Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Jesaja 11:1–16

11  Og det skal utgå en kvist+ fra Ịsais stubbe;*+ og et skudd*+ fra hans røtter skal bære frukt.*+  Og Jehovas ånd* skal komme over ham,+ visdoms+ og forstands ånd,+ råds og veldes ånd,+ kunnskaps+ og Jehovas frykts ånd;+  og han skal ha sin glede i frykten for Jehova.+ Og han skal ikke dømme bare etter det hans øyne ser, eller irettesette bare etter det hans ører hører.+  Men med rettferdighet skal han dømme de ringe,+ og med rettskaffenhet skal han irettesette til gagn for de saktmodige på jorden. Og han skal slå jorden* med sin munns kjepp;+ og med sine leppers ånd skal han volde den ondes død.+  Og rettferdighet skal vise seg å være beltet om hans hofter,+ og trofasthet beltet om hans lender.+  Og ulven skal i sannhet bo en stund* sammen med værlammet,+ og sammen med kjeet skal leoparden legge seg ned, og kalven og ungløven+ med manke og det velnærte dyret, alle sammen;+ og en liten gutt skal lede dem.*  Og ku og bjørn, de skal beite; deres unger skal legge seg ned sammen. Og selv løven skal ete halm som oksen.+  Og diebarnet skal visselig leke over kobraens+ hull; og over giftslangens lysåpning* skal et avvent barn legge sin hånd.  De skal ikke volde noen skade+ og ikke ødelegge noe på hele mitt hellige fjell;+ for jorden* skal i sannhet være fylt med kunnskapen om Jehova, som vannmassene dekker havets bunn.*+ 10  Og det skal skje på den dagen:+ Det skal være Ịsais rot+ som skal stå som et signal* for folkene.+ Til ham skal til og med nasjonene vende seg spørrende,+ og hans hvilested skal bli herlig.+ 11  Og det skal skje på den dagen at Jehova* igjen skal rekke fram sin hånd, for annen gang,+ for å erverve seg den rest* av hans folk som er tilbake, fra Assyria+ og fra Egypt+ og fra Pạtros+ og fra Kusj*+ og fra Ẹlam+ og fra Sịnear*+ og fra Hạmat og fra øyene i havet.+ 12  Og han skal med sikkerhet reise et signal* for nasjonene og føre Israels bortdrevne sammen;+ og dem av Juda som er spredt omkring,* skal han samle fra jordens fire ytterste ender.*+ 13  Og Ẹfraims skinnsyke skal vike bort,+ og de som viser fiendtlighet mot Juda, de skal avskjæres.* Ẹfraim skal ikke være skinnsyk på Juda, og Juda skal ikke vise fiendtlighet mot Ẹfraim.+ 14  Og de skal slå ned på filisternes skulder i vest;*+ sammen skal de plyndre Østens sønner.*+ Over Ẹdom og Mọab skal de rekke ut sin hånd,+ og Ạmmons sønner skal være deres undersåtter.+ 15  Og Jehova skal sannelig avskjære* Egypterhavets bukt*+ og svinge sin hånd mot Elven+ i sin ånds glød.* Og han skal slå den på dens sju strømmer, og han skal gjøre det slik at folk går der i sandaler.+ 16  Og det skal bli en landevei+ ut fra Assyria for den rest+ av hans folk som er tilbake,+ slik som det ble for Israel på den dagen da han drog opp fra Egypts land.

Fotnoter

El.: «rotstokk».
«og et skudd». Hebr.: wenẹtser. Se fotnoter til Mt 2:23.
«skal bære frukt», 1QIsaM; LXXSyVg: «skal skyte opp»; T lyder: «Og det skal utgå en konge fra Isais sønner, og av hans sønners sønner skal Messias (Kristus) bli frambrakt.»
«ånd». Hebr.: rụach; gr.: pneuma; lat.: spịritus. Se fotn. til 1Mo 1:2, «virksomme kraft».
«jorden». Hebr.: ’ẹrets; ifølge en tekstrettelse foreslått i Gins., BHK og BHS: ‛arịts, «tyrannen». Jf. fotn. til 13:11, «tyrannenes».
«bo en stund». El.: «bo fra tid til annen».
El.: «skal være leder for (blant) dem».
El.: «unge». LXX: «leie; reir»; Vg: «hull; hule».
El.: «landet».
«havets bunn». Bokst.: «havet».
«som et signal». Hebr.: lenẹs; lat.: in sịgnum.
Et av de 134 stedene der soferim (jødiske avskrivere) endret JHWH til ’Adhonai. Se tillegget, 1B.
El.: «de gjenværende».
«Kusj», 1QIsaMSy; LXXVg: «Etiopia»; T: «India».
«Sinear», MVg; T: «Babel (Babylonia)»; Sy: «Se’ir».
Se fotn. til v. 10.
«dem . . . som er spredt omkring», hunkj. på hebr.
«ytterste ender». Bokst.: «vinger».
El.: «utslettes».
Bokst.: «mot havet».
«Østens sønner». El.: «orientalerne».
«avskjære». El.: «spalte; dele; kløve». Se KBL, s. 334; HAL, s. 340. Jf. 3Mo 21:18: «har spaltet nese». Ved en annen avledning av det hebr. verbet: «vie . . . til tilintetgjørelse; forvise; fordrive».
Bokst.: «tunge».
«glød», BDB, s. 744; ved en tekstrettelse i samsvar med KBL, s. 728: «fulle styrke».