Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Jeremia 29:1–32

29  Og dette er ordene i det brevet som profeten Jeremia sendte fra Jerusalem til resten av de eldste blant det landflyktige folket og til prestene og til profetene og til alt folket, som Nebukadnẹsar hadde ført i landflyktighet fra Jerusalem til Babylon;+  det var etter at kong Jekọnja+ og landets førstedame+ og hoffmennene, Judas og Jerusalems fyrster+ og håndverkerne og de som bygde forskansninger,+ hadde dratt bort fra Jerusalem.  Det ble sendt ved Elạsas, Sjạfans+ sønns, og Gemạrjas, Hilkịas sønns, hånd, dem som Sidkịa,+ Judas konge, sendte til Babylon, til Nebukadnẹsar, Babylons konge, og det lød:  «Dette er hva hærstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt til hele det landflyktige folket, det som jeg har latt gå i landflyktighet+ fra Jerusalem til Babylon:  ’Bygg hus og bo i dem, og plant hager og spis deres frukt.+  Ta dere hustruer og bli fedre til sønner og til døtre;+ og ta hustruer til DERES sønner og gi DERES døtre til menn, så de kan føde sønner og døtre; og bli mange der, og bli ikke få.  Søk også fred for den byen som jeg har latt dere gå i landflyktighet til, og be for den til Jehova, for i dens fred skal det vise seg å være fred for dere selv.+  For dette er hva hærstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt: «La ikke DERES profeter, som er iblant dere, og DERES spåmenn bedra dere,+ og hør ikke på de drømmene som de* drømmer.+  For ’det er løgn, det de profeterer for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem,’+ lyder Jehovas utsagn.»’» 10  «For dette er hva Jehova har sagt: ’I samsvar med fullbyrdelsen av sytti år* i Babylon skal jeg vende min oppmerksomhet mot dere,+ og jeg vil stadfeste overfor dere mitt gode ord ved å føre dere tilbake til dette sted.’+ 11  ’For jeg selv kjenner godt de tanker som jeg tenker om dere,’+ lyder Jehovas utsagn, ’tanker om fred, og ikke om ulykke,+ for å gi dere en framtid og et håp.+ 12  Og dere skal visselig kalle på meg og komme og be til meg, og jeg vil lytte til dere.’+ 13  ’Og dere kommer virkelig til å søke meg og finne meg,+ for dere kommer til å søke meg av hele DERES hjerte.+ 14  Og jeg vil la meg finne av dere,’+ lyder Jehovas utsagn. ’Og jeg vil samle DERES flokk av fangne og føre dere sammen fra alle de nasjoner og fra alle de steder som jeg har drevet dere bort til,’+ lyder Jehovas utsagn. ’Og jeg vil føre dere tilbake til det stedet som jeg lot dere gå i landflyktighet fra.’+ 15  Men dere har sagt: ’Jehova har oppreist profeter for oss i Babylon.’ 16  For dette er hva Jehova har sagt til kongen som sitter på Davids trone,+ og til alt folket som bor i denne byen, DERES brødre som ikke har dratt bort med dere i landflyktighet:+ 17  ’Dette er hva hærstyrkenes Jehova har sagt: «Se, jeg sender sverdet,+ hungersnøden+ og pesten+ mot dem, og jeg vil gjøre dem lik de sprukne fikenene, som er så dårlige at de ikke kan spises.»’+ 18  ’Og jeg vil forfølge dem med sverdet, med hungersnøden og med pesten, og jeg vil gjøre dem til noe som får alle jordens riker til å skjelve,+ til en forbannelse og til noe en forferdes over, og til noe en plystrer av, og til hån blant alle de nasjonene som jeg i sannhet skal drive dem bort til,+ 19  fordi de ikke har lyttet til mine ord,’ lyder Jehovas utsagn, ’som jeg har sendt til dem med mine tjenere profetene, idet jeg har stått tidlig opp og sendt dem.’+ ’Men dere har ikke lyttet,’+ lyder Jehovas utsagn. 20  Og dere, hør Jehovas ord, hele du landflyktige folk,+ som jeg har sendt bort fra Jerusalem til Babylon.+ 21  Dette er hva hærstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt om Ạkab, Kolạjas sønn, og til Sidkịa, Ma’asẹjas sønn, som profeterer løgn for dere i mitt navn:+ ’Se, jeg gir dem i Nebukadrẹssars, Babylons konges, hånd, og han skal slå dem i hjel for øynene på dere.+ 22  Og fra dem skal en forbannelse sannelig bli hentet av hele skaren av Judas landflyktige som er i Babylon, idet en sier: «Måtte Jehova gjøre deg lik Sidkịa og lik Ạkab,+ som Babylons konge stekte i ilden!»,+ 23  fordi de har utøvd uforstand i Israel+ og fortsetter å begå ekteskapsbrudd med sine medmenneskers hustruer+ og å tale falskt i mitt navn det ord som jeg ikke har gitt dem befaling om.+ «Og jeg er den som vet det, og er et vitne,»+ lyder Jehovas utsagn.’» 24  «Og til Sjemạja*+ fra Nẹhelam skal du si: 25  ’Dette er hva hærstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt: «Fordi du selv i ditt navn har sendt brev+ til alt folket som er i Jerusalem, og til Sefạnja,+ sønn av Ma’asẹja, presten, og til alle prestene og sagt: 26  ’Jehova selv har gjort deg til prest i presten Jehojạdas sted, til å være den øverste tilsynsmann* i Jehovas hus+ overfor enhver mann* som er vanvittig+ og oppfører seg som en profet, og du skal sette ham i blokken og i gapestokken.+ 27  Og nå, hvorfor har du ikke refset Jeremia fra Ạnatot,+ som oppfører seg som en profet for dere?+ 28  Det er jo derfor han har sendt bud til oss i Babylon og sagt: «Den* blir langvarig! Bygg hus og bo i dem, og plant hager og spis deres frukt+ —»’»’» 29  Og presten Sefạnja+ leste så dette brevet for profeten Jeremias ører. 30  Da kom Jehovas ord til Jeremia, og det lød: 31  «Send bud til hele det landflyktige folket+ og si: ’Dette er hva Jehova har sagt om Sjemạja fra Nẹhelam: «Fordi Sjemạja har profetert for dere uten at jeg har sendt ham, og han har prøvd å få dere til å sette DERES lit til løgn,+ 32  derfor er dette hva Jehova har sagt: ’Se, jeg vender min oppmerksomhet mot Sjemạja+ fra Nẹhelam og mot hans avkom.’+ ’Han skal ikke ha noen mann som bor midt iblant dette folket;+ og han skal ikke se det gode som jeg gjør for mitt folk,’+ lyder Jehovas utsagn, ’for han har talt åpent opprør mot Jehova.’»’»+

Fotnoter

«DERES drømmer som dere», MTLXXSyVg. Jf. 27:9.
El.: «Når sytti år er fullbyrdet (oppfylt; gått til ende)».
Betyr «Jehova har hørt (lyttet)». Hebr.: Sjema‛jạhu.
«den øverste tilsynsmann». Bokst.: «tilsynsmenn». Hebr.: peqidhịm, majestetsflt.
«mann». Hebr.: ’isj.
«Den», hunkj. ent. på hebr.; viser åpenbart tilbake til «landflyktighet» i v. 16.