Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Jesaja 60:1–22

60  «Reis deg,+ du kvinne,* utstrål lys,+ for ditt lys er kommet,+ og Jehovas herlighet har strålt fram over deg.+  For se, mørke+ skal dekke jorden, og tykt mulm folkegruppene; men over deg skal Jehova stråle fram, og over deg skal hans herlighet ses.+  Og nasjoner skal visselig gå til ditt lys,+ og konger+ til din framstrålings klare lys.+  Løft dine* øyne til alle sider og se! De er alle blitt samlet;+ de har kommet til deg.+ Fra det fjerne fortsetter dine sønner å komme, og dine døtre, som skal bli båret omsorgsfullt på hoften.+  Da skal du se* det og visselig stråle,+ og ditt hjerte skal i sannhet skjelve og utvide seg, for til deg skal havets velstand vende seg; nasjonenes rikdommer skal komme til deg.+  Den bølgende flokken av kameler skal dekke deg, de unge hannkamelene fra Mịdjan og Ẹfa.+ Alle fra Sạba+ — de skal komme. Gull og virak skal de bære med seg. Og Jehovas pris skal de kunngjøre.+  Alle Kẹdars+ hjorder — de skal samles til deg. Nẹbajots+ værer — de skal tjene deg.*+ Med godkjennelse skal de komme opp på mitt alter,+ og mitt vakre hus skal jeg pryde.+  Hvem er disse som kommer flygende lik en sky+ og lik duer til hullene i sitt dueslag?  For på meg skal øyene stadig håpe,+ likeså Tạrsis-skipene,+ som i begynnelsen, for å hente dine sønner fra det fjerne,+ og deres sølv og deres gull sammen med dem,+ til din Gud* Jehovas navn+ og til Israels Hellige,+ for han kommer til å ha prydet deg.+ 10  Og fremmede* skal i sannhet bygge dine murer,+ og deres konger skal tjene* deg;+ for i min harme kommer jeg til å ha slått deg,+ men i min velvilje skal jeg visselig ha barmhjertighet med deg.+ 11  Og dine porter skal virkelig holdes åpne* bestandig;+ de skal ikke lukkes, verken om dagen eller om natten, for at nasjonenes rikdommer kan føres til deg,+ og deres konger skal ta ledelsen.+ 12  For den nasjon og det rike som ikke vil tjene deg, skal gå til grunne; og nasjonene skal visselig bli herjet.+ 13  Libanons herlighet — til deg skal den komme, einertre, ask og sypress på én og samme tid,+ for å pryde min helligdoms sted;+ og mine føtters sted skal jeg herliggjøre.+ 14  Og til deg skal sønnene til dem som plaget deg, komme, idet de bøyer seg ned;+ og alle som handlet respektløst overfor deg, skal kaste seg ned for dine fotsåler,+ og de må kalle deg Jehovas by, Israels Helliges Sion.+ 15  Du viste deg å være en som var fullstendig forlatt og var hatet, og ingen drog gjennom deg,+ men jeg skal i stedet gjøre deg til en stolthet til uavgrenset tid, til jubel i generasjon etter generasjon.+ 16  Og du skal virkelig die nasjonenes melk,+ og kongers bryst skal du die;+ og du skal sannelig kjenne at jeg, Jehova,+ er din Frelser,+ og at Jakobs Mektige+ er din Gjenkjøper.*+ 17  I stedet for kobber skal jeg bringe gull,+ og i stedet for jern skal jeg bringe sølv, og i stedet for tre kobber og i stedet for steiner jern; og jeg vil innsette fred som dine tilsynsmenn*+ og rettferdighet som dine arbeidsledere.+ 18  Det skal ikke mer høres om vold i ditt land, om herjing eller sammenbrudd innenfor dine grenser.+ Og du skal visselig kalle dine murer Frelse+ og dine porter Lovprisning. 19  For deg skal solen ikke mer vise seg å være et lys om dagen, og med hensyn til klart skinn skal månen ikke mer gi deg lys. Men Jehova skal for deg bli et lys som varer til uavgrenset tid,+ og din Gud* skal bli din skjønnhet.+ 20  Din sol skal ikke mer gå ned, og din måne skal ikke mer avta; for Jehova selv skal for deg bli et lys som varer til uavgrenset tid,+ og dine sørgedager skal være til ende.+ 21  Og ditt folk — de skal alle være rettferdige;+ til uavgrenset tid skal de ha landet i eie,+ et skudd av min* plantning,+ mine henders verk,+ til min pryd.+ 22  Den lille skal bli til tusen, og den ringe til en mektig nasjon.+ Jeg, Jehova, skal påskynde det når tiden er inne.»+

Fotnoter

«du kvinne», tilføyd fordi verbformene og pronomenene er hunkj. ent. på hebr. TLXXVgc: «Jerusalem».
«dine», hunkj. på hebr. Jf. v. 1.
«se», 1QIsaMTLXXSyVg; 15 el. flere hebr. hss.: «frykte».
«de skal tjene deg». El.: «de skal stå til din tjeneste». Hebr.: jesjorthụnekh; lat.: ministrạbunt tịbi.
«din Gud». Hebr.: ’Elohạjikh.
Bokst.: «sønner av et fremmed (land)».
Se fotn. til v. 7.
«dine porter skal virkelig holdes åpne», ved en tekstrettelse i overensstemmelse med TLXXSyVg; 1QIsaM: «åpne [imperativ, flt. på hebr.] dine porter».
El.: «at jeg er Jehova, din Frelser og din Gjenkjøper, Jakobs Mektige».
Bokst.: «ditt tilsyn».
«og din Gud». Hebr.: wE’lohạjikh.
«min», TSyVg og minst 14 hebr. hss.; 1QIsa: «Jehovas»; M: «hans».