Johannes 15:1–27

15  Jeg er det sanne vintre,+ og min Far er vindyrkeren.+  Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort,+ og enhver som bærer frukt, renser* han,+ for at den skal bære mer frukt.+  Dere er allerede rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere.+  Bli i forening med meg, og jeg skal bli i forening med dere.+ Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, hvis den ikke blir på vintreet, slik kan heller ikke dere det, hvis dere ikke blir i forening med meg.+  Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i forening med meg, og jeg i forening med ham, han bærer mye frukt;+ for atskilt fra meg kan dere ikke gjøre* noe som helst.  Hvis noen ikke blir i forening med meg, blir han kastet ut som en gren og visner; og folk samler sammen disse grenene og kaster dem på ilden, og de blir brent.+  Hvis dere blir i forening med meg og mine uttalelser blir i dere, så be om hva dere vil, og det skal skje for dere.+  Min Far blir herliggjort ved dette, at dere fortsetter å bære mye frukt og viser at dere er mine disipler.+  Liksom Faderen har elsket meg+ og jeg har elsket dere — bli i min kjærlighet. 10  Hvis dere holder mine bud,+ vil dere bli i min kjærlighet, liksom jeg har holdt Faderens bud+ og blir i hans kjærlighet. 11  Disse ting har jeg sagt til dere for at min glede skal være i dere og DERES glede skal bli gjort fullstendig.+ 12  Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre slik som jeg har elsket dere.+ 13  Ingen har større kjærlighet enn denne: at en overgir sin sjel* for sine venner.+ 14  Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere.+ 15  Jeg kaller dere ikke lenger slaver, for en slave vet ikke hva hans herre gjør. Men jeg har kalt dere venner,+ for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg gjort kjent for dere.+ 16  Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og jeg har innsatt dere for at dere skal gå videre og fortsette å bære frukt+ og DERES frukt skal vare — for at Faderen skal gi dere hva dere enn ber ham om i mitt navn.+ 17  Disse ting befaler jeg dere, at dere skal elske hverandre.+ 18  Om verden hater dere, vet dere at den har hatet meg før den hatet dere.+ 19  Hvis dere var en del av verden, ville verden holde av sitt eget.+ Men fordi dere ikke er en del av verden,+ men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere.+ 20  Husk det ord som jeg sa til dere: En slave er ikke større enn sin herre. Hvis de har forfulgt meg, vil de også forfølge dere;+ hvis de har holdt mitt ord, vil de også holde DERES. 21  Men alt dette skal de gjøre mot dere på grunn av mitt navn, fordi de ikke kjenner ham som har sendt meg.+ 22  Hvis jeg ikke var kommet og hadde talt til dem, ville de ikke hatt noen synd;+ men nå har de ingen unnskyldning for sin synd.+ 23  Den som hater meg, han hater også min Far.+ 24  Hvis jeg ikke hadde gjort de gjerninger blant dem som ingen annen har gjort,+ ville de ikke hatt noen synd;+ men nå har de både sett og hatet så vel meg som min Far.+ 25  Men det er for at det ord som står skrevet i deres Lov, skal bli oppfylt: ’De hatet meg uten grunn.’+ 26  Når hjelperen* kommer, som jeg vil sende dere fra Faderen,+ sannhetens ånd, som utgår fra Faderen, da skal denne* vitne om meg;+ 27  og dere skal også vitne,+ for dere har vært med meg siden jeg begynte.

Fotnoter

El.: «beskjærer».
El.: «frambringe».
El.: «sitt liv».
El.: «trøsteren (parakleten)». Gr.: ho parạkletos, hankj.
«denne», hankj. på gr., viser tilbake til «hjelperen», hankj. på gr. Jf. 16:7.