Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Johannes 12:1–50

12  Seks dager før påsken kom så Jesus til Betạnia,+ hvor Lạsarus*+ var, han som Jesus hadde oppreist fra de døde.  De holdt derfor et aftensmåltid for ham der, og Marta+ vartet opp,+ mens Lạsarus var en av dem som lå til bords sammen med ham.+  Maria tok da et pund* velluktende olje, ekte nardus,+ meget kostbar, og hun gned inn Jesu føtter og tørket hans føtter med sitt hår.+ Huset ble fylt av duften av den velluktende oljen.  Men Judas Iskạriot,+ en av hans disipler, som skulle til å forråde ham, sa:  «Hvorfor ble ikke denne velluktende oljen+ solgt for tre hundre denạrer* og gitt til de fattige?»+  Dette sa han imidlertid ikke fordi han brydde seg om de fattige, men fordi han var en tyv+ og hadde pengekassen+ og pleide å ta de pengene som ble lagt i den.  Jesus sa derfor: «La henne være, så hun kan følge denne skikken med henblikk på min begravelsesdag.+  For de fattige+ har dere alltid hos dere, men meg vil dere ikke alltid ha.»  En stor skare av jødene fikk da vite at han var der, og de kom, ikke bare på grunn av Jesus, men også for å se Lạsarus, som han hadde oppreist fra de døde.+ 10  Overprestene la nå opp råd om å drepe Lạsarus også,+ 11  for på grunn av ham gikk mange av jødene dit og kom til tro på Jesus.+ 12  Neste dag, da den store folkemengden som var kommet til høytiden, fikk høre at Jesus var på vei til Jerusalem, 13  tok de grenene av palmetrær+ og gikk ut for å møte ham. Og de begynte å rope:+ «Vi ber deg, frels!*+ Velsignet er han som kommer i Jehovas* navn,+ ja Israels konge!»+ 14  Men da Jesus hadde funnet et ungt esel,+ satte han seg på det, slik som det står skrevet: 15  «Frykt ikke, Sions datter.* Se, din konge kommer,+ sittende på en eselfole.»+ 16  Hans disipler gav først ikke akt på disse ting,+ men da Jesus ble herliggjort,+ da husket de at dette stod skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham.+ 17  Den folkemengden som var sammen med ham da han kalte Lạsarus+ ut av minnegraven og oppreiste ham fra de døde, fortsatte så å avlegge vitnesbyrd.+ 18  Av denne grunn gikk også folkemengden ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet.+ 19  Fariseerne+ sa derfor til hverandre: «Dere ser at dere absolutt ikke kommer noen vei. Se, verden har fulgt etter ham.»+ 20  Nå var det noen grekere+ blant dem som kom opp for å tilbe på høytiden. 21  Disse gikk så bort til Filip,+ som var fra Betsaida i Galilẹa, og de begynte å anmode ham og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.»+ 22  Filip kom og sa det til Andreas. Andreas og Filip kom og sa det til Jesus. 23  Men Jesus svarte dem og sa: «Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort.+ 24  I sannhet, ja i sannhet, sier jeg dere: Hvis et hvetekorn ikke faller i jorden og dør, forblir det bare ett korn; men hvis det dør,+ da bærer det mye frukt. 25  Den som holder av sin sjel,* tilintetgjør den, men den som hater sin sjel+ i denne verden, skal bevare den til evig liv.+ 26  Hvis noen vil tjene meg, må han følge meg, og der hvor jeg er, der skal også min tjener* være.+ Hvis noen vil tjene meg, vil Faderen ære ham.+ 27  Nå er min sjel urolig,+ og hva skal jeg si? Far, frels meg ut av denne time.+ Men det er derfor jeg er kommet til denne time. 28  Far, herliggjør ditt navn.» Da kom det en røst+ fra himmelen: «Jeg både har herliggjort det og vil herliggjøre det igjen.»+ 29  Folkemengden, som stod omkring og hørte det, begynte da å si at det hadde tordnet. Andre begynte å si: «En engel har talt til ham.» 30  Som svar sa Jesus: «Denne røsten lød ikke for min skyld, men for DERES skyld.+ 31  Nå holdes det dom over denne verden; nå skal denne verdens hersker+ bli kastet ut.+ 32  Og likevel vil jeg, når jeg blir løftet opp+ fra jorden, dra alle slags mennesker* til meg.»+ 33  Dette sa han i virkeligheten for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø.+ 34  Derfor svarte folkemengden ham: «Vi har hørt ut fra Loven at KRISTUS blir for evig;+ hvordan har det seg da at du sier at Menneskesønnen må bli løftet opp?+ Hvem er denne Menneskesønnen?»+ 35  Jesus sa derfor til dem: «Ennå en liten stund skal lyset være blant dere. Vandre mens dere har lyset, så mørket + ikke får makt over dere; og den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen.+ 36  Vis tro på lyset mens dere har lyset, så dere kan bli lysets sønner.»+ Jesus sa disse ting og gikk bort og skjulte seg for dem. 37  Men enda han hadde gjort så mange tegn framfor dem, trodde de ikke på ham, 38  slik at det ord profeten Jesaja uttalte, ble oppfylt: «Jehova,* hvem har trodd på det som er blitt hørt av oss?*+ Og Jehovas* arm — for hvem er den blitt åpenbart?»+ 39  Grunnen til at de ikke kunne tro, er, som Jesaja også har sagt: 40  «Han har blindet deres øyne, og han har gjort deres hjerter harde,+ så de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet og vende om og jeg helbrede dem.»+ 41  Jesaja sa disse ting fordi han så hans herlighet,+ og han talte om ham. 42  Likevel var det mange, også av styresmennene, som faktisk trodde på ham,+ men på grunn av fariseerne bekjente de ham ikke, for ikke å bli utstøtt av synagogen;*+ 43  for de elsket æren fra mennesker mer enn selv æren fra Gud.+ 44  Men Jesus ropte og sa: «Den som tror på meg, tror ikke bare på meg, men også på ham som har sendt meg;+ 45  og den som ser meg, ser også ham som har sendt meg.+ 46  Jeg er kommet som et lys til verden,+ for at enhver som tror på meg, ikke skal bli i mørket.+ 47  Men hvis noen hører mine ord og ikke holder dem, dømmer jeg ham ikke; for jeg er ikke kommet for å dømme verden,+ men for å frelse verden.+ 48  Den som ringeakter meg og ikke tar imot mine ord, har en som dømmer ham. Det ord+ som jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag; 49  for jeg har ikke talt av egen tilskyndelse, men Faderen selv, som har sendt meg, har gitt meg et bud om hva jeg skal si, og hva jeg skal tale.+ 50  Og jeg vet at hans bud betyr* evig liv.+ De ting jeg taler, taler jeg derfor slik som Faderen har sagt meg dem.»+

Fotnoter

Se fotn. til 11:1.
Gr.: lịtran. Ca. 327 g.
Ca. 1820 kr (260 $), med en sølvpris beregnet til 1,58 kr/g (7 $ pr. ounce troyvekt). Se tillegget, 8A.
Bokst.: «Hosianna». Gr.: Hosannạ; J7⁠–14,16⁠–19,22(hebr.): Hosja‛-nạ’, «Vi ber, frels (gi frelse)».
Se tillegget, 1D.
Jf. fotn. til Mt 21:5.
El.: «sitt liv». Gr.: ten psykhẹn autou; J17,18,22(hebr.): nafsjọ (av nẹfesj).
«tjener». Gr.: diạkonos; lat.: minịster (av mịnus, «mindre»); J18,22(hebr.): mesjarethị, «min tjener».
El.: «alle mennesker».
Se tillegget, 1D.
El.: «det som vi har hørt»; el.: «vårt budskap».
Se tillegget, 1D.
Se fotn. til 9:22.
El.: «er».