Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Jeremia 24:1–10

24  Og Jehova viste meg, og se, to kurver med fikener, stilt opp foran Jehovas tempel; det var etter at Nebukadrẹssar, Babylons konge, hadde ført Jekọnja,*+ Jehọjakims sønn,+ Judas konge, og Judas fyrster og håndverkerne+ og dem som bygde forskansninger, i landflyktighet fra Jerusalem for å føre dem til Babylon.+  Når det gjelder den ene kurven, så var fikenene meget gode, som tidligfikener;+ og når det gjelder den andre kurven, så var fikenene meget dårlige, så dårlige at de ikke kunne spises.  Og Jehova sa så til meg: «Hva ser du, Jeremia?» Da sa jeg: «Fikener; de gode fikenene er meget gode, og de dårlige er meget dårlige, så dårlige at de ikke kan spises.»+  Så kom Jehovas ord til meg, og det lød:  «Dette er hva Jehova, Israels Gud, har sagt: ’Som disse gode fikenene, slik skal jeg betrakte Judas landflyktige, som jeg vil sende bort fra dette stedet til kaldeernes land+ — med godvilje.+  Og jeg vil rette mitt øye mot dem med godvilje,+ og jeg skal i sannhet la dem vende tilbake til dette landet.+ Og jeg vil bygge dem opp, og jeg skal ikke rive ned; og jeg vil plante dem, og jeg skal ikke rykke opp.+  Og jeg vil gi dem et slikt hjerte at de kan kjenne meg,+ at jeg er Jehova; og de skal bli mitt folk,+ og jeg selv skal bli deres Gud, for de kommer til å vende om til meg av hele sitt hjerte.+  Og som de dårlige fikenene, som er så dårlige at de ikke kan spises+ — ja, dette er hva Jehova har sagt: «Slik skal jeg overgi Sidkịa,+ Judas konge, og hans fyrster og Jerusalems rest som er tilbake i dette landet,+ og dem som bor i Egypts land+  ja, jeg vil overgi dem til skjelving, til ulykke, i alle jordens riker,+ til hån og til et ordspråk, til et spottord+ og til en forbannelse,+ på alle de steder som jeg skal drive dem bort til.+ 10  Og jeg vil sende sverdet,+ hungersnøden+ og pesten+ mot dem, inntil de blir utryddet fra den jord som jeg gav dem og deres forfedre.»’»+

Fotnoter

«Jekonja». Hebr.: Jekhonjạhu, som betyr «Jehova grunnfester»; forkortet til «Konja» i 22:24, 28 og 37:1; den samme som «Jehojakin» i 2Kg 24:8.