Jesaja 12:1–6

12  Og på den dagen+ skal du i sannhet si: «Jeg takker deg, Jehova, for selv om du ble forbitret på meg, vendte din vrede seg gradvis bort,+ og du begynte å trøste meg.+  Se, Gud* er min frelse.+ Jeg skal nære tillit og ikke være redd;+ for Jah* Jehova* er min styrke+ og min* kraft,*+ og han ble til frelse for meg.»+  Med jubel skal dere visselig dra opp vann av frelsens kilder.+  Og på den dagen skal dere i sannhet si: «TAKK Jehova!+ Påkall hans navn.+ Gjør hans gjerninger kjent blant folkene.+ Tal om at hans navn er opphøyd.+  Syng og spill for Jehova,+ for han har handlet på en enestående måte.+ Dette gjøres kjent på hele jorden.*  Bryt ut i jubel og rop av glede, du kvinne som bor* i Sion, for stor er Israels Hellige i din* midte.»+

Fotnoter

«Gud». Hebr.: ’El.
«Jah». Hebr.: Jah. Se fotnoter til 2Mo 15:2, «Jah», og Sl 68:4.
«Jah Jehova». Hebr.: Jah Jehwạh. Denne ordkombinasjonen forekommer bare her og i 26:4.
«min», 1QIsaLXXSyVg og 2 hebr. hss.; mangler i M.
El.: «sang». LXXVg: «lovsang». Se fotn. til 2Mo 15:2, «kraft».
El.: «i hele landet». Hebr.: bekhol-ha’ạrets.
El.: «du som bor», hunkj. ent. på hebr.; innbyggerne betraktes her kollektivt som en kvinne.
«din», hunkj. på hebr.; viser tilbake til «du kvinne som bor i Sion».