Jakob 3:1–18

3  Ikke mange av dere bør bli lærere,+ mine brødre, da dere vet at vi skal få en strengere dom.+  For vi snubler alle mange ganger.+ Hvis noen ikke snubler i ord,+ er han en fullkommen mann,+ i stand til også å holde hele kroppen i tømme.  Når vi legger bissel+ i munnen på hestene for at de skal lystre oss,+ styrer vi også hele kroppen deres.  Se, selv båter, enda de er så store og drives av sterke vinder, styres av et meget lite ror+ dit hvor styrmannen ønsker og vil.  Slik er også tungen et lite lem og skryter likevel stort.+ Se, hvor liten ild som skal til for å sette så stor en skog i brann!  Og tungen er en ild.+ Tungen er gjort til en verden av urettferdighet blant våre lemmer, for den tilflekker hele legemet+ og setter det naturlige livs hjul* i brann, og den blir satt i brann av Gehẹnna.*  For enhver art av både ville dyr og fugler og krypdyr og sjødyr kan temmes og er blitt temmet av menneskeslekten.+  Men tungen klarer ikke noe menneske å temme. Uregjerlig og skadelig som den er, er den full av dødbringende gift.+  Med den velsigner vi Jehova,*+ ja Faderen,+ og med den forbanner+ vi likevel mennesker som er blitt til «i Guds likhet».+ 10  Ut av samme munn kommer velsignelse og forbannelse. Det er ikke rett, mine brødre, at disse ting fortsetter å skje på denne måten.+ 11  En kilde+ lar vel ikke søtt* og bittert vann velle fram av den samme åpningen? 12  Mine brødre, et fikentre kan vel ikke frambringe olivener eller et vintre fikener?+ Heller ikke kan salt vann frambringe søtt vann.* 13  Hvem er vis og forstandig blant dere? La ham ved sin gode livsførsel vise sine gjerninger+ med en mildhet som hører visdom til. 14  Men hvis dere har bitter skinnsyke+ og stridslyst+ i DERES hjerter, så skryt ikke*+ og lyv ikke mot sannheten.+ 15  Dette er ikke den visdom som kommer ned ovenfra,+ men den jordiske,+ dyriske,* demoniske.+ 16  For hvor det er skinnsyke+ og stridslyst, der er det uorden* og alt som er ondt.+ 17  Men visdommen+ ovenfra er først og fremst ren,+ dernest fredsommelig,+ rimelig,*+ rede til å adlyde, full av barmhjertighet og gode frukter,+ ikke partisk,+ ikke hyklersk.+ 18  Og rettferdighets+ frukt+ får sin sæd sådd under fredelige+ forhold* for* dem som stifter fred.+

Fotnoter

El.: «det livets hjul som ble til ved vår fødsel».
Se tillegget, 4C.
«Jehova», J18,23,28; אABC(gr.): ton kỵrion; VgcSyh: «Gud». Se tillegget, 1D.
El.: «friskt».
«søtt vann». El.: «ferskvann».
El.: «så framhev ikke dere selv; så triumfér ikke».
El.: «fysiske; uåndelige». Bokst.: «sjelelige». Gr.: psykhikẹ; lat.: animạlis. Se fotnoter til 1Kt 2:14 og 15:44.
El.: «uro; ustabilitet».
El.: «ettergivende; føyelig; ikke sta».
El.: «sådd i fred».
El.: «av».