Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Galaterne 6:1–18

6  Brødre, selv om et menneske begår et eller annet feiltrinn*+ før han er klar over det, skal dere som har åndelige+ kvalifikasjoner, i en mildhetens ånd+ forsøke å bringe et slikt menneske i den rette tilstand,* mens du holder øye med deg selv,+ for at ikke også du skal bli fristet.+  Fortsett å bære hverandres byrder,*+ og oppfyll på den måten KRISTI lov.+  For hvis noen mener han er noe, når han ingenting er,+ bedrar han sitt eget sinn.  Men la hver enkelt* prøve sin egen gjerning,+ og så skal han ha grunn til å juble i forhold til seg selv alene, og ikke i sammenligning+ med en annen.  For hver enkelt skal bære sin egen bør.*+  For øvrig, la enhver som blir muntlig+ undervist* i ordet, dele+ alt godt med den som gir slik muntlig undervisning.+  Bli ikke villedet:+ Gud kan ikke holdes for narr.+ For hva et menneske enn sår, det skal han også høste;+  for den som sår med henblikk på sitt kjød, skal høste fordervelse av sitt kjød,+ men den som sår med henblikk på ånden,+ skal høste evig liv av ånden.+  Så la oss ikke gi opp med hensyn til å gjøre det som er godt,+ for når tiden er inne, skal vi høste, hvis vi ikke går trett.+ 10  Ja, la oss da, så lenge vi har en tid som er gunstig til det,+ gjøre det som er godt, mot alle, men særlig mot dem som er beslektet med oss i troen.+ 11  SE med hvor store bokstaver* jeg har skrevet til dere med min egen hånd.+ 12  Alle de som ønsker å ta seg godt ut i kjødet, de forsøker å tvinge dere til å bli omskåret,+ bare for at de ikke skal bli forfulgt på grunn av KRISTI, Jesu,* torturpæl.*+ 13  For de som blir omskåret, holder ikke engang selv Loven,+ men de vil at dere skal bli omskåret, for at de skal ha grunn til å rose seg av DERES kjød. 14  Måtte det aldri skje at jeg skulle rose meg, unntatt av vår Herre Jesu Kristi torturpæl,+ han ved hvem verden er blitt pælfestet for meg+ og jeg for verden. 15  For verken omskjærelse eller en uomskåret tilstand er noe,+ men en ny skapning+ er noe.* 16  Og alle som vil vandre ordentlig etter denne regel for oppførsel,* over dem være fred og barmhjertighet, ja over Guds Israel.*+ 17  La ingen heretter* skape vanskeligheter for meg, for jeg bærer en Jesu slaves brennemerker+ på min kropp.+ 18  Vår Herre* Jesu Kristi ufortjente godhet være med den ånd+ dere legger for dagen, brødre. Amen.

Fotnoter

«feiltrinn». Bokst.: «fall ved siden av».
El.: «forsøke å bringe . . . tilbake i riktig stilling».
El.: «besværligheter». Bokst.: «tunge ting». Gr.: bạre.
«hver enkelt», אACDVg; P46B: «ham».
«bør». El.: «ansvarsbyrde». Gr.: fortịon. Jf. v. 2.
«som blir muntlig undervist». Form av et verb som bokst. betyr «la lyde ned til». Gr.: katekhoumenos; lat.: catecizạtur.
El.: «hvilket langt brev».
«KRISTI, Jesu», P46B; אACDVgSyp: «KRISTI».
Se tillegget, 5C.
El.: «men å være en ny skapning er det som betyr noe».
«etter denne regel for oppførsel». El.: «etter denne kanon (regel; rettesnor)». Bokst.: «etter dette [måle]rør». Gr.: toi kanọni toutoi; lat.: hanc rẹgulam, «denne regel»; J18(hebr.): qenẹh hammiddạh, «målerøret». Jf. fotn. til Ese 40:5, «målerøret».
«Israel». Betyr «Gud kjemper; den som kjemper med (holder fast ved) Gud».
El.: «Til slutt, la ingen».
«Vår Herre», P46ABCDVgSyp; א: «Herren».