Hebreerne 7:1–28

7  For denne Melkisẹdek, Sạlems konge, Den Høyeste Guds prest,+ som kom Abraham i møte da denne vendte tilbake etter å ha drept* kongene, og som velsignet ham,+  og som Abraham gav en tiendedel av alt,+ er for det første, når navnet oversettes, «Rettferdighets konge», og dernest også Sạlems konge,+ det vil si «Freds konge».  Idet han er uten far, uten mor, uten slektsregister og verken har dagers begynnelse+ eller livs ende, men er blitt gjort lik Guds Sønn,+ forblir han prest for bestandig.+  SE da hvor stor denne mannen var som Abraham, familieoverhodet,* gav en tiendedel av det beste byttet.+  Riktignok har de menn av Levis sønner+ som får sitt presteembete, etter Loven et bud om å innkreve tiende+ fra folket,+ det vil si fra sine brødre, selv om disse er utgått fra Abrahams lend;+  men han som ikke regnet sin slekt+ fra dem, tok tiende av Abraham+ og velsignet ham som hadde løftene.+  Nå er det ubestridelig* slik at det som er mindre, blir velsignet av den som er større.+  Og i det ene tilfellet er det mennesker som dør, som mottar tiende,+ men i det andre tilfellet er det en om hvem det vitnes at han lever.+  Og, hvis jeg kan bruke det uttrykket: Gjennom Abraham har også Levi, som mottar tiende, betalt tiende, 10  for han var ennå i sin forfaders lend+ da Melkisẹdek møtte ham.+ 11  Hvis da fullkommenhet+ virkelig hadde vært mulig ved det levittiske prestedømmet+ (med det som et grunntrekk* ble jo Loven gitt til folket),+ hvilket ytterligere behov ville det da ha vært+ for at en annen prest skulle stå fram, omtalt som prest på Melkisẹdeks vis*+ og ikke på Arons vis? 12  For ettersom prestedømmet blir forandret,+ skjer det nødvendigvis også en forandring av loven.+ 13  Den som disse ting sies om, har jo vært medlem av en annen stamme,+ og fra den har ingen gjort tjeneste ved alteret.+ 14  For det er helt klart at vår Herre har utsprunget fra Juda,+ og om den stammen har Moses ikke sagt noe om prester. 15  Og det er enda mye klarere at det framstår en annen prest,+ i likhet med Melkisẹdek,+ 16  en som ikke er blitt det ifølge den lov som er knyttet til et bud som er avhengig av kjødet,+ men ifølge et uforgjengelig* livs kraft,+ 17  for som vitnesbyrd blir det sagt: «Du er prest for evig på Melkisẹdeks vis.»+ 18  Derfor finner det virkelig sted en tilsidesettelse av det foregående budet fordi det er svakt+ og virkningsløst.*+ 19  For Loven gjorde ikke noe fullkomment,+ men innføringen av et bedre håp+ i tillegg gjorde det, og ved det nærmer vi oss Gud.+ 20  Og så visst som det ikke var uten en svoren ed 21  (for det er jo mennesker som er blitt prester uten en svoren ed, men det er én med en ed som ble sverget av Ham som sa om ham: «Jehova* har sverget+ (og han kommer ikke til å føle beklagelse): ’Du er prest for evig’»),+ 22  så visst er også Jesus blitt den som er gitt som pant på en bedre pakt.*+ 23  Dessuten var det mange som måtte bli prester, den ene etter den andre,+ fordi de ved døden ble hindret+ i å fortsette som sådanne, 24  men fordi han forblir i live for evig,+ har han sitt prestedømme uten noen etterfølgere.* 25  Derfor kan han også fullt ut frelse dem som nærmer seg Gud gjennom ham, ettersom han alltid lever, så han kan gå i forbønn for dem.+ 26  For en slik øversteprest som denne var velegnet for oss:+ lojal,+ uskyldig,+ ubesmittet,+ skilt fra synderne+ og opphøyd over himlene.+ 27  Han trenger ikke daglig+ å frambære ofre, slik som de andre øversteprestene gjør, først for sine egne synder+ og deretter for folkets+ (for dette gjorde han én gang+ for alle da han frambar seg selv som offer);+ 28  for Loven innsetter mennesker med svakhet+ som øversteprester,+ men den svorne eds ord,+ som kom etter Loven, innsetter en Sønn, som er fullkommengjort*+ for evig.

Fotnoter

El.: «beseiret».
«familieoverhodet». Bokst.: «patriarken». Gr.: ho patriạrkhes.
«ubestridelig». Bokst.: «uten motsigelse». Gr.: khorịs . . . antilogịas.
El.: «med (på) det som grunnlag».
Se fotn. til 5:6.
Bokst.: «uoppløselig».
Bokst.: «unyttig».
Se tillegget, 1D.
Se tillegget, 7D.
El.: «har han et prestedømme som ikke overdras (som ikke kan gis videre)».
El.: «innsatt; bemyndiget; innviet». Gr.: teteleiomẹnon. Jf. fotn. til 5:9.