Jeremia 16:1–21

16  Og Jehovas ord fortsatte å komme til meg, og det lød:  «Du skal ikke ta deg en hustru, og du skal ikke få sønner og døtre på dette sted.+  For dette er hva Jehova har sagt om de sønner og om de døtre som blir født på dette sted, og om deres mødre som føder dem, og om deres fedre som er årsak til at de blir født i dette landet:+  ’En død som følge av sykdommer skal de dø.+ Det vil ikke bli holdt klage over dem,+ og de kommer heller ikke til å bli begravet.+ Som gjødsel på jordens overflate skal de bli;+ og ved sverdet og ved hungersnød skal de få sin ende,+ og deres døde kropper skal i sannhet tjene til føde for himlenes flygende skapninger og for jordens dyr.’+  For dette er hva Jehova har sagt: ’Gå ikke inn i det huset hvor det holdes sørgehøytid, og gå ikke for å holde klage, og vis ikke medfølelse med dem.’+ ’For jeg har tatt min fred bort fra dette folket,’ lyder Jehovas utsagn, ’og likeså kjærlig godhet* og barmhjertighet.+  Og de skal sannelig dø, de store og de små, i dette landet. De vil ikke bli begravet,+ og folk kommer heller ikke til å slå seg selv i jammer over dem, og ingen kommer til å rispe seg opp+ eller gjøre seg skallet for deres skyld.+  Og de kommer ikke til å dele ut brød til dem på grunn av sorgen, for å trøste noen i sorgen over den døde;+ de kommer heller ikke til å gi noen trøstens beger å drikke på grunn av hans far eller på grunn av hans mor.+  Og du skal ikke gå inn i noe hus hvor det er gjestebud, for å sette deg hos dem for å spise og drikke.’+  For dette er hva hærstyrkenes Jehova, Israels Gud,* har sagt: ’Se, for DERES øyne og i DERES dager lar jeg røsten av jubel og røsten av fryd, røsten av brudgom og røsten av brud opphøre på dette sted.’+ 10  Og når du forteller dette folket alle disse ord og de sier til deg: ’Av hvilken grunn har Jehova uttalt hele denne store ulykke mot oss, og hva er vår misgjerning, og hva er vår synd som vi har syndet med mot Jehova vår Gud?’,+ 11  da skal du si til dem: ’«Av den grunn at DERES fedre forlot meg,»+ lyder Jehovas utsagn, «og de fortsatte å gå etter andre guder* og tjene dem og bøye seg for dem.+ Men meg forlot de, og min lov holdt de ikke.+ 12  Og dere — dere har handlet verre i DERES gjerning enn DERES fedre,+ og se, dere vandrer hver især etter sitt onde hjertes gjenstridighet+ ved ikke å adlyde meg.+ 13  Og jeg vil slynge dere ut av dette landet+ og til et land som dere ikke har kjent,+ heller ikke DERES fedre, og der vil dere måtte tjene andre guder+ dag og natt, for jeg skal ikke skjenke dere noen gunst.»’ 14  ’Derfor, se, det kommer dager,’+ lyder Jehovas utsagn, ’da det ikke lenger skal bli sagt: «Så sant Jehova lever, han som førte Israels sønner opp fra Egypts land!»,+ 15  men: «Så sant Jehova lever, han som førte Israels sønner opp fra landet i nord og fra alle de landene som han hadde drevet dem bort til!», og jeg skal i sannhet føre dem tilbake til deres jord, som jeg gav deres forfedre.’+ 16  ’Se, jeg sender bud etter mange fiskere,’ lyder Jehovas utsagn, ’og de skal sannelig fiske etter dem; og deretter skal jeg sende bud etter mange jegere,+ og de skal sannelig jage dem fra hvert fjell og fra hver høyde og ut av de steile klippenes kløfter.+ 17  For mine øyne er rettet mot alle deres veier. De har ikke vært skjult for meg, og deres misgjerning har ikke vært gjemt for mine øyne.+ 18  Og først og fremst vil jeg gjengjelde det fulle mål* av deres misgjerning+ og av deres synd, fordi de har vanhelliget mitt land.+ Med de døde kroppene av sine avskyeligheter og sine vederstyggeligheter hadde de fylt min arv.’»+ 19  Jehova, min styrke og min borg, og mitt tilfluktssted på trengselens dag,+ til deg skal nasjonene komme fra jordens ender,*+ og de kommer til å si: «I sannhet, våre forfedre fikk bare falskhet i eie,+ tomhet og ting som ikke var til noe gagn.»+ 20  Kan et menneske av jord lage seg guder, når de ikke er guder?+ 21  «Derfor, se, jeg gjør dem kjent med det; nettopp denne gangen skal jeg gjøre dem kjent med min hånd og min velde,+ og de skal sannelig kjenne at mitt navn er Jehova.»+

Fotnoter

El.: «lojal kjærlighet».
«Gud». Hebr.: ’Elohẹ.
«guder». Hebr.: ’elohịm.
«det fulle mål». El.: «det dobbelte mål». Hebr.: misjnẹh.
«fra jordens ender (endepunkter; grenser)». Hebr.: me’afse-’ạrets. Jf. 25:31.