Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Jeremia 25:1–38

25  Det ord som kom til Jeremia angående hele Judas folk i det fjerde året til Jehọjakim,+ Josjịas sønn, Judas konge, det vil si Nebukadrẹssars, Babylons konges, første år;  det som profeten Jeremia talte angående hele Judas folk og angående alle Jerusalems innbyggere, idet han sa:  «Fra det trettende året til Josjịa,+ Ạmons sønn, Judas konge, og til denne dag, i disse tjuetre årene, har Jehovas ord kommet til meg, og jeg fortsatte å tale til dere, idet jeg stod tidlig opp og talte, men dere lyttet ikke.+  Og Jehova sendte alle sine tjenere profetene til dere, idet han stod tidlig opp og sendte dem, men dere lyttet ikke,+ og dere bøyde heller ikke DERES øre til for å lytte+  når de sa: ’Vend da om, hver fra sin onde vei og fra DERES onde gjerninger,+ og bli boende på den jord som Jehova gav dere og DERES forfedre, fra en fjern fortid til en fjern framtid.+  Og gå ikke etter andre guder* for å tjene dem og for å bøye dere for dem, for at dere ikke skal krenke meg med DERES henders verk, og for at jeg ikke skal volde dere ulykke.’+  ’Men dere lyttet ikke til meg,’ lyder Jehovas utsagn, ’for å krenke meg med DERES henders verk, til ulykke for dere selv.’+  Derfor, dette er hva hærstyrkenes Jehova har sagt: ’«Fordi dere ikke adlød mine ord,  se, så sender jeg bud, og jeg vil hente alle slektene fra nord,»+ lyder Jehovas utsagn, «ja, jeg sender bud til Nebukadrẹssar, Babylons konge, min tjener,+ og jeg vil føre dem mot dette landet+ og mot dets innbyggere og mot alle disse nasjonene rundt omkring;+ og jeg vil vie dem til tilintetgjørelse og gjøre dem til noe en forferdes over, og til noe en plystrer av,+ og til herjede steder til uavgrenset tid.+ 10  Og jeg vil utrydde lyden av jubel og lyden av fryd fra dem,+ røsten av brudgom og røsten av brud,+ lyden av håndkvern+ og lyset fra lampen.+ 11  Og hele dette landet skal bli til et herjet sted, til forferdelse, og disse nasjonene vil måtte tjene Babylons konge i sytti år.»’+ 12  ’Og det skal skje når sytti år er fullbyrdet,’+ lyder Jehovas utsagn, ’at jeg skal kreve Babylons konge og den nasjonen til regnskap+ for deres misgjerning, ja kaldeernes land,+ og jeg vil gjøre det til ødslige ødemarker til uavgrenset tid.+ 13  Og over det landet vil jeg føre alle mine ord som jeg har talt mot det, ja alt det som står skrevet i denne boken, det som Jeremia har profetert mot alle nasjonene.+ 14  For også de, mange nasjoner og store konger,+ har utnyttet dem som tjenere;+ og jeg vil gjengjelde dem etter deres virksomhet og etter deres henders verk.’»+ 15  For dette er hva Jehova, Israels Gud, sa til meg: «Ta dette begeret med den voldsomme harmes vin av min hånd, og du skal la alle de nasjonene som jeg sender deg til, drikke den.*+ 16  Og de skal drikke og svaie fram og tilbake og handle som vettløse på grunn av det sverd som jeg sender iblant dem.»+ 17  Og jeg gikk i gang med å ta begeret av Jehovas hånd og å la alle de nasjonene som Jehova hadde sendt meg til, drikke:+ 18  Jerusalem og byene i Juda og hennes konger, hennes fyrster, for å gjøre dem til et herjet sted, til noe en forferdes over,+ til noe en plystrer av, og til en forbannelse, slik som på denne dag;+ 19  farao, Egypts konge, og hans tjenere og hans fyrster og hele hans folk;+ 20  og hele den blandede flokk, og alle kongene i landet Us+ og alle kongene i filisternes+ land og Ạsjkalon+ og Gạza+ og Ẹkron+ og Ạsjdods+ rest; 21  Ẹdom+ og Mọab+ og Ạmmons sønner;+ 22  og alle kongene i Tỵrus+ og alle kongene i Sịdon+ og kongene på den øy* som er i havområdet; 23  og Dẹdan+ og Tẹma+ og Bus og alle som har håret klipt ved tinningene;+ 24  og alle arabernes+ konger og alle kongene over den blandede flokk som bor i ødemarken; 25  og alle Sịmris konger og alle Ẹlams+ konger og alle medernes+ konger; 26  og alle kongene i nord som er nær ved og langt borte, den ene etter den andre, og alle jordens andre riker som er på jordens overflate; og kongen av Sjẹsjak,*+ han skal drikke etter dem. 27  «Og du skal si til dem: ’Dette er hva hærstyrkenes Jehova, Israels Gud,* har sagt: «Drikk og bli drukne og spy og fall, så dere ikke kan reise dere,+ på grunn av det sverd som jeg sender iblant dere.»’+ 28  Og dersom de nekter å ta begeret av din hånd for å drikke, da skal du si til dem: ’Dette er hva hærstyrkenes Jehova har sagt: «Dere skal visselig drikke.+ 29  For se, over den byen som mitt navn er nevnt over, begynner jeg å føre ulykke,+ og skulle så dere på noen måte slippe straff?»’+ ’Dere kommer ikke til å slippe straff, for et sverd kaller jeg mot alle jordens innbyggere,’ lyder hærstyrkenes Jehovas utsagn. 30  Og du — du skal profetere alle disse ord for dem, og du skal si til dem: ’Fra det høye skal Jehova selv brøle,+ og fra sin hellige bolig skal han la sin røst lyde.+ Han skal visselig brøle over* sitt tilholdssted. Et rop som fra dem som tråkker vinpressen, skal han sette i mot alle jordens innbyggere.’+ 31  ’En larm skal sannelig nå helt til den fjerneste del* av jorden, for Jehova har strid med nasjonene.+ Han skal selv innlede et rettsoppgjør med alt kjød.+ De onde skal han overgi til sverdet,’+ lyder Jehovas utsagn. 32  Dette er hva hærstyrkenes Jehova har sagt: ’Se, en ulykke går ut fra nasjon til nasjon,+ og en stor storm skal bli vekket opp fra de fjerneste deler av jorden.+ 33  Og de som Jehova har drept, skal på den dagen sannelig ligge fra den ene enden av jorden helt til den andre enden av jorden.*+ Det vil ikke bli holdt klage over dem, og de skal heller ikke bli samlet eller begravet.+ Som gjødsel på jordens overflate skal de bli.’+ 34  Hyl, dere hyrder, og skrik!+ Og velt dere omkring,+ dere mektige i hjorden,+ for dagene da dere skal slaktes og spres, er kommet,*+ og dere skal falle som et attråverdig kar!+ 35  Og et tilfluktssted er gått tapt for hyrdene, og en mulighet til å unnslippe for de mektige i hjorden.+ 36  Hør! Hyrdenes skrik og hylingen fra de mektige i hjorden, for Jehova herjer deres beitemark. 37  Og de fredelige tilholdsstedene er blitt gjort livløse* på grunn av Jehovas brennende vrede.+ 38  Han har forlatt sitt skjul liksom en ungløve med manke,+ for deres land er blitt til forferdelse på grunn av det herjende sverdet* og på grunn av hans brennende vrede.»+

Fotnoter

«guder». Hebr.: ’elohịm.
«den», hankj. på hebr.; viser tilbake til «vin», hankj. på hebr.
El.: «i det kystland».
«Sjesjak», MVg; T: «Babel». «Sjesjak» ser ut til å være et kryptografisk navn for Babel (Babylon), etter et system som er kjent som ’athbạsj, og som går ut på at den første bokstaven i det hebr. alfabetet, ’ạlef, blir erstattet med den siste, taw, den andre bokstaven, beth, med den nest siste, sjin, osv. På denne måten blir «Babel» til «Sjesjak», idet beth, «b», blir erstattet med sjin (to ganger) og lạmedh med kaf.
«Gud». Hebr.: ’Elohẹ.
El.: «mot». Bokst.: «på (over)».
El.: «den ytterste ende». Hebr.: qetsẹh. Jf. 16:19. Se Apg 1:8.
El.: «fra jordens [ene] fjerneste del til jordens [andre] fjerneste del». Hebr.: miqtsẹh ha’ạrets we‛adh-qetsẹh ha’ạrets. Jf. v. 31.
Bokst.: «for DERES dager for slakting og [for] DERES spredninger er blitt fullbyrdet (fylt)».
El.: «er blitt brakt til taushet».
«det . . . sverdet», TLXX og ca. 20 hebr. hss.; M: «den . . . [vredes]gløden; den . . . brennende [vreden]».