Job 18:1–21

18  Og sjuhitten Bịldad tok til å svare og si:   «Hvor lenge skal dere holde på med å gjøre ende på ord?*Dere burde forstå, så vi siden kan tale.   Hvorfor skulle vi regnes som dyr+og betraktes som urene i DERES øyne?   I sin vrede river han sin sjel i stykker.Vil jorden bli forlatt for din skyldog en klippe flytte seg fra sitt sted?   Nei, de ondes lys skal bli slokket,+og gnisten fra hans ild skal ikke skinne.   Selv et lys skal visselig formørkes i hans telt,+og i det skal hans egen lampe bli slokket.   Hans spenstige skritt* skal bli hindret.Ja, hans råd* skal styrte ham.+   For av sine føtter skal han sannelig sendes i et nett,og på et nettverk skal han vandre.+   En felle vil gripe ham om hælen;+en snare+ holder ham fast. 10  Et reip er gjemt til ham på jordenog et fangstredskap til ham på hans sti. 11  Rundt omkring vil plutselige redsler i sannhet få ham til å fare sammen av skrekk,+og de vil med sikkerhet jage ham hvor han setter sin fot.* 12  Hans kraft blir tært av sult,og ulykken+ står klar til å gjøre ham halt. 13  Den skal fortære stykkene av hans hud;*dødens førstefødte* skal fortære hans lemmer. 14  Hans tillit skal bli revet bort fra hans telt,+og den skal la ham vandre til redslenes konge. 15  I hans telt vil det bo noe som ikke er hans;svovel+ vil bli strødd på hans tilholdssted. 16  Nede vil hans røtter tørke inn,+og oppe vil hans gren visne. 17  Selv minnet om ham vil med sikkerhet forsvinne fra jorden,+og han kommer ikke til å ha noe navn ute på gaten. 18  De skal støte ham ut av lyset, inn i mørket,og fra det fruktbare land* skal de jage ham bort. 19  Han kommer ikke til å ha noen etterslekt eller noe avkom blant sitt folk,+og det vil ikke være noen overlevende på det sted hvor han har bodd som utlending. 20  På hans dag skal Vestens folk i sannhet stirre forbløffet,og en gysning vil med sikkerhet gripe også Østens folk. 21  Ja, dette er en ugjerningsmanns boliger,og dette er stedet til en som ikke har kjent Gud.»*

Fotnoter

El.: «Hvor lenge skal det vare før dere [muligens henvendt til Job og hans likesinnete] slutter med DERES ord?»
«spenstige skritt». El.: «skritt med mystisk (magisk) kraft».
El.: «planer».
El.: «jage ham hakk i hæl».
«Hans hud skal bli fortært av sykdom», ved en liten rettelse av M.
«dødens førstefødte», dvs. den mest dødbringende sykdom.
«og fra det fruktbare land». Hebr.: umittevẹl; lat.: et de ọrbe, «og fra kretsen (sirkelen)», dvs. fra jordens krets.
«Gud». Hebr.: ’El.