Jesaja 19:1–25

19  Utsagnet mot Egypt:+ Se, Jehova farer fram på en rask sky+ og kommer til Egypt. Og Egypts verdiløse guder skal visselig skjelve på grunn av ham,+ og Egypts hjerte skal smelte i dets midte.+  «Og jeg vil egge egyptere mot egyptere, og de skal sannelig føre krig, enhver mot sin bror og enhver mot sin venn, by mot by, rike mot rike.+  Og Egypts ånd skal bli fortumlet i dets midte,+ og dets råd skal jeg forvirre.+ Og de kommer med sikkerhet til å ty til de verdiløse gudene+ og til besvergerne og til åndemediene* og til dem som har som yrke å forutsi begivenheter.+  Og jeg vil overgi Egypt i en hard herres* hånd, og sterk kommer den kongen til å være som skal herske over dem,»+ lyder utsagnet fra den sanne Herre,* hærstyrkenes Jehova.  Og vannet skal i sannhet tørkes bort fra havet, og elven skal bli uttørket og virkelig løpe tørr.+  Og elvene skal stinke; Egypts* Nil-kanaler skal bli grunne og uttørkede.+ Rør+ og siv skal smuldre bort.*  De bare stedene* ved Nilen, ved Nilens munning, og hvert åkerland ved Nilen skal tørke ut.+ Det skal sannelig bli blåst bort, og det skal ikke være mer.  Og fiskerne blir nødt til å klage, og alle som kaster fiskekroker i Nilen, må gi uttrykk for sorg, og de som brer ut fiskegarn over vannets overflate, de skal virkelig visne bort.+  Og de som arbeider med heklet lin,+ skal bli til skamme, og likeså de som vever hvite stoffer. 10  Og hennes vevere+ skal bli knust, alle lønnsarbeiderne bedrøvet i sjelen. 11  Sọans+ fyrster er virkelig dåraktige. Vismennene blant faraos rådgivere — deres råd er ufornuftig.+ Hvordan kan dere si til farao: «Jeg er sønn av vismenn, sønn av fortidens konger»? 12  Hvor er de da, dine vismenn,+ så de nå kan gi deg beskjed, og så de kan vite hva hærstyrkenes Jehova har besluttet angående Egypt?*+ 13  Sọans fyrster har handlet dåraktig,+ Nofs*+ fyrster er blitt bedratt, de ledende menn+ i hennes stammer har fått Egypt til å virre omkring. 14  Jehova har selv blandet forvirringens ånd i hennes* midte;+ og de har fått Egypt til å virre omkring i all sin gjerning, akkurat som en drukken bringes til å virre omkring i sitt spy.+ 15  Og i Egypt kommer det ikke til å være noen gjerning som hode eller hale, skudd eller siv, kan gjøre.+ 16  På den dagen skal Egypt bli som kvinner, og det skal visselig skjelve+ og føle redsel på grunn av svingingen av hærstyrkenes Jehovas hånd, som han svinger mot det.+ 17  Og Juda land skal for Egypt bli en årsak til svimmelhet.+ Enhver som en nevner det* for, føler redsel på grunn av hærstyrkenes Jehovas beslutning, den som han fatter mot ham.+ 18  På den dagen skal det vise seg å være fem byer i Egypts land+ som taler Kạnaans språk+ og sverger+ overfor hærstyrkenes Jehova. «Nedrivningens* by» skal en av dem kalles. 19  På den dagen skal det vise seg å være et alter for Jehova midt i Egypts land,+ og en støtte for Jehova ved dets grense. 20  Og det skal vise seg å være til et tegn og til et vitnesbyrd for hærstyrkenes Jehova i Egypts land;+ for de skal rope til Jehova på grunn av undertrykkerne,+ og han skal sende dem en frelser, ja en stor frelser, som virkelig skal* utfri dem.+ 21  Og Jehova skal visselig bli kjent for egypterne;+ og egypterne skal kjenne Jehova på den dagen, og de skal frambære offer og gave,+ og de skal avlegge et løfte til Jehova og innfri det.+ 22  Og Jehova skal sannelig tilføye Egypt et slag.+ Det skal gis et slag og en helbredelse;*+ og de skal vende om til Jehova,+ og han skal bønnhøre dem og helbrede dem.+ 23  På den dagen kommer det til å være en landevei+ fra Egypt til Assyria, og Assyria skal i sannhet komme til Egypt, og Egypt til Assyria; og de skal visselig utføre tjeneste, Egypt sammen med Assyria. 24  På den dagen kommer Israel til å være den tredje sammen med Egypt og Assyria+ — en velsignelse midt på jorden,*+ 25  for hærstyrkenes Jehova vil ha velsignet det+ og sagt: «Velsignet være mitt folk, Egypt, og mine henders verk, Assyria,+ og min arv, Israel.»+

Fotnoter

«åndemediene». Personer som en spådomsdemon talte gjennom. Lat.: pythọnes. Se Apg 16:16.
«herres». Hebr.: ’adhonịm (av ’adhọn), majestetsflt., med adjektivet for «hard» i ent.
Se tillegget, 1H.
«Egypts». Hebr.: Matsọr.
El.: «skal bli angrepet av lus».
El.: «Sivene».
«Egypt». Hebr.: Mitsrạjim.
El.: «Memfis’».
«hennes». El.: «dets». Viser tydeligvis til landet (hunkj. på hebr.); LXX: «deres».
«det», hunkj. på hebr.; viser tilbake til «land», som er hunkj. på hebr.
«Nedrivningens». M(hebr.): haHẹres; 1QIsa(hebr.): haChẹres, «Solens»; syr.: Heres; lat.: Sọlis, «Solens»; gr.: asedẹk, en transkripsjon av det hebr. ordet hatstsẹdheq, «rettferdighetens». (Se Gins.Int, s. 406⁠–407.) T omskriver hele uttrykket: «[Byen med] Solens hus, som skal ødelegges».
«som virkelig skal». El.: «og skal virkelig»; el.: «og han skal virkelig».
«Det skal gis et slag og en helbredelse». På hebr. står det her to verb i formen infinitiv absolutus, som ofte tilsvarer et verbalsubstantiv (som er tidsnøytralt og ikke angir person).
El.: «midt i landet». Hebr.: beqẹrev ha’ạrets.