Galaterne 2:1–21

2  Så, etter fjorten år, drog jeg igjen opp til Jerusalem+ sammen med Bạrnabas+ og tok også Titus med meg.  Men jeg drog opp som følge av en åpenbaring.+ Og jeg la fram for dem+ det gode budskap som jeg forkynner* blant nasjonene, men privat, for dem som var framstående menn, av frykt for at jeg på en eller annen måte løp+ eller hadde løpt forgjeves.+  Likevel ble ikke engang Titus,+ som var med meg, tvunget til å la seg omskjære,+ enda han var greker.  Men på grunn av de falske brødrene+ som var ført inn i stillhet,+ de som hadde sneket seg inn for å spionere på vår frihet,+ som vi har i forening med Kristus Jesus, for at de fullstendig skulle kunne gjøre oss til slaver+  dem gav vi ikke etter for i undergivenhet,+ nei ikke et øyeblikk, for at det gode budskaps sannhet+ skulle forbli hos dere.  Men når det gjelder dem som syntes å være noe+ — hva slags mennesker de tidligere var, betyr ingenting for meg+ — Gud* går ikke etter et menneskes ytre+ — meg meddelte disse framstående menn i virkeligheten ikke noe nytt.  Nei, tvert imot, da de så at jeg var blitt betrodd+ det gode budskap for de uomskårne,+ liksom Peter var blitt betrodd det for de omskårne*+  for Han som gav Peter den kraft som er nødvendig for et apostelembete overfor de omskårne, gav også meg kraft+ for dem som er av nasjonene —  ja, da de ble kjent med den ufortjente godhet+ som var gitt meg,+ gav Jakob+ og Kẹfas og Johannes, de som syntes å være søyler,+ meg og Bạrnabas+ høyre hånd som tegn på fellesskap,+ for at vi skulle gå til nasjonene, men de til de omskårne. 10  Vi skulle bare huske på de fattige.+ Nettopp dette har jeg også oppriktig bestrebet meg på å gjøre.+ 11  Men da Kẹfas+ kom til Antiọkia,+ stod jeg ham imot ansikt til ansikt, for han var dømt.*+ 12  For før det kom noen menn fra Jakob,*+ pleide han å spise+ sammen med folk av nasjonene; men da de kom, begynte han å trekke seg tilbake og å skille seg ut, av frykt+ for dem som hørte til de omskårne.*+ 13  Også de andre jødene forstilte+ seg sammen med ham, slik at til og med Bạrnabas+ ble trukket med i deres forstillelse.* 14  Men da jeg så at de ikke vandret rett i samsvar med det gode budskaps sannhet,+ sa jeg til Kẹfas framfor dem alle:+ «Hvis du, enda du er jøde, lever som nasjonene og ikke som jødene, hvordan har det seg da at du tvinger folk av nasjonene til å leve etter jødisk skikk?»+ 15  Vi som av naturen er jøder+ og ikke syndere+ fra nasjonene, 16  og som jo vet at et menneske ikke blir erklært rettferdig*+ på grunn av lovgjerninger, men bare ved tro+ på Kristus Jesus, også vi har trodd på Kristus Jesus, for at vi skal bli erklært rettferdige på grunn av tro på Kristus+ og ikke på grunn av lovgjerninger, for på grunn av lovgjerninger vil ikke noe kjød bli erklært rettferdig.+ 17  Hvis nå vi, i vår søken etter å bli erklært rettferdige ved hjelp av Kristus,+ også selv er blitt funnet å være syndere,+ er da Kristus i virkeligheten en syndens tjener?+ Måtte det aldri skje! 18  For hvis jeg bygger opp igjen nettopp de ting som jeg en gang rev ned,+ viser jeg meg å være en overtreder.+ 19  Hva meg angår, døde jeg ved lov overfor lov,+ for at jeg skulle bli levende overfor Gud.+ 20  Jeg er pælfestet* sammen med Kristus.+ Det er ikke lenger jeg som lever,+ men det er Kristus som lever i forening med meg.+ Ja, det liv som jeg nå lever+ i kjødet, lever jeg ved den tro som er rettet mot Guds Sønn, som elsket meg og overgav seg selv for meg.+ 21  Jeg skyver ikke Guds ufortjente godhet til side;+ for hvis rettferdighet kommer ved lov,+ døde Kristus i virkeligheten til ingen nytte.+

Fotnoter

El.: «jeg kunngjør (utroper) som en herold». Gr.: kerỵsso; lat.: praedico. Jf. fotn. til Da 5:29, «og de utropte».
«Gud», P46אABCD; J7,8: «Jehova».
Bokst.: «betrodd uomskjærelsens (forhudens) gode budskap, liksom Peter omskjærelsens».
El.: «for han stod dømt».
Bokst.: «dem av omskjærelse».
El.: «hykleri». Gr.: hypokrịsei.
El.: «blir rettferdiggjort». Gr.: dikaioutai.
Se tillegget, 5C.