Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett

NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Galaterne 5:1–26

5  Til en slik frihet* har Kristus frigjort oss.+ Stå derfor fast,+ og la dere ikke igjen spenne i et trelldomsåk.+  Se, jeg, Paulus, sier dere at hvis dere blir omskåret,+ vil Kristus ikke være til noe gagn for dere.  Og jeg vitner igjen for hvert menneske som blir omskåret, at han er forpliktet til å holde hele Loven.+  Dere er skilt fra Kristus, hvem dere enn er som forsøker å bli erklært rettferdige ved hjelp av lov;+ dere har falt bort fra hans ufortjente godhet.+  Vi for vår del venter ved ånd ivrig på den rettferdighet vi håper på,* som følge av tro.+  For hva Kristus Jesus* angår, er verken omskjærelse eller en uomskåret tilstand av noen verdi,+ men tro+ virksom ved kjærlighet.+  Dere løp godt.+ Hvem har hindret dere i å fortsette å adlyde sannheten?+  Den slags overtalelse kommer ikke fra Ham som kaller dere.+  En liten surdeig syrer hele deigen.+ 10  Jeg har den tillit+ til dere som er i forening+ med Herren,* at dere ikke vil komme til å tenke annerledes; men den som gjør dere urolige,+ skal bære sin dom,+ uansett hvem han måtte være. 11  Hva meg angår, brødre, hvis jeg fortsatt forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da fortsatt forfulgt? Da er jo torturpælens*+ snublestein*+ blitt ryddet av veien.+ 12  Jeg skulle ønske at de menn som forsøker å få dere til å falle,+ endog skulle kastrere seg.*+ 13  Dere ble naturligvis kalt til frihet,+ brødre; bruk bare ikke denne frihet som en anledning for kjødet,+ men tjen ved kjærlighet som slaver for hverandre.+ 14  For hele Loven er oppfylt+ i én uttalelse, nemlig: «Du skal elske din neste som deg selv.»+ 15  Men hvis dere fortsetter å bite og fortære hverandre,+ pass da på at dere ikke blir tilintetgjort av hverandre.+ 16  Men jeg sier: Fortsett å vandre ved ånd,+ så skal dere slett ikke fullbyrde noe kjødelig begjær.+ 17  For kjødet er i sitt begjær imot ånden,+ og ånden imot kjødet; for disse står hverandre imot, slik at de ting dere gjerne vil gjøre, dem gjør dere ikke.+ 18  For øvrig, hvis dere blir ledet av ånd,+ er dere ikke under lov.+ 19  Men kjødets* gjerninger er tydelige,+ og de er utukt,*+ urenhet,* løsaktig oppførsel,*+ 20  avgudsdyrkelse, utøvelse av spiritisme,*+ fiendskap, strid, skinnsyke,* vredesutbrudd, tretting, splittelser, sekter,* 21  misunnelse, fyllelag,+ vill festing og lignende ting. Om dette sier jeg dere på forhånd, slik som jeg før har sagt: De som praktiserer+ slike ting, skal ikke arve Guds rike.+ 22  Åndens frukt,+ derimot, er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet,* godhet,*+ tro, 23  mildhet, selvkontroll.+ Mot slike ting er det ingen lov.+ 24  Og de som hører Kristus Jesus til, har pælfestet* kjødet sammen med dets lidenskaper og begjær.+ 25  Hvis vi lever ved ånd, så la oss også fortsette å vandre ordentlig ved ånd.+ 26  La oss ikke bli selvopptatte, så vi egger hverandre til konkurranse*+ og misunner hverandre.+

Fotnoter

El.: «Med hennes frihet». Gr.: Tei eleutherịai.
«den rettferdighet vi håper på». Bokst.: «rettferdighetens håp».
«Jesus». Mangler i B.
«Jeg har den tillit i Jehova angående dere», J7,8.
Se tillegget, 5C.
El.: «anstøt; årsak til anstøt». Bokst.: «det som forårsaker fall». Gr.: to skạndalon; lat.: scạndalum.
«skulle kastrere seg», P46אABD; J7,8: «skulle bli avskåret for Jehovas øyne».
Jf. fotn. til Apg 2:17, «over all slags kjød».
Se tillegget, 5A.
«urenhet». El.: «smuss; moralsk forderv; lastefullhet». Gr.: akatharsịa; J17,22(hebr.): tum’ạh. Se fotn. til Ese 22:15, «din urenhet».
«løsaktig oppførsel». El.: «tøylesløshet; lettsindighet; skamløs oppførsel». Gr.: asẹlgeia; Vgc(lat.): impudicịtia; J18,22(hebr.): zimmạh. Se fotn. til Ord 10:23, «løsaktig oppførsel».
«utøvelse av spiritisme». El.: «kommunikasjon med ånder; utøvelse av okkultisme»; el.: «bruk av legemidler (narkotiske stoffer; gifter; tryllemidler)». Gr.: farmakịa. Se fotn. til Åp 21:8, «de som utøver spiritisme».
El.: «misunnelse; sjalusi».
«sekter». Gr.: hairẹseis; lat.: sẹctae.
«vennlighet». Gr.: khrestọtes, vanligvis oversatt med «godhet». Ordet betegner det å vise aktiv interesse for andres velferd.
«godhet». Gr.: agathosỵne. Ordet betegner moralsk høyverdighet.
Se tillegget, 5C.
El.: «så vi tvinger hverandre til en styrkeprøve».