Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Job 36:1–33

36  Og Ẹlihu sa videre:   «Vær tålmodig med meg en liten stund, og jeg skal gjøre kjent for deg at det ennå er ord å si til forsvar for Gud.*   Jeg skal hente min kunnskap langt bortefra, og Ham som formet meg,* skal jeg tilskrive rettferdighet.+   For mine ord er sannelig ikke falskhet; Han som er fullkommen i kunnskap,+ er hos deg.   Se, Gud* er veldig+ og kommer ikke til å forkaste; han er veldig i hjertets* kraft;   han kommer ikke til å la en som er ond, leve,+ men de nødstiltes rett tar han seg av.+   Han skal ikke ta sine øyne bort fra den rettferdige;+ selv konger på tronen+ dem skal han også la sitte for evig, og de skal bli opphøyd.   Og om de bindes i lenker,+ fanges de i nødens reip.   Da skal han fortelle dem om deres handlemåte og deres overtredelser, fordi de inntar en overlegen holdning. 10  Og han skal åpne deres øre for formaning,+ og han skal si at de bør vende om fra det som er skadelig.+ 11  Hvis de adlyder og tjener, skal de ende sine dager i det som er godt, og sine år i liflighet.+ 12  Men hvis de ikke adlyder, skal de forgå,+ ja ved et kastevåpen,+ og de skal utånde uten kunnskap. 13  Og de frafalne av hjertet skal samle opp vrede.+ De bør ikke rope om hjelp fordi* han har bundet dem. 14  Deres sjel skal dø i ungdommen,+ og de skal ende sitt liv blant mannlige tempelprostituerte.+ 15  Han skal redde den nødstilte i hans nød, og han skal åpne deres øre i undertrykkelsen. 16  Og han skal visselig også lokke deg bort fra trengselens gap!+ Større plass,+ ikke tranghet, skal det være i dens sted, og ditt bords trøst skal være full av fedme.+ 17  Med dommen over den onde+ skal du visselig bli fylt; dom og rett skal gripe fatt.* 18  For pass på at voldsom harme+ ikke lokker deg til hatsk å klappe i hendene, og la ikke en stor løsepenge+ føre deg vill. 19  Vil ditt rop om hjelp ha noen virkning?+ Nei, heller ikke i trengsel alle dine kraftanstrengelser.+ 20  Lengt ikke etter natten,* etter at folkene skal trekke seg tilbake fra der hvor de er. 21  Vokt deg, så du ikke vender deg til det som er skadelig,+ for dette har du valgt framfor nød.+ 22  Se, Gud* handler opphøyd med sin makt; hvem er en veileder* som han? 23  Hvem har krevd ham til regnskap for hans vei,+ og hvem har sagt: ’Du har gjort deg skyldig i urettferdighet’?+ 24  Husk at du bør opphøye hans verk,+ som mennesker har sunget om.+ 25  Alle mennesker* har sett det; det dødelige menneske fortsetter å betrakte det langt bortefra.+ 26  Se, Gud er mer opphøyd enn vi kan forstå;+ tallet på hans år er uransakelig.+ 27  For han drar vanndråpene opp;+ de siles som regn til hans tåke, 28  slik at skyene sildrer,+ de drypper rikelig på menneskene. 29  Sannelig, hvem kan forstå skylagene, brakene fra hans hytte?+ 30  Se, han har bredt sitt lys ut over den,+ og havets røtter har han dekket. 31  For ved dette fører han folkenes sak;+ han gir mat i overflod.+ 32  Med sine hender har han dekket over lynet,* og han gir det befaling mot en angriper.+ 33  Hans torden+ forteller om ham, likeså buskapen om den som kommer opp.

Fotnoter

«til forsvar for Gud». Hebr.: le’Elọah.
El.: «og min Frambringer». Hebr.: uleFo‛alị.
«Gud». Hebr.: ’El.
El.: «forstandens»; el.: «det gode motivs». Jf. 34:34.
El.: «De roper ikke om hjelp når».
El.: «skal feste grepet».
El.: «nattens hvile».
«Gud». Hebr.: ’El.
El.: «lærer».
«mennesker». Hebr.: ’adhạm.
Bokst.: «lyset». Hebr.: ’or, samme ord som i v. 30.