ Derfor tror vi at du er utgått fra Gud.»+ 31  Jesus svarte dem: «Tror dere nå? 32  Se, den time kommer, ja, den er kommet, da dere skal bli spredt hver til sitt eget hus,+ og dere skal la meg bli alene tilbake; og likevel er jeg ikke alene, for Faderen er med meg.+ 33  Jeg har sagt disse ting til dere for at dere skal ha fred ved meg.*+ I verden har dere trengsel, men fatt mot! Jeg har seiret over verden.»+

Fotnoter

Jf. fotn. til 9:22.
«en hellig tjeneste». Gr.: latreian. Jf. fotn. til 2Mo 12:25.
El.: «trøsteren (parakleten)». Gr.: ho parạkletos, hankj.
«skal han gi . . . overbevisende vitnesbyrd». El.: «skal han tilrettevise . . .». Gr.: elẹgksei.
«denne», hankj. på gr., viser tilbake til «hjelperen», hankj. på gr., i v. 7.
«hva han taler om». Mangler i B.
El.: «i forening med meg». Gr.: en emoi. Se fotn. til 6:56.