Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Hebreerne 5:1–14

5  For enhver øversteprest som er uttatt blant mennesker, blir innsatt til gagn for mennesker over de ting som vedrører Gud,+ for at han skal frambære gaver og ofre for synder.+  Han kan vise mildhet overfor de uvitende og villfarende, ettersom også han er omgitt av sin egen svakhet,*+  og på grunn av den må han frambære ofre for synder like mye for seg selv som for folket.+  Og et menneske tar ikke denne æren på eget initiativ,+ men bare når han er kalt av Gud,+ slik som også Aron+ var.  Således herliggjorde heller ikke KRISTUS seg selv+ ved å bli øversteprest,+ men ble herliggjort+ av ham som sa om ham: «Du er min sønn; jeg er i dag blitt din far.»+  Som han også sier på et annet sted: «Du er prest for evig på Melkisẹdeks vis.»*+  I sitt kjøds dager frambar Kristus, med sterke+ rop og tårer, påkallelser og også anmodninger+ til Ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble hørt med velvilje for sin gudsfrykt.+  Enda han var Sønn, lærte han lydighet av de ting han led;+  og etter at han var blitt gjort fullkommen,*+ ble han ansvarlig for evig frelse+ for alle dem som adlyder ham,+ 10  ettersom han av Gud uttrykkelig er blitt kalt øversteprest på Melkisẹdeks vis.+ 11  Om ham har vi mye å si, og det er vanskelig å forklare,* siden dere er blitt trege til å høre.+ 12  For enda dere i betraktning av tiden virkelig burde være lærere,+ trenger dere igjen at noen fra begynnelsen av lærer dere de elementære ting+ i Guds hellige utsagn;+ og dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde.*+ 13  For enhver som tar til seg melk, er ukjent med rettferdsordet, for han er et spedbarn.+ 14  Men fast føde er for modne mennesker, for dem som ved bruk har fått sine oppfatningsevner*+ oppøvd* til å skjelne mellom rett og urett.+

Fotnoter

El.: «er beheftet med svakhet; er underlagt svakhet».
«på . . . vis». Bokst.: «etter . . . oppstilling (orden)».
El.: «etter at han var blitt innsatt (bemyndiget; innviet)». Gr.: teleiotheis. Se fotn. til 3Mo 21:10. Jf. fotn. til 3Mo 8:33.
El.: «vanskelig å tyde (fortolke)».
Bokst.: «næring».
Bokst.: «sanseorganer».
El.: «trent opp (lik en gymnast; lik en idrettsutøver)». Gr.: gegymnasmẹna.