Jakob 4:1–17

4  Hvorfra kommer krigene og hvorfra kommer stridighetene blant dere? Kommer de ikke herfra:+ fra DERES begjær etter sanselig nytelse, som fører krig i DERES lemmer?+  Dere vil gjerne ha, og likevel har dere ikke. Dere fortsetter å myrde+ og begjære,*+ og likevel kan dere ikke oppnå noe. Dere fortsetter å strides+ og føre krig. Dere har ikke, fordi dere ikke ber.  Dere ber, og likevel får dere ikke, fordi dere ber i en urett hensikt,+ for å bruke det på DERES begjær etter sanselig nytelse.+  Dere ekteskapsbrytersker,*+ vet dere ikke at vennskapet med verden er fiendskap mot Gud?+ Enhver som vil være en venn+ av verden, gjør seg derfor til en fiende av Gud.+  Eller mener dere at det er til ingen nytte Skriften* sier: «Det er med en tendens til misunnelse at den ånd+ som har tatt bolig i oss, fortsetter å lengte»?  Men den ufortjente godhet som han gir, er større.+ Derfor sies det: «Gud står de hovmodige imot,+ men han gir de ydmyke ufortjent godhet.»+  Underordne dere+ derfor under Gud; men stå Djevelen imot,+ og han skal flykte fra dere.+  Nærm dere Gud, og han skal nærme seg dere.+ Gjør hendene rene, dere syndere,+ og rens hjertene,+ dere ubesluttsomme.*+  Føl elendighet og sørg og gråt.+ La DERES latter bli forvandlet til sorg og DERES glede til mismot.+ 10  Ydmyk dere for Jehovas* øyne,+ og han skal opphøye dere.+ 11  Hold opp med å tale imot hverandre, brødre.+ Den som taler imot en bror eller dømmer+ sin bror, taler imot lov og dømmer lov. Hvis du da dømmer lov, er du ikke en som handler etter lov, men en dommer.+ 12  Det er én som er lovgiver og dommer,+ han som er i stand til å frelse og til å tilintetgjøre.+ Men du, hvem er du som dømmer din neste?+ 13  Hør nå, dere som sier: «I dag eller i morgen skal vi reise til den og den byen og tilbringe et år der, og vi skal gjøre forretninger og skaffe oss vinning»+ 14  og så vet dere ikke hvordan DERES liv vil være i morgen.+ For dere er en tåke som viser seg en kort stund og så forsvinner.+ 15  I stedet burde dere si: «Om Jehova* vil,+ skal vi leve og også gjøre det eller det.»+ 16  Men nå er dere stolte av DERES selvgode skryt.+ All slik stolthet er ond. 17  Derfor, hvis noen vet hvordan han skal gjøre det som er rett, og likevel ikke gjør det,+ da er det en synd+ for ham.

Fotnoter

El.: «og er skinnsyke (misunnelige)».
«ekteskapsbrytersker». Gr.: moikhalịdes; lat.: adụlteri, «ekteskapsbrytere».
El.: «skriftstedet».
Bokst.: «tosjelete».
Se tillegget, 1D.
Se tillegget, 1D.