Jesaja 40:1–31

40  «TRØST, trøst mitt folk,» sier DERES Gud.*+  «TAL til Jerusalems hjerte+ og rop til henne at hennes krigstjeneste* er til ende,+ at det er gjort opp for hennes misgjerning.+ For av Jehovas hånd har hun fått et fullt mål* for alle sine synder.»+  Hør! Det er en som roper* i ødemarken:+ «RYDD Jehovas vei!*+ GJØR landeveien over* ørkensletten rett* for vår Gud.+  La hver dal bli hevet+ og hvert fjell og hver høyde bli senket.+ Og den kuperte mark må bli til slett land og den ulendte mark til en dalslette.+  Og Jehovas herlighet skal visselig bli åpenbart,+ og alt kjød skal se det i forening,+ for Jehovas munn har talt.»+  Hør! Det er en som sier:* «Rop ut!»+ Og en* sa: «Hva skal jeg rope ut?» «Alt kjød er grønt gress, og all deres kjærlige godhet* er som blomsten på marken.+  Det grønne gress har tørket bort, blomsten har visnet,+ for Jehovas ånd har blåst på det.+ Sannelig, folket er grønt gress.+  Det grønne gress har tørket bort, blomsten har visnet;+ men vår Guds ord vil bestå til uavgrenset tid.»*+  Gå opp på et høyt fjell,+ du kvinne som bringer godt budskap til Sion.+ Løft din røst, ja med kraft, du kvinne som bringer godt budskap til Jerusalem.+ Løft den. Vær ikke redd.+ Si til Judas byer: «Her er DERES Gud.»*+ 10  Se, Den Suverene Herre Jehova, han kommer som en som er sterk,* og hans arm skal herske for ham.+ Se, hans belønning er med ham,+ og den lønn han betaler, er foran ham.+ 11  Som en hyrde skal han gjete sin flokk.+ Med sin arm skal han samle lammene;+ og ved sin barm skal han bære dem.+ Dem som gir die, skal han føre med varsomhet.+ 12  Hvem har målt vannene i sin hule hånd+ og med et fingerspann tatt mål av himlene,+ og hvem har holdt jordens støv i et mål*+ eller veid fjellene ved hjelp av viseren på en vekt, og høydene på vektskålene? 13  Hvem har tatt mål av Jehovas ånd, og hvem kan som hans rådgiver gjøre ham kjent med noe?+ 14  Hvem rådførte han seg med så noen kunne gi ham forstand, eller hvem lærer ham om rettens sti eller lærer ham kunnskap+ eller gjør ham kjent med den virkelige forstands vei?+ 15  Se, nasjonene er som en dråpe fra et spann; og som et tynt støvlag på vektskålene er de blitt regnet.+ Se, øyene+ løfter han som om de bare var fint støv. 16  Ikke engang Libanon er nok til å holde en ild brennende, og dets ville dyr+ er ikke nok til et brennoffer.+ 17  Alle nasjonene er som intet framfor ham;+ som ingenting og som noe uvirkelig er de blitt regnet av ham.+ 18  Og hvem kan dere ligne Gud* med,+ og hva kan dere stille ved hans side som er ham lik?+ 19  Et støpt bilde har kunsthåndverkeren støpt,+ og med gull kler metallarbeideren det,+ og sølvkjeder smir han.+ 20  Et bestemt tre velger han som bidrag, et tre som ikke er råttent.+ En kyndig kunsthåndverker søker han seg, for at han skal lage til et utskåret bilde+ som ikke kan bli brakt til å vakle.+ 21  Vet dere det ikke? Hører dere ikke? Er det ikke blitt fortalt dere fra begynnelsen? Har dere ikke brukt forstand fra jordens grunnvoller ble lagt?+ 22  Det er En som bor over jordens sirkel+ — de som bor på den, er som gresshopper — Han som spenner himlene ut liksom et tynt flor, som brer dem ut som et telt til å bo i,+ 23  Han som gjør høye embetsmenn til intet, som har gjort dommerne på jorden til noe uvirkelig.+ 24  De er ennå aldri blitt plantet; de er ennå aldri blitt sådd; deres stubbe har ennå aldri slått rot i jorden.+ Og en behøver bare å blåse på dem, og de tørker bort;+ og lik halmstrå vil stormen føre dem bort.+ 25  «Men hvem kan dere ligne meg med, så jeg skulle sidestilles med ham?» sier Den Hellige.+ 26  «Løft DERES øyne mot det høye og se. Hvem har skapt disse ting?+ Det er Han som fører deres hær fram, ja etter antall, og han kaller dem alle ved navn.+ På grunn av den veldige dynamiske energi*+ og på grunn av hans store kraft* savnes ikke én av dem. 27  Hvorfor sier du, Jakob, og utbryter du, Israel: ’Min vei er blitt skjult for Jehova;+ og min Gud, ham går min rett forbi’?*+ 28  Har du ikke fått kjennskap til det, eller har du ikke hørt det?+ Jehova, Skaperen av jordens ytterste ender,* er en Gud til uavgrenset tid.*+ Han blir ikke trett eller utmattet.+ Uransakelig er hans forstand.+ 29  Han gir den trette kraft;+ og den som er uten dynamisk energi,+ gir han full styrke i overflod. 30  Gutter blir både trette og utmattet, og selv unge menn kommer visselig til å snuble, 31  men de som håper+ på Jehova, skal få ny kraft.+ De skal stige opp med vinger som ørner.+ De skal løpe og ikke bli utmattet; de skal gå og ikke bli trette.»+

Fotnoter

«DERES Gud». Hebr.: ’Elohekhẹm.
«hennes krigstjeneste». Hebr.: tseva’ạh, ent. av tseva’ọth, som i 39:5 er oversatt med «hærstyrkenes».
«et fullt mål». El.: «det dobbelte». Hebr.: kiflạjim, dualis (totall). Se fotn. til Job 11:6, «mangfoldige».
El.: «En røst! Det er en som roper»; el.: «Det er en røst av en som roper».
El.: «som roper: ’RYDD Jehovas vei gjennom (i) ødemarken!’»
El.: «på».
El.: «jevn».
El.: «En røst! Det er en som sier»; el.: «Det er en røst av en som sier».
El.: «Og han sa». 1QIsaLXXVg: «Og jeg sa».
El.: «deres lojale kjærlighet». LXXVg: «deres herlighet»; Sy: «deres skjønnhet».
El.: «til evig tid».
«DERES Gud». Hebr.: ’Elohekhẹm.
«han kommer med styrke», 1QIsaLXXSyVg.
Bokst.: «i tredjedelen», dvs. av et nå ukjent mål.
«Gud», M(hebr.: ’El)Vg; LXX: «Jehova».
«dynamiske energi». Hebr.: ’onịm, flt.; lat.: fortitụdinis, «styrke; kraft; energi».
«kraft». Hebr.: kọach.
El.: «og min rett unngår min Guds [hebr.: ume’Elohai] oppmerksomhet».
Se fotnoter til Jer 25:31, 33.
El.: «til evig tid».